DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Igen tisztelt Országgyűlés! A vita legelején nem voltam itt személyesen, és hallom, a Magyar Szocialista Párt akkor még jelen lévő frakciójának tagjai a Törvényalkotási bizottság eljárásrendjét vagy mai eljárását vették céltáblának maguk elé, és ezt támadták. Szeretném jelezni mindenkinek, hogy a Törvényalkotási bizottság a saját ügyrendjét, illetve a házszabályt maximális mértékben betartva járt el. Mi sajnáljuk azt, ha a Magyar Szocialista Párt a saját hétfői javaslatával pénteken már nem ért egyet, erre házszabályi megoldást nem tudunk javasolni. De a jövőben is azt tudom mondani, hogy ha bármelyik frakcióvezető a Törvényalkotási bizottság elnökének módosító javaslatot küld, amelyben fel van tüntetve az, hogy ez a bizottság szocialista tagjainak módosítási szándéka a Törvényalkotási bizottság ülésén, akkor kizárólag akkor jártam volna el kritizálható módon, ha ebben az esetben ez nem lett volna a bizottság ülésén napirenden, ha erről a javaslatról a bizottság nem vitatkozhatott volna. A bizottság az ügyrendszerűséggel kapcsolatosan 24:2 arányban állást foglalt. Egyértelmű véleménye volt tehát a bi­zottság túlnyomó többségének, messze a kormánypártokon túlmutató többségének, hogy ez az elő­terjesztés, ez a módosító javaslat ügyrendszerű. Külön is megkérdeztem, bár ezt nem kellett volna megtennem, a Magyar Szocialista Párt jelen lévő tagját, hogy nem kívánja-e visszavonni az indítványt, hiszen erre is lett volna lehetőség. Az indítványt nem kívánták visszavonni. Innentől kezdve a Törvényalkotási bizottság ezt saját módosítási szándékként fenntartotta, tehát egy valóban az MSZP által benyújtott és a Törvényalkotási bizottság által támogatott módosító javaslatról beszélünk. Miután a házszabály a tekintetben is egyértelmű, hogy a köztársasági elnök által visszaküldött törvény esetén módosító javaslatot a Törvényalkotási bizottság nyújthat be, így ez jogi értelemben most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata. Végül, ha már lehetőséget kaptam arra, hogy a vitában megszólaljak, szeretném jelezni, hogy a baloldal belső válsága, civódásai és az MSZP-n belüli intellektuális, morális és politikai válság nem tartozik a Törvényalkotási bizottságra semmilyen formában. Úgy gondolom, hogy azt az MSZP-nek kell megmagyaráznia, hogy a saját hétfői javaslatukat kedden, szerdán vagy pénteken miért nem támogatják, és azt remélem, hogy a jövőben is, hogyha ilyen jellegű módosító javaslatokat nyújtanak be a bizottsághoz vagy a bizottság elnökéhez, akkor azt lesz lehetőség megtárgyalni. Itt látjuk azt, hogy az önmagát hétfőn vagy kedden még önállónak gondoló szocialista frakció egy nap alatt, 24 óra leforgása alatt gyámság alá került, ebben az esetben a polgári jog szabályozza már a gyámság kategóriáját. Hogyha megjelölik azt, hogy az egyébként országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező Botka László az MSZP-s képviselők gyámja, és nélküle érvényes jognyilatkozatot nem tehetnek, akkor én természetesen nyitott vagyok ennek a megoldásnak a megfontolására, újszerű lesz a magyar politika történetében, de az, hogy akár a Törvényalkotási bizottság eljárását, akár személyesen engem rágalmazzanak azért, mert ma már nem értenek egyet a saját frakcióvezetőjük által korábbi hivatalos levelezésünkben is használt e-mail-címben is átküldött módosító javaslattal, ezt ‑ mondom ‑ hadd tekintsük a Magyar Szocialista Párt belső válságjelenségének, esetleg a baloldalról nézve aggasztó tüneteként, de semmiféleképpen nem gondolhatjuk azt, hogy ez az eljárás ne lenne rendben lévő. Hozzátéve egyébként még egyszer, hogy a Törvényalkotási bizottság nyújthat csak be módosító javaslatot, tehát a Magyar Szocialista Párt által javaslatként benyújtott indítvány ma a Törvényalkotási bizottság módosító javaslataként van a Ház előtt. Szerintem részleteiben ugyan erősen vitatható, de összességében egy, a közélet tisztaságához nagymértékben hozzájáruló javaslat lenne. És itt szeretném felhívni valamennyi ellenzéki frakció figyelmét arra, hogy amikor majd nemmel szavaznak, vagy nem támogatják ezt az indítványt, akkor másodszor teszik azt lehetetlenné, hogy az úgynevezett kamupártoknál a pártfinanszírozás jogellenes felhasználását megtiltsuk. A helyzet ugyanis az, hogy önök voltak azok, akik a legtöbbször elmondták azt kritikaként, hogy az a párt, amely a választásokon indul, és országos listát állít, nem köteles a pártfinanszírozásként kapott támogatást visszafizetni. Mi elfogadtuk ezt a kritikát, összehívtunk egyszer egy ötpárti egyeztetést, hogy valamelyik frakció támogatja-e ezt a módosítást. Egyetlenegy frakció sem támogatta ezt a módosítást, ezért nem nyújtottuk be. Most a Magyar Szocialista Párt módosító javaslatának ez részét képezi, ráadásul abban a formában, hogy ha valamelyik párt nem éri el az 1 százalékos eredményt az országgyűlési választásokon, akkor ebben az esetben nem csupán köteles visszafizetni a teljes támogatást, hanem hogyha ez nem történik meg, akkor a párt vezető testületének tagjai teljes, egyetemleges, személyes vagyoni felelősséggel rendelkeznek. Ezt fogják leszavazni abban az esetben, ha a Magyar Szocialista Párt által benyújtott, a Törvényalkotási bizottság által támogatott módosító javaslatot nem támogatják, ezt fogják leszavazni azután, hogy önmagában, amikor csak ezt és a Ve. néhány technikai szabályának módosítását terjesztettük volna elő, azt sem támogatták. Tehát innentől kezdve az akkor a javaslatot nem támogató és most pedig nemmel szavazó képviselőket terheli a kizárólagos felelősség azért, ha valaki ezzel vissza tud élni. (12.50)Teszem hozzá, úgy, hogy közben valamennyi parlamenti párt élvezi az új kampányfinanszírozási törvény által biztosított esélyegyenlőséget. Úgyhogy ilyen szempontból is szeretném tovább reklámozni a Szocialista Párt által benyújtott és a Törvényalkotási bizottság által elfogadott módosító javaslatot. És azt kérem önöktől, hogy ne eljárási kérdéseken vitatkozzunk, ezeket a parlament illetékes bizottsága már külön is eldöntötte, hanem a javaslat tartalmáról, amely reményt ad arra, hogy a tisztább közélet Magyarországon mind a kampányfinanszírozás terén, mind a plakátok kihelyezése terén megvalósulhasson. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd