ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Simon Miklós képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem ezért önöket, hogy felfüggesztik-e Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Simon Miklós képviselő úr mentelmi jogát 23 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság a H/128. számú javaslatában indítványozta, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Most megadom a szót Vejkey Imre elnök úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni. Parancsoljon, elnök úr!

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd