ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Harangozó Tamás képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy Harangozó Tamás képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Ezért kérdezem most önöket, hogy felfüggesztik-e Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Harangozó Tamás képviselő úr mentelmi jogát 25 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság a H/127. számú javaslatában indítványozza, hogy a Miskolci Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Vejkey Imrének, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon, elnök úr!

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd