DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Frakcióvezető Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy először én is Rubovszky György képviselőtársamra emlékezzek egy perc erejéig. Szerintem egy régi vágású úriembert vesztett a Magyar Országgyűlés és a magyar parlamentarizmus azzal, hogy Rubovszky György képviselőtársunk a mennyei frakció legfiatalabb tagja, egy olyan embert, aki megalkuvás nélkül tudott politizálni, megalkuvás nélkül tudott az értékei mellett kiállni 1990 előtt és 1990 után is.Ő volt az, aki a kommunista időkben is mert keresztény ügyvéd lenni, és bármilyen hányattatásai is voltak a Kereszténydemokrata Néppártnak, mindig ki mert állni az álláspontja mellett, és fegyelmezett jogászként mindig mindent meg is tett azért, hogy ez az álláspont, a jogszerűség, a szabályosság és az elvek diadalmaskodjanak, bármilyen körülmények is vannak.Ami neki az erőt adhatta az egyéni kvalitásain kívül, az valószínűleg a család ereje, hiszen nem ő az egyetlen olyan tagja ennek a Rubovszky családnak, aki Magyarország számára vagy korunk számára olyat adott vagy olyan áldozatot hozott, vagy olyan munkát végzett, ami maradandó, és a nemzet gyarapodásához, a nemzet teljesítményéhez járul hozzá. Ez a családi indíttatás is segíthetett neki abban, hogy kereszténydemokrata politikusként nekünk is, a fiatalabb generáció számára nagyon sok tekintetben példakép legyen. Ami a bevándorlás kérdését illeti, én is úgy gondolom, tisztelt képviselő úr, hogy Magyarország a legkeresztényibb és legjózanabb megoldást választotta akkor, amikor azt mondta, hogy megvédi Magyarországot, megvédi a magyar családokat, a magyar családok biztonságát, nemzeti kultúránkat, a magyar emberek munkahelyét, a közbiztonságot, és megvédi az embereket a terrorizmustól, de mindemellett segítséget is nyújt azoknak, akik valóban üldöztetést szenvednek. Általában migrációról szoktak beszélni. Mi a migrációnál egy nagyon nagy veszélyt látunk, de a menekülteknél, akik a saját szülőföldjüktől még csak akár pár száz kilométerre vannak, hiszen egy szíriai eredeti lakóhelyüktől, mondjuk, csak egy Bekaa-völgyében, Libanonban vagy Jordániában található menekülttáborban vannak, vagy máshol élik túl azt az időszakot, amíg az Iszlám Állam nem kerül kiüldözésre a szülőföldjüktől, nos, nekik igenis segítséget kell nyújtsunk. Azt mondhatom mindnyájuknak, hiszen már nagyon sok keleti, közel-keleti egyházi vezető fordult meg itt, Magyarországon ‑ Sako pátriárka, Warda érsek, Efrém Ignác vagy Jounan pátriárkák vagy maga az, azt hiszem, életében is már példaképpé, szimbólummá vált Boulad atya, aki magyar állampolgárságot is kért, hiszen egy abból a régióból érkező ember Magyarország bevándorláspolitikáját, Magyarország migrációval kapcsolatos álláspontját tartja a leghelyesebbnek, és szívesen tartozik közjogilag is Magyarországhoz magyar állampolgárként ‑, nos, mindegyikük elmondta, hogy azokat a támogatásokat, amelyeket Magyarországtól kapnak ők mint keresztény vezetők, mint káld vezetők, mint ortodox vezetők, mint katolikus vezetők, természetesen föl fogják használni elsősorban az ottani keresztények segítésére. Természetesen, ha az ő gyógyszertárukba egy muzulmán megy be és ő kér ingyenesen gyógyszert, neki is fognak adni. Ha az ő iskolájukban egy nem keresztény szeretne nyelvet tanulni, neki is meg fogják tanítani azt a nyelvet, neki is segítséget fognak nyújtani. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy a legjobb helyre küldi Magyarország a „Hungary Helps” program keretében ezeket a támogatásokat, hiszen nemcsak általánosságban nyújtunk fejlődő országoknak 5 milliárd forint értékben támogatást ahhoz, hogy az államadósságuktól megszabaduljanak a következő években, hanem konkrét egyedi tervekkel is előálltunk, és ezek nemcsak a tervek szintjén maradtak meg, mint ahogy azt sok közel-keleti vezető hangsúlyozta és nemzetközi lapoknak is elmondta, hogy sok ígéretet kaptak, a támogatást azonban Magyarországtól konkrétan is megkapják. Bízunk benne, hogy ez itt konkrétan is tud segíteni. Minden egyházi vezető az oktatási segítséget tartja a legfontosabbnak. Azok a gyerekek, akik évek óta már nem a szülőföldjükön élnek, nagyon könnyen elkallódhatnak. Az a káld katolikus egyház számára nyújtott 120 millió forint és az azt kiegészítő 80 millió forintos egyházi támogatás, amelynek révén már épül a káldok iskolája, bízunk benne, hogy az idei nyáron elkészül, és jövő ősztől a diákok elkallódását is megakadályozza, és a tanulásukat is segíti. Nagyon fontos reményt adhat a visszatérésre, hogy Magyarország 2 millió eurónyi támogatást ad Telsqof városának újjáépítésére. Ez egy keresztény település volt, az Iszlám Állam ahogy nyomult előre, teljes mértékben kiürült a település, felgyújtották a házakat, megrongáltak egyes házakat, vissza tudnak térni, a reményt adjuk ezeknek a házaknak az újjáépítésével vissza.Fontos, hogy mind az Antióchiai Szír Katolikus Patriarchátus libanoni táboraiban a humanitárius tevékenységhez 1 millió euróval, és a szír ortodox egyház munkahelyteremtő és humanitárius tevékenységéhez a régióban szintén 1 millió euróval járulunk hozzá. Félmillió euróval segítjük az erbíli kórház gyógyszerszükségletének biztosítását (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és a következőkben a máltai kórház és hasonló támogatások magyarországi finanszírozásáról is előkészítjük a döntéseket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd