ELNÖK: (A teremben lévők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. Amikor az ülést vezető elnök helyet foglal, a teremben lévők is leülnek.) Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Házelnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülését megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Tiba István és Hiszékeny Dezső jegyző urak lesznek a segítségemre.Köszöntöm kedves vendégeinket s mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Dr. Rubovszky György személyében a magyar kereszténydemokrácia kiemelkedő alakja távozott közülünk. Pártalapítóként is meghatározó szerepe volt abban, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt Barankovics István örökségét a magyarországi rendszerváltó pártok közé emelte, és a keresztény értékek legfőbb képviselőjévé tette a magyar politikai életben. Ez a szellemi örökség határozta meg közel három évtizedes politikai pályáját és négy évtizedes ügyvédi karrierjét. A Kereszténydemokrata Néppárt 1989-es megalapítását követően aktívan részt vett a párt munkájában. 1991-től a párt budapesti szervezetének elnöke, 1992-től ügyvezető titkára, 2002-től pedig pártügyésze. 1994 óta ‑ egy kisebb megszakítástól eltekintve ‑ tagja az Országgyűlésnek. 2006-tól frakcióvezető-helyettes, 2010 és 2014 között a Mentelmi bizottság elnöke. 1994-től öt cikluson át volt tagja, később alelnöke az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságnak, 2014-től pedig az Igazságügyi bizottság elnöke. Munkája során az ország, a nemzet ügyét mindig egyéni érdekei, céljai elé helyezve dolgozott, élete utolsó pillanatáig fegyelmezett munkát követelve kép­viselő- és munkatársaitól is. Emberi tudása és böl­csessége, a magyar parlamentarizmus nemes ha­gyo­mányait idéző alakja maradandó életművet hagyott örökül az utókor számára. Emlékét tisztelettel megőrizzük. Nyugodjék békében! Isten nyugosztalja! Arra kérem önöket, hogy néma felállással adózzunk elhunyt képviselőtársunk emlékének. (A teremben lévők néma felállással adóznak az elhunyt emlékének. ‑ A terem közepén elhelyezett asztalon fénykép, képviselői helyén virág emlékeztet dr. Rubovszky Györgyre. ‑ Dr. Rubovszky György hozzátartozói a páholyban foglalnak helyet.) Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet!A gyászoló család megjelent tagjainak az Országgyűlés és a saját nevemben is őszinte részvétemet fejezem ki. Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett: „A migráció kereszténydemokrata szemmel” címmel a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjából Harrach Péter frakcióvezető úr. Parancsoljon, frakcióvezető úr, öné a szó.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd