DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy a parlamenti pártok között nincs és talán nem is lehet abban vita, hogy szükség van-e ilyen nemzetközi szerződésekre, hogy az adócsalást és az adóelkerülést vissza tudjuk szorítani, és ennek érdekében, én úgy gondolom, nekünk szükségünk van arra, hogy megkössük ezt a szerződést. Nem lehet vita abban, hogy Magyarországnak az adókikerülés és az adócsalás visszaszorításáért tenni akarók oldalán kell állnia, nem pedig az adóoptimalizálást vagy éppen az adókikerülést támogató országok oldalán, nyilvánvalóan az előbb említettek oldalán kell állnia Magyarországnak. Ha tehát Magyarország tenni kíván a nemzetközi adókikerülés visszaszorítása érdekében, akkor ennek egyik lépése, hogy saját eszközeivel is megfelelően támogatja az adóhatóságok közötti információcserét, támogatja az adóhatóságok együttműködését, a NAV automatikusan küld és fogad adatokat az egyezmény szerint, de más adminisztratív segítségnyújtásban is részt vesz. (19.50) Ilyen például az automatikus információcsere, akár spontán módon, az egyidejű adóellenőrzés és a külföldön történő adóellenőrzés lefolytatása, adatok szolgáltatása, valamint a segítségnyújtás is az adóköveteléseknek a beszedésében. Az adóhatóságok közötti széles körű adminisztratív segítségnyújtás ugyanis érdemben és hatékonyan segíti, hogy az egyes államok hatékonyabban is érvényesíteni tudják a belső adószabályaikat, és jobban elérhetőek legyenek a közpénzek, és természetesen a közpénzeknél jobban, átláthatóbban lehessen gazdálkodni, hogy egészen biztosan a társadalom számára fontos célokat szolgálhassák. Ezt az átláthatóságot is segíteni hivatott ez az egyezmény. Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Szocialista Párt ezek miatt fogja támogatni ezt a javaslatot. Viszont fontosnak tartom felhívni arra a figyelmet, hogy bár a kormányzat az indokolásában részletesen kifejtette az egyezmény megkötésének az indokait, mégis maradt egy kiskapu az egyezményben, amely ront ennek az egyezménynek a hatékonyságán, ront az együttműködésén és ront a céljainak az elérésében. Az egyezmény szerint ugyanis a magyar kormány fenntartja magának a jogot, hogy a NAV-on keresztül ne nyújtson segítséget bizonyos adókövetelések tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság például nem ad ki információt egy külföldi adóhatóság részére arról, ha egy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár úgynevezett stabilitási megtakarítási számlát nyit. Ahogyan azt önök is tudják, ez a több mint fél éve működő konstrukció, amelyet egy jó pár sajtóorgánumban nagyon udvariasan adóamnesztiaként emlegetnek - voltak, akik nem fogalmaztak ennyire udvariasan -, tehát a sajtó adóamnesztiaként emlegeti, és a szakértők is ekként emlegetik ezt a konstrukciót, ez azt jelenti, hogy a bárhogyan is keletkezett jövedelmeket legálissá lehet tenni. A pénzintézet személyes adatokat nem közöl az adóhatósággal, és a kiállított igazolás birtokában, az így legalizált jövedelem tekintetében az adóhatóság már nem járhat el. Tisztelt Képviselőtársaim! Ha a nemzetközi adókikerülés érdekében Magyarország komolyan fel kíván lépni, akkor ilyen kiskapuknak nem lehet helyet hagyni egy ilyen egyezményben. Persze ha Magyarország valóban fel kíván lépni a közpénzek védelmében, akkor valószínűleg offshore cégekkel sem kellene a magyar államnak üzletelnie. Mindezekkel együtt az előttünk fekvő adóügyi egyezményről, tehát az elmondott indokok alapján, de a megtett észrevételekkel a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja a törvényjavaslat elfogadásakor igennel fog szavazni. Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd