B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. május 25-én megtárgyalta az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15379. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 22 igen szavazat mellett, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.Az összegző módosító javaslat tartalmazza egyrészről a Gazdasági bizottság részletes vitát lezáró irományát, amely egy felhatalmazó rendelkezést tartalmaz. Közlekedésbiztonsági és származásbiztonsági okból ugyanis szükség van szakmai, független, stratégiai szerep kialakítására a muzeális jellegű járművek minősítésének terén. A megnövekedett minősítési darabszám a működési és szabályozási környezet optimalizálását, szakmaiságát kívánja.A Törvényalkotási bizottság saját indítványa szerint a „kerékpárszállító eszköz” jogszabályi fogalmának bevezetése azért indokolt, hogy a felhasználók számára egyértelműen megállapíthatóak legyenek azok az alapvető kritériumok, amelyeknek az ilyen eszközöknek minimálisan meg kell felelniük. A módosítással egyértelművé válik, hogy azon tartószerkezetek használhatóak, amelyek a járműre ideiglenes jelleggel kerülnek felszerelésre, kerékpár vagy más dolgok szállítására alkalmasak, és amelyek részben vagy egészben kitakarják a jármű hatósági jelzését, vagyis rendszámát, vagy a világító és fényjelző berendezéseit.A kerékpárszállító eszközöknek ezen túlmenően az egyéb műszaki előírásoknak a továbbiakban is meg kell felelniük, e tekintetben a fogalom bevezetése nem hoz egyébként változást. A törvényjavaslat elfogadásával olyan speciális területeket érint a jogalkotó, amelyek az adott közlekedési ágazat, részterület egyértelmű fejlődését szolgálják, a normavilágosság követelményeinek teljes mértékben eleget téve. Ezért kérem, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd