VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! (Megszólal egy mobiltelefon.) Telefonkattogás… ELNÖK: Képviselő úr, ne zavartassa magát, mondja el a bizottság álláspontját, ennyi zavart kibírunk. VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Ezúton tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2014. november 13-án az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1929. számon benyújtott törvényjavaslatot megtárgyalta, és ahhoz a bizottság 25 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat csupán és mindösszesen a bizottság szövegpontosító javaslatait tartalmazta, és ezt az indítványt a szavazati arányból is kitetszően a bizottság lényegében egésze támogatta, ellenvélemény, ellenszavazat nem született ezzel kapcsolatban, sőt a törvény egészét, a törvénymódosítás egészét illetően ellenzéki támogató nyilatkozatok is megfogalmazódtak. A törvénymódosítás leghangsúlyosabb és leginkább érdeklődésre számot tartó eleme ? úgy gondolom, mondhatjuk ? a 3. § volt. Ez a 3. § a végrehajtási eljárással kapcsolatban eszközölt módosítások összefoglalása volt, és ezt a módosítást a régóta érzékelhető és igen nagy társadalmi igény alapvetően indokolta. Ez egyben az érdeklődést is indokolttá tette. A bizottságon belül ennek kapcsán hangzott el a legtöbb észrevétel. A valóban időszerű végrehajtási eljárással kapcsolatos szabályozás újragondolása, de legfőképpen a végrehajtók törvényszerű működésének hatékony ellenőrzése a módosításnak, ezen belül is a 3. §-nak a célja. Ennek a lehetőségét többek között ez az előttünk fekvő törvényjavaslat biztosítja. A bizottsági ülésen is elhangzott többek között az észrevételek között, hogy a miniszteri biztos kirendelését és az új végrehajtási rendszer kialakítását mind kormányoldalon, mind pedig ? a támogató módon megnyilvánuló ellenzéki hozzászólásokból kiderült ? ellenzéki oldalon is csupán átmeneti állapotnak tekintjük, hiszen ennek az új rendszernek a működés lesz a próbája, a működés során kell megmutassa, hogy mennyire alkalmas arra, hogy betöltse a kiszabott célt. A működés átvilágítását követően, a megszerzett tapasztalatokat leszűrve kell majd az Országgyűlésnek megnyugtatóan és véglegesen rendeznie a fennálló és nagyon sok ellentmondással, visszaélésekkel terhes helyzetet. A törvény egészéhez tehát nem fogalmazódtak meg ellenvélemények, ellenzéki részről is támogató nyilatkozatok hangzottak el, úgyhogy ehhez a törvénymódosításhoz a Törvényalkotási bizottság nevében kérem a tisztelt Ház támogatását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd