DR. RÁKOSSY BALÁZS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A 2010 óta eltelt időszak gazdaságpolitikai erőfeszítései nyomán a gazdaság mára új, a korábbinál kiegyensúlyozottabb és dinamikusabb növekedési pályára állt, Magyarország versenyképessége, a magyar gazdaság erősödik. Emlékeztetnék arra, hogy a 2010-ben megalakult polgári kormány súlyos terhet örökölt szociálliberális elődjétől, 3 százalékot messze meghaladó költségvetési hiányt, egekbe szökő államadósságot, devizában végletekig eladósodott családokat, példátlanul magas munkanélküliséget, valamint növekedési és versenyképességi lendületét teljesen elvesztő gazdaságot. Gyors és határozott intézkedésekkel sikerült helyreállítanunk a korábbi évek gazdaságpolitikai hibái következtében megrendült pénzügyi egyensúlyt, és ezzel megteremteni a fenntartható gazdasági növekedés feltételeit. Ezzel párhuzamosan számos hosszabb távú, az adórendszer, a szakképzés, az államigazgatás szerkezeti átalakítására irányuló lépésre került sor, melynek célja a magyar gazdaság növekedésének dinamizálása, a gazdaság versenyképességének és hatékonyságának növelése. Az eddig megtett intézkedések hatása immár nemcsak a pénzügyi egyensúlyi mutatók kedvező alakulásában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a magyar gazdaság az idei első negyedévben 4 százalékot meghaladó növekedést ért el, így a magyar nemzetgazdaság kétszer gyorsabban bővül az uniós átlagnál. Emellett csökkent az államháztartás hiánya, jelentősen csökkent az államadósság, hét év alatt több mint hétezer (sic!) új munkahelyet hoztunk létre, rekord alacsony szintre csökkentettük a munkanélküliséget, és jelentős többletet mutat a folyó fizetési mérleg.Az eddigi makrogazdasági eredményekre építve immár elsősorban a versenyképesség erősítésével, a gazdasági növekedés minőségi feltételeinek javításával lehet és kell tovább gyorsítani a legfejlettebb országokhoz való felzárkózásunkat. A sikeres gazdasági felzárkózás együtt kell hogy járjon a jövedelmek és az életkörülmények emelkedésével is, és ez csak a termelékenység folyamatos növelésével, a magyar vállalkozások és munkaerő versenyképességének és hatékonyságának javításával érhető el.Egyetértek abban a képviselő úrral, hogy a magyar gazdaság versenyképességének egyik legfontosabb feltétele a versenyképes, megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre állása. Ezt szolgálja a tavaly év végén született hatéves bérmegállapodás, amely úgy teszi lehetővé a bérek dinamikusabb emelését, hogy az adó- és járulékterhek párhuzamos csökkentése mellett nem rontja a vállalati szektor költség-versenyképességét. Ennek is köszönhetően 52 hónapja nőnek a reálkeresetek, a bruttó átlagkereset áprilisban pedig elérte a havi 300 ezer forintot, ami közel 15 százalékos növekedést jelent egy év alatt, és lehetővé teszi a vállalkozások számára a képzettebb, versenyképesebb munkaerő alkalmazását. A versenyképesség javítását szolgálja az államigazgatás átalakítása, a bürokrácia csökkentése, a hatósági eljárások egyszerűsítése és olcsóbbá tétele is. (13.50)Végül, de nem utolsósorban hangsúlyozni kell, hogy a versenyképes gazdaság alapja a termelékenység, a tudás és az innováció. Ezt felismerve döntött úgy a kormány, hogy a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható fejlesztési támogatások nagyságát az eddigieknek több mint kétszeresére növeli. Az így rendelkezésre álló 1200 milliárd forint lehetővé teszi, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén is jelentős előrelépést érjünk el.Iparpolitikánk középpontjában is az innováció, a digitális gyártási technológiák és logisztikai megoldások elősegítése és támogatása áll. Mindezen intézkedéseknek köszönhetően Magyarország versenyképessége javul, a magyar gazdaság erősödik, ezzel is hozzájárulva a magyar emberek életkörülményeinek jelentős javulásához és vállalkozásaink erősödéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd