DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Sok mindent hallottunk ebben a vitában, de vissza kéne térni ahhoz, amiről tulajdonképpen maga a vita szól. Maga a vita a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2017. június 14-i ülésén elfogadott, egyes törvényeknek az átlátható kampánytevékenység érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatról van szó. Valóban, 2017. június 14-én a tisztelt Ház szavazott ebben a kérdésben, nagyon sajátos volt a szavazás. Nagyon sajátos volt a szavazás, mert a kormányzó pártok éppen arról tettek ezen szavazás során tanúbizonyságot, hogy mennyire kompro­misszum­készek, hiszen az LMP által... (Derültség a Jobbik soraiban.) hiába nevetnek, hölgyeim és uraim! ‑, az LMP által elfogadott javaslatot a Fidesz-KDNP teljes egészében megszavazta. (Dr. Szél Bernadett: Dehogyis!) És ki nem szavazta meg? Az LMP nem szavazta meg azt a javaslatot, amit ő előterjesztett. (Dr. Szél Bernadett: Dehogyis! Ne hazudj! ‑ Zaj az ellenzéki padsorokban. ‑ Az elnök csenget.) Köszönöm megtisztelő figyelmüket, de folytatnám. Ezt követően eljutottunk a keddi napig, amikor is az történt, hogy házbizottsági ülés volt kitűzve fél 2-re, 13 óra 30 percre, és előtte pár perccel, teljesen váratlanul kaptam egy sms-értesítőt, hogy az MSZP egy ötpárti egyeztetésre hív 2 órára. Elég gyorsan befejeződött a házbizottsági ülés, és 2 órára átértem a Fehér házba erre az ötpárti egyeztetésre, ahol az MSZP benyújtott, elénk tárt egy módosító javaslatot, amit ő a TAB elé kívánt terjeszteni. Erről zárt körben vitatkoztunk, utána sajtótájékoztató is volt, majd ezt az MSZP módosította, és ezt küldte meg Gulyás Gergely TAB-elnök úr részére. Itt eljárásjogi viták voltak arról, hogy Gulyás Gergely törvényesen vagy törvénytelenül járt-e el. Én mindenképpen azt mondom, hogy törvényesen járt el. Törvényesen járt el, mert őhozzá küldte az MSZP frakcióvezetője kifejezetten TAB-módosítóként ezt az anyagot. Akkor járt volna el Gulyás Gergely elnök úr törvénysértően, ha ezt nem terjeszti a bizottság elé. Én úgy gondolom, hogy itt egy csiki-csuki csapdahelyzetet készítettek Gulyás Gergely elnök úr részére, mert ha előterjeszti, akkor az a probléma, ha nem terjeszti elő, akkor az a probléma. Én úgy gondolom, hogy Gulyás Gergely elnök úr a legtörvényesebben járt el, amikor azt előterjesztette. (Zaj a Jobbik soraiban. ‑ Gyöngyösi Márton: Sőt, ő egy igazi demokrata!) Nyilvánvaló, hogy egy demokrata, így van, köszönjük a megnyilvánulásokat. Gyöngyösi Márton: Egy igazi demokrata! Észak-Koreában bármi lehetne! ‑ Derültség a Jobbik soraiban.)Tehát abban az esetben, ha az MSZP ezt kifogásolta, nyilvánvaló, hogy lehetősége lett volna visszavonni azt, amit előterjesztett a frakcióvezetője által, de nem vonta vissza. Gulyás Gergely úr a TAB-ülésen fel is hívta az MSZP-t arra, hogy ha ezt nem akarják, akkor vonják vissza, de az volt a válasz, hogy nem vonják vissza. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezután nem volt más lehetőség, mint hogy ügyrendi kérdésben szavazni kellett, és a TAB-on az a döntés született elsöprő többséggel, hogy igen, ez törvényszerű volt, és igen, ezt tárgyalni kell, és a TAB meg is tárgyalta az MSZP-nek ezt az 1. számú módosító javaslatát, és elsöprő többséggel szintén el is fogadta. Ezt követte a 2. módosító, amit szintén elfogadott, és tulajdonképpen a törvényjavaslat ennek alapján van most a tisztelt Ház előtt. Úgy gondolom, nagy fontosságú, ez a törvényjavaslat ugyanis azt teszi tisztába, hogy ki mennyiért, milyen összegen tud reklámozni, outdoor-reklámokat eszközölni. Eddig ez a része, ez a területe nem volt leszabályozva a reklámtevékenységnek, most viszont akként lenne leszabályozva, hogy listaáron lehetne, illetve, ha olyan jogi személyről van szó, akkor európai közbeszerzést kell lefolytatni, és nyilvánvaló, egy európai közbeszerzés által olcsóbb áron lehet hozzájutni magához az outdoor felülethez, minthogyha sima listaáron szeretnének hozzájutni. Tehát én úgy gondolom, hogy tisztába teszi azokat a viszonyokat, amik eddig éveken, évtizeden keresztül a szürketerülethez tartoztak. Kérem, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd