KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A bihari térséget a történelem viharai után a magyar politika is sújtja immár évtizedek óta, a magyar kormányok 1990 óta mostohagyerekként kezelik Berettyóújfalut és térségét. A bihari részeken az átlagnál jóval magasabb a munkanélküliség, munkalehetőség elvétve akad. Ha mégis van munka, akkor is még a magyarországi átlaghoz képest is alacsonyabbak a bérek. Az elvándorlás is nagymértékben sújtja a térség településeit. Az még a jobbik eset, ha Debrecenben találnak munkát a helyiek, hiszen abban az esetben nem feltétlenül hagyják el szülőföldjüket, de a fiatalok többsége Budapestre, Nyugat-Magyarországra és külföldre vándorol a jobb megélhetés reményében. A térség kisebb településein a magyar-cigány együttélés problémája is jelen van és nehezíti az itt élők mindennapjait.Ebben a jövőkép nélküli helyzetben érte a berettyóújfalui embereket az a hír, miszerint rabkórházat hoznak létre a városban. A fideszes városvezetés gyorsan át is adta a kiszemelt területet az államnak a Gróf Tisza István Kórház szomszédságában. Kommunikációjuk szerint 200 új munkahelyet teremtenek ezzel, és több évtizedre stabilizálnák a területi kórház helyzetét. Érdekes kérdés, hogy a 200 álláslehetőség nem feltétlenül új munkahelyeket jelent, hiszen egy kórházba speciális képzettségű embereket vesznek fel, illetve a tököli rabkórházból is hoznának munkaerőt, így a helyieknek igencsak kevés munkát adna az új intézmény. Az a mondat, hogy a börtönkórház évtizedekre stabilizálná a területi kórház helyzetét, komoly magyarázatra szorul a városvezetés vagy leginkább a minisztérium részéről. Ha különálló intézmény lesz, ahogy az illetékesek mondják, mi köze lesz a berettyóújfalui kórházhoz? A bűnözőknek jobb egészségügyi ellátás, korszerűbb eszközök járnak, mint egy átlagbetegnek? Miért kell ahhoz egy rabkórház, hogy biztosítva legyen egy kórház működése?Egyébként a rabkórház megvalósítása felmerült már Miskolcon és Szikszón is, de a helyiek ellenállása miatt meghiúsultak ezek a próbálkozások. Itt, Berettyóújfaluban is komoly ellenérzései vannak az embereknek az intézménnyel kapcsolatban. Már az is kiverte a biztosítékot a helyieknél, hogy egyszerűen ki akarták hagyni a lakosságot az egészből. Először egyeztetni kellett volna a berettyóújfalui polgárokkal, és utána dönteni a területről, de úgy tűnik, hogy a Fidesz ebben az esetben sem volt kíváncsi az emberek véleményére, bár a felháborodást érzékelve megszerveztek egy lakossági fórumot, ami hétfőn kerül megrendezésre. Reméljük, ezen a fórumon megválaszolásra kerülnek a legfontosabb kérdések, bár komoly aggályaink vannak, hisz a meghirdetett fórumon nem lesz jelen a minisztériumtól senki, mint ahogy a Házban sincsen nemhogy az illetékes minisztériumtól, hanem egyetlenegy minisztériumtól egy képviselő vagy egy államtitkár sem.(16.20)Pedig Csiba Gábor miniszteri biztos eljött arra a képviselő-testületi ülésre, ahol döntöttek a telek sorsáról, és itt különös megállapításokat tett.Tisztelt Képviselőtársaim! Még nem ejtettem szót arról, hogy az emberek biztonságérzetét mennyire rontja egy ilyen intézmény felállítása. Hogy érezzék biztonságban betegen fekvő hozzátartozójukat az emberek, ha bűnözők vannak a szomszédban? A tököli rabkórházban évente körülbelül 110 ezer elítélt bűnöző fordul meg, és 1300-an fekszenek bent egy évben. Hiányzik ez Berettyóújfalunak?A kérdések sorjáznak a rabkórházzal kapcsolatban, reményeim szerint megkapjuk ezekre a választ az illetékes minisztériumtól, bár ahogy az imént említettem, most erre nem lesz lehetőségem, mert kizárólag jobbikos képviselők ülnek a padsorokban.A berettyóújfalui kórházon belül kívánják létrehozni a rabkórházat, vagy külön intézmény lesz? Milyen biztonsági intézkedések lesznek az intézményen belül és kívül? Kell-e a gyógyításhoz szükséges eszközöket átadnia a városi kórháznak az új létesítménynek? Mivel garantálják azt, hogy a börtönkórház dolgozókat elszívó hatása miatt nem fog kiürülni a városi kórház? Mivel az tudvalevő dolog, hogy ha a bv-ben dolgoznak, akkor magasabbak a bérek, mint az egészségügyben a bértáblák szerint.Miként kívánják biztosítani a gondtalan és biztonságos látogatási rendet? Nem fogják-e korlátozni a civil betegek és hozzátartozóik jogait a velük azonos vagy szomszédos intézményben elhelyezett nagyszámú rabok miatt? Az eddig is orvos- és ápolóhiányban szenvedő kórházban meg fognak-e nőni a várólisták a rabok miatt? Azonos orvosi ellátásban kívánják-e részesíteni az elítélteket, mint a többi beteget? A rabokat valóban soronkívüliség illeti meg a vizsgálatok terén, szemben a törvénytisztelő betegekkel?És még sorolhatnám a felmerülő kérdéseket, de inkább arra kérem az illetékeseket, hogy álljanak el ettől a tervtől, és ne létesítsenek börtönkórházat Berettyóújfaluban. Most az egyszer, ezen alkalommal, ebben az ügyben hallgassák meg a helyi emberek szavát! Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd