GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Alapvetően én sem kívánnám megismételni az általános vitában elmondottakat, hisz jól látható az itteni felszólalásokból is ‑ és úgy gondolom, aki meg akarta érteni, az megértette ‑, hogy valójában itt technikai pontosításokról van szó, olyan finomhangolásról, ami a már tavaly március óta működő kamarai rendszer működésének az egyszerűsítése irányába hat. A tagsági jogok gyakorlásának pontosítása, az őstermelői igazolványok körüli feladatok és a tagoktól származó információk, adatok tartalma, kezelése, ezek mind-mind olyan fontos kérdések, amelyekre nekünk egzakt válaszokat kell tudni a tagság részére biztosítani. Szeretnék köszönetet mondani az érintett szaktárcáknak, a Földművelésügyi Minisztériumnak, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, az Igazságügyi Minisztériumnak és egyéb más olyan állami szerveknek, akik érdemi lehetőséget biztosítottak ezen szűk időkereten belül is arra, hogy érdemben tudjunk egyeztetni, és mint ahogy az látszik a mostani formájában, ez már mindenki számára konszenzusos megoldásokat kínál.(22.00)Több olyan pontosítás kikerült az eredeti elképzelésünkből, ami egy másik jogszabályi környezetben kerül majd tisztázásra. Természetesen mi nem a saját magunk által leírt szövegbe voltunk szerelmesek, nem kötöttük az ebet a karóhoz, alapvetően a problémákra próbáltunk egzakt válaszokat adni. Köszönöm ellenzéki képviselőtársaimnak az érdeklődést és a láthatóan egyébként jobbító szándékú módosító javaslatokat, ugyanakkor azt kell látni, hogy amit mi letettünk az asztalra, ahhoz képest érdemi módosító nem érkezett. Ami módosító beérkezett, az mind a kamarai törvény koncepcionális kérdéseit feszegette, amit nem meglepő módon, nem kívánunk módosítani. És most is ezt hallottuk. Dr. Lukács László György képviselőtársunk tartalmi kérdést nem fogalmazott meg, ahogyan a többiek sem igazából egyes részekre vonatkozóan, hogy mégis milyen okból utasítják el. Végül mindegyik hozzászólás arra kerekedett ki, hogy a koncepcionális kamarai struktúrával nem értenek egyet, amiben közöttünk érdemi nézetkülönbség van, de természetesen én ezt tudomásul veszem, és értettem azt is, hogy a módosítók miért ebbe az iránya hatottak.Ugyanerre tudok utalni Legény Zsolt képviselőtársam esetében is. Sallai R. Benedek pedig megfogalmazta azt a koncepcionális vitát, ami a kötelező vagy az önkéntes tagságban jelenik meg. Azért annyit hadd említsek meg a kötelező tagság mellett, hogy nagyon sok olyan eszköz áll rendelkezésére a kamarának mint gazdasági önkormányzatnak, amivel komolyan tudunk lépni mindenki érdekében. Azzal, hogy kötelező tagság mellett tudunk egy etikai kódexet létrehozni, azáltal nemcsak jogszabályi, de etikai kereteket is tudunk biztosítani a tagság számára. Ez pedig azt jelenti, hogy a legálisan, a fehérgazdaságon belül működő vállalkozásoknak tudunk teret biztosítani, és a szürkezónában mozgóknak pedig szeretnénk megnehezíteni azt a tevékenységet, amit nem a legális keretek között folytatnak.Arról nem is beszélve, hogy ez a 380 ezer tag egyfajta fogyasztói csoportként is értelmezhető, tehát mindenképpen szeretnénk nekik olyan érdemi segítséget nyújtani akár az inputpiacaikon, akár például a pénzügyi szolgáltatások területén, amivel forin­tálisan is mérhető segítséget tudunk nyújtani a számukra. Nem véletlen, hogy a kamara egy biztosítási alkuszcéget hozott létre, amivel az a célunk, hogy a biztosítási piacon sokkal jobb pozíciót tudjanak fogni majd a tagjaink, amikor is tárgyalnak különböző biztosítási termékekről.Magyar Zoltán képviselőtársamat szeretném biztosítani arról, hogy az adatokat a jogszabályi keretek között fogjuk kezelni. Engedje meg, hogy visszautasítsam azt a feltételezést, miszerint mi ezzel bármilyen formában vissza szeretnénk élni, ugyanakkor élni viszont kötelességünk, hiszen a hatályos jogszabály most nem módosított része úgy fogalmaz, hogy a kamarának kötelező feladata egy gazdaságszerkezeti nyilvántartást vezetni. Nem titkolt célunk ezzel, hogy a gazdasági adatok konkrét ismeretével akár a politikai, gazdaságpolitikai döntéshozatalt tudjuk érdemben segíteni, hisz hallhatták már többször tőlem: nagyon sokszor meg tudjuk fogalmazni egzakt módon azt, hogy hova szeretnénk eljutni, de ahhoz, hogy az utat ki tudjuk jelölni, fontos volna tudni azt is, hogy pillanatnyilag hol vagyunk. Ez esetben szerintem nagyon sok információ hiányzik még. Azt gondolom, hogy nekünk erre van mandátumunk, hogy ezeket az adatokat megszerezve, ezekkel ‑ még egyszer hangsúlyozom ‑ élve és nem visszaélve tudjuk a gazdaságfejlesztést érdemben szolgálni. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy így a módosítókkal minden szempontnak megfelelő javaslatunkat szavazatukkal támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd