MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy apróságot még el kell itt mondanom, mert szóba került, a demokrácia és a kamara kapcsolatáról. Én úgy gondolom, hogy ha a demokratikus működés lenne jellemző a kamarára, az azt igényelné, hogy a kamarai érdekképviselet feladatait önszerveződő helyi gazdatanácsok határoznák meg, és az érvényesítést számon kérhetnék a megyei, illetve országos testületektől. Ehelyett ugye mi van? Az agrárkamara egy fentről lefelé építkező szervezet, ami figyelmen kívül hagyja a helyi kezdeményezéseket, és döntően a központi államhatalom igényeit érvényesíti a tagságával szemben is akár.Más alapvető ellentmondás az, hogy az agrárkamara igazgatási közfeladatokat is köteles ellátni, továbbá első- és másodfokú közigazgatási hatósági hatáskört is gyakorol, amelyek akár fogalmi szinten is kizárhatják a tagság érdekképviseletét. Azt hiszem, ez könnyen belátható.Az alulról kezdeményezés, a tagsági önszerveződés intézményi kiiktatását jól mutatja az agrárkamara megyei szervezetének formális jellege, hatásköreinek a kiüresítése. Eszerint a megyei, fővárosi küldöttgyűlés az agrárkamara területi önkormányzatiságának szervezete. A megyei, fővárosi küldöttgyűlés feladata az agrárkamara területi szervezeti elnöke, valamint alapszabályában meghatározott tisztségviselőinek megválasztása, az országos küldöttek megválasztása, az alapszabályban meghozott döntések meghozatala. Úgy gondolom, hogy ezek jól mutatják azt, amilyen ellentmondást felfedezünk itt a demokratikus működés és a kamara valódi működése között, és jó lett volna, ha ezen módosítás ezeket is orvosolja.Még egy kérdésem lenne államtitkár úrhoz, ami nem szorosan ezen törvényhez tartozik, de feltétlenül szeretnék rá választ kapni. Ígérték, hogy lesz egy salátatörvény, ami így év vége táján kerül benyújtásra, és rendezi azokat a problémákat, amelyek az év során felmerültek az esetleges agrártárgyú törvényekkel kapcsolatban. Itt gondolok például a kiskertek problémájára, amit már nagyon sokan jeleztek felénk, hogy bizony önhibájukon kívül esnek el attól a lehetőségtől, hogy tovább műveljék azokat a területeket, amelyeket akár évtizedek óta művel a család. És arról volt szó, hogy érzik, értik ezt a problémát, ennek a problémának a súlyát, és kezelni fogják egy év végi salátatörvényben. És az lenne a tiszteletteljes kérdésem államtitkár úr felé, hogy ha meg tudná válaszolni azt, hogy meg fog-e érkezni idén ez a bizonyos salátatörvény, ami az egyes agrártárgyú törvényeket fogja módosítani, és az ilyen apróbb technikai jellegű kérdésekre választ ad, mert ami ugyan nekünk itt technikai jellegű apróságnak tűnik, az az emberek hétköznapjaiban nagyon súlyos problémákat jelent. Itt a kiskertekre már utaltam. Úgyhogy ha erre még választ kaphatnék, függetlenül ennek a törvénynek a vitájától, azt megköszönném.Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd