ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy Józsa István képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy Józsa István képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Józsa István mentelmi jogát 20 igen, 147 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság H/110. számú javaslatában indítványozta, hogy a Jászberényi Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Pócs János országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Kerényi János képviselő úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni, ötperces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd