DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Mi­nisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselő úr a nyug­dí­ja­sok szociális támogatásairól beszélt, de azt hiszem, direkt nem mondott számokat. Engedje meg, hogy én csak egy összehasonlítást tegyek! Össze­hason­lí­tom a 2010-es és 2016-os adatokat, és elmondok jog­cí­meket, amelyeket a nyugdíjasok számára biz­to­sí­tunk és aztán két összeget. Ön azt mondta, hogy csökkentettük a szociális támogatásokat. Amit vizsgálok tehát: szociális étkeztetés nyug­díjasok számára, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, demens betegek nappali intézményi ellátása, demens betegek bentlakásos in­tézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, emelt színvonalú bentlakásos ellátás. Erre 2010-ben az utolsó, szocialisták által elfogadott költségvetésben a magyar költségvetés 50 milliárd fo­rintot költött; tavaly, 2016-ban 74 milliárd fo­rin­tot. 50 százalékkal emelkedtek azok a szociális tá­mo­gatások, azok a szociális költségvetési sorok, amelyek az idős embereknek ezeket az előbb felsorolt szol­gáltatásokat nyújtották.Azt hiszem, hogy ebből egyértelmű, hogy nem csökkentek ezek a szociális támogatások, hanem nőttek, ebben az esetben közel 50 százalékkal nőttek. Ezért érezheti ma egy idős ember nagyobb biz­ton­ság­ban magát, mint ahogy 2010-ben érezhette ma­gát. Ha pedig a szocialisták visszajönnek, újra csök­ken­teni fogják ezeket az ellátásokat, újra meg­próbálják megadóztatni a nyugdíjasok jövedelmét, ahogy a Horn-kabinet is megpróbálta, sőt meg is tette, vagy a Gyurcsány-kabinet is megpróbálta, csak már ideje nem maradt rá. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki biztonságot akar az idős éveire, az semmiképpen ne a szocialistákat válassza, szavahihetőségben pedig azt hiszem, ez az 50 milliárd kontra 74 milliárd elég egyértelműen cáfolta képviselő úr egész felszólalását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd