BARTOS MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A magyar és az üzbég kormány közötti jelen jegyzőkönyvi módosítás megnyugtatóan rendezi országaink illetékes hatóságai számára a teljes körű információcsere lehetőségét, ahogy azt államtitkár úr is elmondta. Kötelezővé teszi a banktitokra és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását, valamint kizárja a belföldi érdek hiányára vonatkozó hivatkozást. Tartalmát tekintve megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Magyarország Kormánya már számos országgal kötött ilyen kétoldalú adóegyezményt. A szóban forgó módosítás teljeskörűen harmonizál ezen nemzetközi szerződésekkel, valamint az OECD-tenderekkel is.A magyar-üzbég kapcsolatokban ugyanakkor számos további potenciál rejlik. Parlamenti kapcsolataink kiegyensúlyozottak. Házelnöki látogatásra is sor került, 2013 októberében Kövér László elnök úr tett hivatalos látogatást Üzbegisztánban. Parlamenti kapcsolataink erősödését jelzi az is, hogy 2012 márciusában Lezsák Sándor alelnök úr védnöksége, majd megválasztott elnöksége mellett megalakult az Országgyűlés magyar-üzbég IPU baráti tagozata. Képviselőtársaimnak az ország iránti érdeklődését mutatja, hogy a felére csökkent Országgyűlés ellenére a magyar-üzbég baráti tagozat szinte változatlan létszámban folytatja munkáját.Itt számolok be képviselőtársaimnak arról, hogy alkalmam volt részt venni azon megbeszélésen, amely Lezsák Sándor tagozati elnök úr és Üzbegisztán Magyarországra akkreditált nagykövete között zajlott két nappal ezelőtt. Nagykövet úr hangsúlyozta, hogy Üzbegisztán erősíteni kívánja kapcsolatait Magyarországgal mind gazdasági, mind politikai, mind kulturális téren.Valóban, több területen érdemes lenne kapcsolatainkat fejleszteni. Jelen egyezmény mellett például az árucsere-forgalom vagy más gazdasági együttműködés rejt lehetőségeket. Ezen együttműködési formákat érdemes lenne tovább bővíteni, hiszen mind Magyarország, mind Üzbegisztán érdekelt fellendítésükben. Mint ahogy a tavaly novemberben rendezett magyar-üzbég üzleti fórumon is felmerült, a két ország közötti árucsere-forgalom igen alacsony, mintegy 40 millió dollár, míg az összkereskedelmi forgalom 70 millió dollár értékű.A szabadkereskedelmi zónák számtalan lehetőséget rejtenek, így a magyar cégeknek nagyobb létszámmal kellene jelen lenniük a belső-ázsiai országban. A magyar cégek, akár vegyes vállalatok élhetnének az Üzbegisztán nyújtotta számos előnnyel, így az olcsó munkaerővel, a fejlett infrastruktúrával, a természeti kincsekkel vagy a külföldi befektetőknek nyújtott adó- és vámkedvezményekkel. Emellett a magyar tőke biztonságosan tud befektetni Üzbegisztánban. A magyar vállalatok versenyképesen sorakozhatnának fel az Üzbegisztánban működő számos nemzetközi cég mellett. További előny, hogy a befektetők védelmét kétoldalú kormánymegállapodás biztosítja. Üzbég partnereink számára a magyar cégekkel való együttműködés nem csupán a tőkebefektetés, hanem a csúcstechnológia Üzbegisztánba történő beáramlása miatt is fontos.A több mint 30 milliós lélekszámú országban 60 százalék a 18 és 65 év közötti, munkaképes lakosság aránya. Sikeres egészségügyi programot hajtottak végre, aminek eredményeként az anya- és a gyermekhalálozás is jelentősen csökkent. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való országos hozzáférés és a sürgősségi ellátás jó, évente a költségvetés több mint 15 százalékát költik egészségügyi ellátásra, elsősorban röntgenkészülékekre, sterilizálókra, fertőtlenítő berendezésekre volna szükségük. Az egészségügyi termékek 70 százalékát még importálják, köztük sok magyar terméket is. A Richter meghatározó szereplője az ottani gyógyszeriparnak, többek között nem tudnak még gyártani asztma elleni, hormonális és vírusellenes termékeket, ezekre szívesen fogadnak ajánlatokat.Együttműködésre az egészségügy és a gyógyszeripar területén kívül például a gépgyártás, a turisztika, a vízgazdálkodás, a kármentesítés, a mezőgazdasági termékek feldolgozása terén van lehetőség. Az előttünk fekvő törvényjavaslat Magyarország és Üzbegisztán gazdasági együttműködését erősíti, de mint ahogy Lezsák Sándor tagozati elnök úr és a nagykövet úr találkozóján is felmerült, a kulturális kapcsolatoknak is igen nagy jelentősége van, hiszen egymás megismerése, kölcsönös megbecsülése alapján lehet további kooperációnk.Közös büszkeségünk például Vámbéry Ármin orientalista és Molla Szadik tatár-üzbég származású muszlim vallástanító munkássága. Molla Szadik igazhitű muzulmánként elsajátította az írás-olvasás tudományát, és valószínűleg dervisként a Korán tanulmányozásának szentelte volna életét, ha a sorsa nem hozza össze Vámbéry Árminnal, akihez azért csatlakozott, hogy Mekkába zarándokoljon vele. Mekka helyett azonban Magyarországra érkezett, ahonnan nem is tért vissza távoli hazájába. Felnőttként tanult meg magyarul. Az MTA könyvtárának altisztjeként többeket tanított tatár, üzbég és más nyelvekre. Vámbéry Árminnak nyelvmestere és élő szótára volt, mivel csatagáj anyanyelvén kívül kiválóan ismerte a türk nyelveket is.(11.10)Ismert volt íróként és műfordítóként is, meséket, mondákat fordított, közöttük Arany János Rege a csodaszarvasról című elbeszélő költeményét is átültette csatagáj török nyelvre. Utolsó éveit Velencében töltötte, ott temették el mohamedán szertartással és katonai tiszteletadással a református temetőben.Igen, fontos megtalálnunk a kulturális kapcsolatokat, a közös pontokat, melyek hidat képezhetnek közöttünk, ember ember, ország ország, nemzet és nemzet között, és fontos megtalálnunk azokat a lehetőségeket, amelyek gazdasági területen erősítik az együttműködést. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd