B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2017. június 8-ai ülése alkalmával a tagok megtárgyalták „Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló” T/15368. számú törvényjavaslatot.A bizottság a házszabály 46. §-a alapján 31 igen szavazattal, egyhangúlag összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat tartalmazza a Külügyi bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatát, amely nyelvhelyességi és technikai jellegű módosításokat fogalmaz meg, és amellyel a bizottság is teljes mértékben egyetértett.Összegezve a javaslat tartalmát, elmondhatom, hogy egy új hatóanyag kerül elhelyezésre az egységes kábítószer-egyezmény I. és IV. jegyzékére, ami azt jelenti, hogy az acetil-fentanil bekerül egy olyan körbe, amely a legszigorúbban ellenőrzött hatóanyagokat tartalmazza. Erre tekintettel az Országgyűlésnek kell döntenie arról, hogy a jogrendbe ülteti-e a szerződés új elemét.Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarországon ez a hatóanyag a hatályos jogszabályok szigorúbb ellenőrzést lehetővé tevő jegyzékein még nem szerepel. A Fidesz-frakció kifejezetten támogatja a legkörültekintőbb ellenőrzés alá vételt, hiszen ezek a vegyületek több száz embert öltek meg világszerte. Mivel megkezdődött az újbóli használatuk, ezért kérem szíves támogatásukat a törvénymódosításhoz, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd