DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Magyar Szocialista Párt módosító javaslatának benyújtásáról és annak körülményeiről Gulyás elnök úr rövidesen nyilatkozni fog. Azt azonban hozzáteszem, hogy itt két tényt nem cáfolt senki.Az egyik tény, hogy ezek a javaslatok a Szocialista Párt javaslatai voltak. Arról a javaslatról, amelyről ma az Országgyűlés dönt, senki nem mondta, hogy idegen személytől vagy idegen párttól származna. Tehát úgy látszik, akkor a legnagyobb hiba, amit elkövethettünk, hogy komolyan vettük a Magyar Szocialista Párt javaslatait. Hiszen, még egyszer mondom, azt senki nem állította a felszólalók közül sem, hogy nem az MSZP álláspontját tükrözik ezek a javaslatok; először is.Másodszor: az egy nem lényegtelen körülmény, hogy az Országgyűlés működési rendje szerint bármelyik képviselő egyébként fenntarthatja más képviselő módosító javaslatait. Tehát teljesen lényegtelen, hogy kitől származnak az eredeti javaslatok, ha azt az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága többségi szavazással elfogadta és a Ház elé terjesztette. Nem a képviselők nyújtják be a házszabály szerint a módosító javaslatokat, hanem a bizottságok terjesztik ide a Ház elé. Tehát nyugodtan tekintsék úgy ezeket a javaslatokat, hogy ezek a Törvényalkotási bizottságnak a javaslatai. Merthogy azok is, tehát a Törvényalkotási bizottság terjesztette be a Ház elé. Két sorszámon terjesztett be módosító javaslatokat; már elmondtam, hogy az egyik a párttörvényre vonatkozó módosítás és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések, a másik pedig a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó módosítások.Tehát, tisztelt Ház, annyira álságos ez a vita, látszik, hogy ürügy csak azért, hogy az MSZP a saját javaslatairól, a saját elképzeléseiről ne foglaljon állást a mai napon. Ez csak egy álságos, felesleges vita, hiszen, mint mondtam, bármelyikünk beterjeszthetné ide az MSZP javaslatát, és legfeljebb a történeti hűség kedvéért kell megjegyezni, hogy az eredetileg az MSZP javaslata volt.(12.40)Tisztelt Ház! Ami a dolog érdemi részét illeti: nem sok értelme van annak, hogy ebben a sárdobálásban, amit Volner frakcióvezető úr kezdett, nem is tudom, folytatott, ebben részt vegyünk, mert szerintem a frakcióvezető úr pontosan tudja, hogy a legtisztább helyzetet az teremtené, ha mind a kormány, mind a kormánypártok, mind az ellenzéki pártok ugyanolyan elvek és szabályok szerint reklámozhatnának a reklámpiacon. Ön, önök nemegyszer követeltek azonos elbánást és azonos elbírálást a kormánypártok tekintetében. Ez a javaslat, ami most a Ház előtt szerepel, megteremti azt a feltételrendszert, amiben azonos elbírálás alá esik majd a jövőben minden, költségvetésből támogatott szervezet. És ez teljesen transzparens módon történik, tehát a nyilvánosság leellenőrizheti azt, hogy ki hogyan hirdet, milyen pénzből hirdet, és milyen áron hirdet. Ez teljes egészében nyilvános lesz a jövőben, függetlenül attól, hogy akár maga a kormány, akár az egyes állami szervek (Sneider Tamás: Vagy akár a CÖF), vagy ahogyan mondtam, költségvetési támogatásban részesülő más szervek hirdetnek. Tehát egyetlenegy mondatot sem hallottam arról, hogy mi a bajuk azzal, ha mindenki azonos feltételekkel hirdethet a hirdetési piacon. Mi a bajuk azzal, ha ez teljesen transzparens lesz, és a jövőben látható lesz mindenkinek a hirdetési szerződése? A javaslat szerint ezeket a hirdetési szerződéseket nyilvánosságra kell hozni egy hónapon belül. Ezzel mi a bajuk? Félnek a nyilvánosságtól? Nem csodálkozom egyébként. Érdekes mondatokat mondott Szilágyi képviselő úr, azt mondta, hogy a jövőben majd a gazdasági reklámtevékenységgel foglalkozó cégek, tehát a reklámcégek nem adhatnak flottakedvezményt. (Szilágyi György: Ezt te mondtad. Nem figyeltél!) Tisztelt Képviselőtársaim! Ugye, nem gondolják, hogy önök egy olyan nagy flotta lennének, akiknek flottakedvezményt ad, mondjuk, Simicska Lajos vagy bárki, és hogy ezt a flottakedvezményt mint politikai párt, simán lenyelhetik. Emlékeznek azokra a vitákra, amikor különböző VIP-kedvezményeket kaptak azok a személyek, akiket valamiért befolyásosnak tekintettek. De ezek a viták tíz évvel ezelőtt lezajlottak, és akkor tíz évvel ezelőtt abban maradtunk, hogy az ilyen VIP-kedvezmények nem megengedhetők a politika világában. Ugyanez igaz a pártokra is és bárkire, aki a pártok érdekében megszólal, aki a pártok érdekében reklámtevékenységet folytat. Tisztelt Ház! Tehát nyugodt szívvel megszavazhatják ezeket a javaslatokat, mert tisztítani fogja a közéletet, és egyenlő feltételeket teremt a választásokon, és egyébként egyenlő feltételeket teremt a reklámpiacon is, ahol a jövőben nyilvánosságra kell hozni minden ilyen adatot, és majd a nyilvánosság eldönti, hogy ebben a vitában kinek volt igaza. A Jobbiknak, aki takargatja a reklámszerződéseit vagy pedig azoknak volt igaza, akik ezeknek a reklámszerződéseknek a nyilvánosságra hozatalát javasolták. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd