PINTÉR TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem könnyű megszólalni ennyi ostobaság hallgatása után, de azért engedjék meg, hogy ne Pócs képviselőtársam butaságaira reagáljak, hanem inkább egy má­sik aspektusból közelítsem meg a bérunió helyzetét, és azt alátámasztani szeretném. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta eszközt adhat a szakszervezetek szá­mára is, amely a béremelési követelésekkel a multik érdekei helyett gyakorlatilag a munkavállalók életszínvonalát helyezi előtérbe. A szakszervezetek érdekérvényesítési törekvéseit is támogatja ez a javaslatunk, mivel a nyugati bérek elérésével a munkavállalók problémáinak egy részét meg tudnánk oldani. A kormány által a nagyvállalatokat támogató munkáltatói járulékcsökkentés nem a munkások béremelését és jólétét szolgálja, hanem a multikat részesíti előnyben. A mai napon miniszterelnök úrtól is hallhattuk azt, hogy a társasági adó és a szociális hozzájárulás csökkentése révén állami ösztönzést és segítséget kapnak a multinacionális nagyvállalatok a bérek felzárkóztatására, viszont ez sajnos nem valósult meg még több helyen, mind a mai napig nem, ahogy például Dunaújvárosban a Dunaferr helyzetében sem. Ha a bérunió megvalósulna és mindenki azt a bért kapná, amit megérdemel, nem lenne ilyen nagy probléma Dunaújvárosban sem. Amennyiben a nyugati fizetést kapnák a vasas dolgozók is, nem lenne szükségük még arra a sztrájkra sem, amit bejelentettek az 5 százalékos bérfejlesztésük miatt. A Vasas szakszervezet tehát bejelentette ezt a sztrájkot, merthogy lassacskán olyan elfogadhatatlan és helyrehozhatatlan helyzet állt elő, amire ők csak így tudnak reagálni. Végül aztán a Vasas Szakszervezeti Szövetségnek a munkaharcukkal kapcsolatos nyomásgyakorlása következtében kénytelen volt a cégvezetés is tárgyalóasztalhoz ülni velük. Én nagyon bízom abban, hogy majd a szakszervezet kompromisszumos magatartásával a munkáltató is majd a szociális párbeszédet érdemi módon meg kívánja kezdeni. Az alapvető problémát nekünk itt törvényhozói, törvényalkotói szinten kell megoldanunk. A probléma gyökeres kezelésére az európai béregyenlőtlenség megszüntetése, vagyis a nyugati fizetések megközelítése, végül aztán majd elérése a cél. A dunaújvárosi Vasas szakszervezet jogos követelése mellett a BKV-dolgozóknak is a megélhetésükért kellett harcolniuk. Ma egy BKV-buszsofőr jó esetben nettó 180 ezer forintot visz haza, míg bécsi kollégája nettó 1800 eurót, vagyis több mint félmillió forintot, ami egy magyar buszsofőr fizetésének a háromszorosát is meghaladhatja. Ameddig ilyen és még ennél is nagyobb mértékű bérkülönbségek fennállnak Magyarországon, számítani kell a munkaerő elvándorlására is, hiszen a magyar emberek Orbán Viktor állításával ellentétben nem kalandvágyból, hanem a magasabb fizetések miatt mennek külföldre dolgozni. Ezen megfontolások mentén csatlakozott a Jobbik polgári kezdeményezéséhez a lengyel Szolidaritás 80 szakszervezet is. A béruniót megvalósítani kívánó kezdeményezésünk lehetőség arra az ő elképzelésük szerint is, hogy a Nyugat-Európa által kihasznált kelet-közép-európai munkaerőpiac problémájának a kérdésköre végre megfogalmazódjon és nyoma maradjon az Európai Unióban. Úgy gondoljuk, hogy minden ilyen kezdeményezés része lehet egy olyan irányvonalnak, amelyhez később további pozitív lépések párosulhatnak majd az Európai Unióban. De természetesen nincsenek illúzióink, hiszen a polgári kezdeményezésünk nyilvánvalóan lobbi­ér­de­ke­ket is sért. Itt elsősorban azokra a nagy transzeurópai multinacionális cégekre gondolok, amelyeknek kifejezetten érdeke az úgynevezett agyelszívás. A Job­bik viszont a Fidesz-kormánnyal szemben elkötelezett a munkavállalók felé, és a multik előtérbe he­lye­zése helyett a bérunió megvalósulásával a mindennapi meg­élhetéshez szükséges és tisztességes béreket cafetériaelemekkel kívánja megteremteni, hogy az életszínvonal emelkedhessen Magyarországon. Éppen ezért szeretném tisztelt fideszes képvi­selőtársaimat kérni nagy tisztelettel, hogy fejezzék be a kettős beszédet. A munkavállalók érdekeit, a magyar emberek érdekeit kell támogassa a kormány a multikkal szemben, vagyis legyen közös célunk mielőbb elérni, hogy az Európai Unióban megvalósuljon az egyenlő munkáért egyenlő bért elve. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd