MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Azon az ijedségen már gyorsan túl lettünk, amikor az általános vitában kiderült, hogy komoly aggályok vannak a minisztérium részéről is a javaslattal kapcsolatban, hiszen azért az nem volt senkiben kétség, hogy ezt akár egy pártrendezvényen is meg tudják majd beszélni, hiszen a minisztérium, az agrárkamara és a Magosz tagságában vagy legalábbis vezetői körében elképzelhetetlen lenne az, hogy ezt Fidesz-pártigazolvány nélkül el lehessen látni. Így azért biztosak voltunk abban, hogy nem lesz ebből probléma, és meg fognak tudni egyezni a végszavazásig.A benyújtott módosító indítvánnyal kapcsolatban, most az összegzőről beszélek, amit állítólag a Mezőgazdasági bizottság nyújtott be ‑ azért mondom, hogy állítólag, mert lehet, hogy technikailag ez így néz ki, a gyakorlatban azonban a Mezőgazdasági bizottság ülésére érkezve kaptuk meg kinyomtatva az anyagot, majd nagylelkűen Font elnök úr felajánlotta, hogy ha igényeljük, akkor öt perc szünetet hajlandó elrendelni, hogy átolvassuk azt az egyébként jó néhány oldalas és részletes módosító javaslatot, amelyet nyilvánvalóan öt perc alatt nem lehetett elsajátítani. Így szeretném itt is kérni a kormányt, hogy amennyiben erre mód van, akkor engedtessék meg nekünk, ellenzéki, de akár kormánypárti képviselőtársaimnak is, hogy tisztességesen tudjuk ellátni a feladatunkat. Ehhez pedig az kell, hogy időben megkapjuk azokat az anyagokat, amelyekről aztán bizottsági ülésen vagy itt a parlamentben döntést kell hoznunk. Ez így elképesztő, ez így a jogalkotásnak szerintem az arculcsapása. Így utólag persze, hogy most volt idő, egy hét átnézni, azt tudom mondani, hogy vannak előremutató lépések ebben az összegző módosító indítványban, még az én módosító indítványaim közül is vettek át, amit ezúton is üdvözlök, és örülök, hogy ugyanúgy gondoltuk, hogy ez egy javítandó dolog.Persze továbbmentek ebben a módosításban is olyan irányba ‑ itt az adatigénylésre térnék ki én is, erre helyezném a legnagyobb hangsúlyt ‑, amit mi visszautasítunk és elfogadhatatlannak tartunk. Én sem értem, hogy miért kell ilyen mélységig a gazdálkodók adataival tisztában lenni, nem látom, hogy a gyakorlatban az agrárkamara sok esetben ezt mire fogja használni, illetve amit sejtek, az nagyon nem egy jó irány. Hadd hangsúlyozzam itt is, hogy ismerve a Fidesznek az állampolgárok adataihoz fűződő viszonyát, hadd vessek fel aggályokat, és ellenzéki képviselőként hadd ne higgyem el, hogy ez pusztán a kamarának a létéhez és működéséhez szükséges.A kamara bírálatába nem mennék bele, hiszen ahogy az elnök úr figyelmeztetett minket, ez valóban már nem az általános vita, de a korábban elmondott kritikáinkat nem javítja ez a módosítás, így ezért sem tudjuk majd támogatni végül ezt a javaslatot. Illetve módosító indítványainkkal kapcsolatban is szeretném elmondani azt, hogy több lényeges módosító indítványunkat nem fogadták el, amelyek, úgy gondolom, kifejezetten jobbító szándékúak voltak, és hihettük egy-kettőről még azt is talán, hogy esetleg a jogalkotónak is szándékában állt volna ilyen irányú módosítása a törvénynek; hát, azóta persze látjuk, hogy nem. Kiemelném a többi ellenzéki pártnak a módosítását is, hiszen ott is voltak azért olyanok, amiket érdemes lett volna megszívlelni.Összességében tehát ez a javaslat a kamarával kapcsolatban fennálló ellenérzéseinket egyáltalán nem puhítja, nem javítja, sőt az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainkat tovább növeli, hiszen még mélyebben belelát majd a gazdálkodók adataiba, és még egyszer hangsúlyozom: sokszor ezt abszolút indokolatlannak látjuk. Ha csak abba belegondolunk, hogy a kamarai elnök úr többször mondta, hogy igazam van abban a kritikában, hogy a kamarának több feladatot kellene ellátnia, és többet kellene dolgoznia a gazdák érdekében, itt most arra gondoltunk szerintem mind a ketten, hogy lennének még olyan feladatkörök, amelyeket a kamara átvehetne. Vannak olyan nyugati országok, ahol remek példák vannak arra, hogy hogyan tud úgy működni egy agrárkamara, hogy az érintetteknek jelentősen csökkenti a bürokratikus tevékenységét, hogy tényleg csak a munkára tudjanak összpontosítani. Azt látjuk, hogy ez a módosítás egyáltalán nem ebbe az irányba indul el.Mivel ilyen fontos és magas rangú összefonódások vannak a kamara, a Magosz és a kormány között, ez felvet további aggályokat. Mert amikor arról beszélgetünk például, hogy majd a kamara fogja a gazdálkodók érdekét képviselni akár jogi ügyekben is ‑ ez is egyébként egy, a Jobbik által követett irány lenne ‑, ez ilyen esetben elég nehezen elképzelhető, amikor mondjuk, az MVH-val szemben, az NFA-val szemben vagy éppen a NAV-val szemben kellene megvédeni sok esetben a gazdálkodók érdekeit; ilyen komoly kormányzati, felsővezetői összefonódások esetén ez mennyire elképzelhető, mennyire reális?A gyakorlatban azt látjuk, hogy ha bármilyen gazdálkodónak vitája támad, mondjuk, az MVH-val, és perre kerül ez az ügy, akkor 99 százalékban az MVH nyeri, mondjuk, az ügyeket. És azért itt ne higgyük azt, hogy 99 százalékban az MVH-nak van igaza, mert tudjuk, hogy ez nincs így. Nagyon sok esetben hibáznak ők is, nagyon sok esetben előfordult az, hogy egy-egy jogszabályt különböző években az MVH különbözőképpen értelmezett, és ebből fakadt joghátránya a gazdálkodónak. Ha ilyen összefonódásai vannak a kormányzati szintekkel a kamarának, akkor én nem tartom azt reálisnak és nem tartom elvárhatónak, hogy majd ez az arány javulni fog, és elindulunk abba az irányba, hogy a sértett gazdálkodók érdekeit is végre valaki tudja, mondjuk, jogi úton is képviselni. Még ha tudom, hogy a kamarának nem is ez lenne elsődlegesen a feladata, de azt hittem vagy úgy vettem ki a vitából, hogy mind a ketten szeretnénk azért, ha ebbe az irányba is elmozdulna a kamara működése. Összefoglalva akkor még egyszer csak annyit, hogy ezen hiányosságok miatt a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem fogja tudni támogatni ezt a javaslatot, és remélem, hogy a mostani jogalkotási káoszból, amit ismét produkáltak ezen törvény kapcsán, legalább annyit megtanultak, hogy a jövőben biztosítják nekünk, ellenzéki képviselőknek is a lehetőséget arra, hogy tisztességesen fel tudjunk készülni egy-egy javaslatra, mert megvan bennünk a szándék, a módosító indítványaink szerintem azt mutatják, hogy tényleg értettük azt a problémát, amiről egyébként korábban az államtitkár úr is beszélt. Láttuk azt, hogy az eredeti javaslat nem volt még arra sem alkalmas, amit eredendően szerettek volna vele üzenni és képviselni. Ezért kérjük ezúton is, hogy többet ilyen ne forduljon elő, és legalább azt a két-három munkanapot biztosítsák egy ilyen fontos javaslatnál, ami azt hiszem, jogosan elvárható a részünkről. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd