ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Pócs János képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felfüggeszti-e Pócs János országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Pócs János képviselő úr mentelmi jogát 25 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság H/111. számú javaslatában indítványozta, hogy a Bajai Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Harangozó Tamás országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Kulcsár Gergely képviselő úrnak, aki a bizottság álláspontját indokolja 5 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd