DR. STAUDT GÁBOR, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Valóban heves vita alakult ki a Törvényalkotási bizottság ülésén. Úgy is mondhatnám, az, hogy itt vagyunk, és egy rendkívüli ülés keretében kell ezt tárgyalnunk, bebizonyítja, hogy csak akkor van utóvizsga, pótvizsga, ha az a Fidesz érdeke. Ha nemzeti ügy, akár az Alaptörvény módosítása kerül előtérbe, akkor önök azt mondják, hogy igen, az nem jöhet újra az Országgyűlés elé; a gazdag migránsok jöhetnek, a szegények nem. Tehát ez egy olyan kérdés, amiben láthatjuk, hogy ha kell, akkor önök rendkívüli ülést is összehívnak, ha a saját érdekükről van szó. Mert akárhogy is cáfolják vagy próbálják tagadni, ez nem más, mint a Fidesz félelme attól, hogy el fogják veszíteni a választásokat, és bármit megtesznek, hogy a törvényeket átírják. Akár törvényellenesen, a törvényesség látszatát is elkerülve átírják ezeket a szabályokat, akár a közjogi érvénytelenség árán is, és akár kétharmados passzusoknak feles törvényekként való elfogadása árán is. Mert miért nem igaz az, amit Répássy Róbert elmondott? Én nagyon sajnálom, hogy önre bízták ezt a hálátlan szerepet, hogy egy duplán is alkotmányellenes javaslatot itt megpróbáljon megvédeni. Amit a bizottság elé önök behoztak… ‑ most az egy másik dolog, hogy a szóbeli kiegészítéssel, amikor már a bizottság előtt volt a javaslat, gyakorlatilag még kiterjesztették, átírták ezt a javaslatot, hiszen először csak a plakátokra szerették volna ezt benyújtani, majd ott, a bizottsági ülésen szóban ez az egyéb reklámokra, sőt még a járműreklámokra is kiterjesztésre kerül az önök terve szerint. És hogy miért is alaptörvény-ellenes ez a javaslat és miért duplán alaptörvény-ellenes? Egyrészről a közjogi érvénytelenség teljes mértékben felmerül, hiszen ha elolvassák a házszabályt ‑ ezt egyébként elmondtam a bizottsági ülésen is ‑, arról van szó, hogy csak olyan körben lehet módosító javaslatokat benyújtani a TAB által, akár a TAB többsége által is, amelyeket a köztársasági elnök vitatott, amely pontokban a köztársasági elnök visszaküldte a javaslatot. Nem nehéz belátni, hogy ha például a címét is átírják a javaslatnak, és érdemben teljesen más passzusokat vesznek bele, az bizony nem tartja magát ahhoz a követelményhez, hogy csak abban lehet módosítani, amit a köztársasági elnök már kifogásolt. Ha önök úgy gondolják, hogy egyéb törvény meghozására van szükség, akkor benyújtanak egy új javaslatot, az Országgyűlés előtt ezt végigviszik, rendes eljárásban vagy rendkívüli eljárásban, amit kezdeményeznek, de végigviszik, és szavaznak róla. De így, ahogy a köztársasági elnök visszaküldte ebben a formában, ezeket a módosításokat nem lehetne megtenni, még úgy sem, hogy önök nem kétharmados, hanem sima többséggel szeretnék ezt átvinni. Ezen egyébként semmi nem változtat, és ráadásul, ha ez az Alkotmánybíróság elé kerül, akkor úgy gondolom, ezt az Alkotmánybíróság is meg fogja állapítani.(12.10)Aztán való igaz, ha megnézik az Alaptörvény VIII. cikkét, az van benne, hogy a pártok gazdálkodását és működését kétharmados, vagyis sarkalatos törvények határozzák meg. Lehet, hogy nem minden technikai törvényre vagy technikai szabályozásra igaz ez. Nyilvánvalóan, hogy áfát hogy kell bevallani, vagy mondjuk, a könyvelőnek milyen körben kell kötelezettségeket teljesíteni, ez a pártokra is kiterjedhet, hiszen a pártok is civil szervezetek, az egyesületekhez hasonlóan működnek.De az, hogy önök ‑ és itt a kettős beszéd, és Répássy Róbertnek és a Fidesz-frakciónak jelezném, hogy amikor egy alkotmánybírósági kontroll előtt van az ügy, akkor megnézik azt is, hogy a parlamenti vita és a társadalmi vita mi volt a kérdésben, valójában miről szólt a kérdés. Nos, Dömötör Csaba elmondta, hogy pártfinanszírozási kérdés, Gulyás Gergely előttem nyilatkozott a folyosón és elmondta, hogy itt egy pártfinanszírozási kérdésről van szó. Hoppá! Ha pártfinanszírozási kérdés, akkor az bizony a pártok gazdálkodását érinti. Ráadásul úgy is megfordíthatnám a dolgot, hogy önök két törvényt, az átlátható kampánytevékenység érdekében szükséges módosításról, illetve a választási eljárásról szóló törvényt szerették volna módosítani. Mit ad isten, ez is a pártok gazdálkodására vonatkozott, és ha behozzák ezt ilyen formában, az attól még a pártok gazdálkodását érinti, azon pártoknak, akik 1 százalék fölött, illetve 5 százalék fölött teljesítettek, tehát a költségvetési törvényben nevesítésre kerültek. Egyébként itt olyan büntetések is vannak, hogy plakáthelyenként 150 ezer forint. Érezzük ugye, hogy ez se érinti önök szerint a pártok gazdálkodását. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy attól még, hogy önök így próbálják meghatározni, hogy mi számít pártfinanszírozásnak ‑ egy kedvezményes plakátbérlés, mert mondjuk, az utolsó pillanatban valaki az üres plakáthelyekre be tud jelentkezni, vagy akár egy ingyenes plakáthelymegkapás, az pártfinanszírozás-e vagy nem, ezeket kellene meghatározni, de ezeket csak kétharmados törvényben lehetne megtenni, és egyébként, amit önök elmondtak, ez pont ezt támasztja alá, hiába próbálják most ezt tagadni. Aztán a CÖF-öt nem zárja ki ez a javaslat, mit ad isten. Mert az, hogy a CÖF, mondjuk, az MVM‑en keresztül vagy más nagy állami cégeken keresztül támogatást kapjon, vagy ez egyébként igaz más szatellit álcivil szervezetekre is az önök holdudvarában, ezt nem fogja kizárni a javaslat, hiszen csak olyan szervezetekre terjed ki, amelyek a költségvetésben nevesítve vannak, és költségvetési támogatást kapnak. Sok olyan állami cég van, ami ilyen formában nem kap költségvetési támogatást, tehát önök továbbra is tudják ezt a piszkos játékot végezni. Arról nem is beszélve, hogy pont a Répássy Róbert által beterjesztett módosító javaslat alapján a pártokat viszont elzárják attól, hogy ők, mondjuk, egy egyesületet támogassanak, ezen egyesület is a jövőben csak piaci alapon fog tudni plakátot elhelyezni. Az az érvelés meg egészen abszurd, hogy a közpénzeket akkor használjuk fel jól, ha a közpénzzel gazdálkodó szervezetek minél drágábban listaáron hirdethessenek. Önöknél, tudjuk, hogy olyan nem történhet meg, hogy egy közbeszerzés listaáron történjen vagy az alatti végeredményt adjon, hanem mindig csak jóval fölötte. De ha valaki, a pártok vagy egyéb közpénzből gazdálkodó intézmények vagy szervezetek olcsóbban tudnak hirdetni, az nemhogy fájdalmas, hanem örömteli az adófizetők szempontjából. És erre mondják önök, hogy a korrupciót megpróbálják visszaszorítani, amikor az önök korrupt, közbeszerzéseket túlárazó rendszerét támogatják ezzel. Higgyék el, hogy ezt mindenki meg fogja érteni az országban, és meg fogják érezni azt a félelmet, ami önöket vezérli, és 2018-ban le fogják váltani önöket. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd