DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Az ember érdeklődőként 27 éve követi nyomon a parlament működését, egész közelről most már én itt képviselőként a tizenkettedik éve, de olyat én még, őszintén szólva, nem éltem meg, pedig sok mindent megéltünk már itt a falak között, és olyan helyzettel nem szembesültem, hogy egy kormánypárti bizottsági elnök olyan javaslatot nyújt be egy ellenzéki párt nevében, amelyet az az ellenzéki párt nem akart benyújtani és nem terjesztett elő.Olyan ez, tisztelt képviselőtársaim, olyan, mint ha meghamisították volna az aláírásunkat a módosító javaslaton. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Így van!) Ugyanis ennek a módosító javaslatnak a be­nyújtásához nem kell ugyan aláírás, de nagyon egy­ér­telmű követelményrendszere és szabályrendszere van annak, hogy hogyan kell ezt megtenni. Szeretnék idézni önöknek az egyébként közösen elfogadott ügyrendünkből, a Törvényalkotási bizottság ügy­rend­jéből, amit egyébként a fideszes képviselők is megszavaztak, szeretném mondani, és eddig ehhez tartottuk magunkat.Szóval az idézet, ez a 18. pontban van, ha valaki szeretné visszakeresni: „a határozati házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti, a bizottságnak elfogadásra javasolt módosító javaslatot tárgyalja, amelynek szövegszerű javaslatát a kezdeményező a bizottsági ülést megelőző munkanapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő végéig ‑ és most jön egy fontos dolog ‑ a bizottság titkársága részére eljuttatta.” Nem tudom, mi nem világos Répássy képviselő úrnak, mi nem volt ebben világos Gulyás elnök úrnak. (Dr. Répássy Róbert: A bizottság dönt. ‑ Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Szakács László: Szégyelld magad!) Ugyanis az ügyrend egyértelmű ‑ a javaslat nem a bizottság titkárságára érkezett, képviselőtársaim!(Móring József Attilát a jegyzői székben dr. Tiba István váltja fel.)Minden egyes alkalommal, és ha már szokásjogot nézünk (Bangóné Borbély Ildikó: Nem kell vigyorogni, államtitkár úr!), a Magyar Szocialista Párt úgy nyújtja be három éve a Törvényalkotási bizottsághoz címzett módosító javaslatait, hogy azt én alelnökként jegyzem, és a bizottság titkárságához nyújtjuk be. Ez volt három évig a töretlen gya­korlatunk. De ha még ezt a gyakorlatot nem is veszik figyelembe, legalább a saját ügyrendjüket, na, azt ven­nék figyelembe! Ahol egyértelműen a bizottság titkárságához kell benyújtani!Tóth Bertalan frakcióvezető úr nem oda nyúj­tot­ta be. Kérdeztem a bizottság elnökét, hogy legalább annyit mutasson meg a kísérőlevélben, amiben az szerepel, hogy a frakcióvezető úr kéri Gulyás Gergelyt, mert ugyan nem mint bizottsági elnökhöz nyújtotta be, de mindegy, kéri Gulyás Gergelyt arra, hogy ezt a javaslatot módosító javaslatként tárgyalja meg a Törvényalkotási bizottság, a bizottsági elnök úr nem tudott ilyet mutatni. Egyszerűen azért, mert nincsen.Tudják, tisztelt képviselőtársaim, hogy egyszerű hasonlattal éljek, olyan ez, mint ha a kocsmában rendelne valaki egy sört, és azt más számlájához íratná. Ott ennek gyors következménye van. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.) Valószínűleg itt, a parlamentben ennél kevesebb következménye lesz.Nos, tisztelt képviselőtársaim, az, hogy önök 24‑en kormánypárti képviselők megszavazták, az még nem azt jelenti, hogy igazuk van. Az egyet jelent, hogy önöknek most még többségük van. (Köz­beszólások az MSZP soraiból.) De azt, hogy a ház­szabálysértés és az ügyrendsértés nem történt meg, azt biztosan nem jelenti. És megjegyzem azt is, tisztelt képviselőtársaim, ahogy ott is mondtam, hogy rendkívül közel áll ez az eset ahhoz, hogy nyugodtan lehet bűncselekménynek nevezni. (Köz­beszólások az MSZP soraiból.) Ha ezen aláírás szerepelt volna, és ezt úgy csinálják meg, akkor ez okirat-hamisítás, és nem más. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Akkor ez okirat-hamisítás lett volna. De az, hogy önök ezt megtették, 27 éve egész egyszerűen példátlan.Szeretnék még egy dolgot kiemelni, ami, ha már feltételezhetünk olyat, hogy lehetett volna valami jó szándék a bizottság elnökében ‑ hát, nem volt. És tudják, hogy honnan lehet ezt egyértelműen tudni? Onnan, hogy önök a Fidesz részéről is és a KDNP részéről is korábban már minősítették a Magyar Szo­cialista Pártnak azt a mozgását, hadd fogalmazzak így, amely szerint az ötpárti egyeztetéseken szereplő javaslatunkat nem kívántuk benyújtani a parla­ment­hez, és nem kívántuk módosító javaslatként elő­ter­jeszteni.(12.30)A Fidesz ezt lereagálta. A KDNP lereagálta. Ezek szerint önök pontosan tudták, hogy nekünk nem áll szándékunkban ilyen javaslatot benyújtani. Ehhez képest a bizottság elnöke ezt megtette. A jóhiszeműséghez…, bocsánat, rosszul mondom: a rosszhiszeműségéhez a legcsekélyebb kétség sem férhet, ez semmi más, mint egy aljas politikai manipuláció, aminek nyilvánvalóan akár több célja is lehetett az önök részéről.Hogy miért nem vontuk vissza? ‑ Hadházy képviselő úr ezt felvetette. Nagyon egyszerű a válaszom, képviselő úr: olyan javaslatot, ami nincs, nem tudok visszavonni. (Bangóné Borbély Ildikó: Így van!) Ezért nem vontuk vissza a Törvényalkotási bizottság ülésén, mert ez a javaslat nincs, nem létezik, tőlünk nem származik, és mivel az van odaírva, hogy az MSZP javaslata, ezért nyilván a Fidesztől sem származik. Erről a javaslatról az Országgyűlés ma nem szavazhatna. És egy utolsó kérdés: ilyenkor hol marad a parlament tekintélye? (Bangóné Borbély Ildikó: Így van! ‑ Dr. Szakács László: Most jöjjön be a házmester!) Ha valami sérti, akkor az az, hogy visszaélve a többségükkel, visszaélve az önök által elfogadott ügyrendi szabályokkal, azokat figyelmen kívül hagyva, a legfontosabb parlamenti bizottság elnöke beterjeszti ezt a javaslatot. Hát, ha valami, na, ez súlyosan sérti a parlament tekintélyét! Őszintén remélem, hogy Kövér Lászlónak lesz ehhez szava, és nemcsak azt bírságolja meg, aki felmutat egy felkiáltójelet vagy egy „vétó” táblát, hanem azt is, aki nem tartja be a parlamenti házszabályt és ügyrendet, és azokat a kormánypárti képviselőket is, akik visszaélve többségükkel ilyen javaslatot támogatnak. (Dr. Szakács László: Hamisítanak! ‑ Kunhalmi Ágnes: Csaló gazemberek!) Szégyelljék magukat! (Dr. Legény Zsolt: Pofátlanság!) Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiból. ‑ Dr. Szakács László: Hol van a házmester? ‑ Heringes Anita: Pénzért bármit meg lehet tenni!)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd