TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló egyezményt 1988. január 25-én közösen készítette az Európa Tanács és az OECD. Az egyezmény legfőbb célja, hogy a részes államoknak lehetőséget nyújtson a nemzetközi adókikerüléssel szembeni hatékony fellépésre. Elő kívánja segíteni emellett azt is, hogy a részes államok jobban érvényt szerezhessenek a saját belső adójogszabályaiknak, az adófizetők jogainak egyidejű tiszteletben tartása mellett. Az egyezmény a kérésre történő információcsere mellett az adóügyekben történő segítségnyújtás egyéb formáinak igénybevételét is lehetővé teszi. Ilyen például az automatikus, valamint spontán információcsere, az egyidejű és a külföldön történő adóellenőrzések lefolytatása, valamint az adókövetelések beszedéséhez nyújtott segítség. A G20-ak a 2009-ben, Londonban tartott csúcstalálkozójukon szorgalmazták az egyezmény megújítását egyrészt azért, hogy az eddigieknél hívebben tükrözze a nemzetközi adókijátszás elleni elkötelezettséget, másrészt azért, hogy a fejlődő országok számára is elérhetővé váljanak az új, együttműködő adózási környezet előnyei. A kezdeményezés hatására az Európa Tanács és az OECD kidolgozott egy jegyzőkönyvet, amely 2010-ben úgy módosította az egyezményt, hogy az összhangba került az adóügyi információcsere legújabb nemzetközi gyakorlatával. Ennek megfelelően tartalmazta azt a nemzetközi követelményt is, miszerint egy állam nem tagadhatja meg az adóügyekben történő információcserét a banktitokra vagy saját belső adóérdek hiányára való hivatkozással. Az egyezmény aláírásának lehetősége 2011-től megnyílt a nem Európa tanácsi, illetve nem OECD-államok részére is. Ennek köszönhetően már 67 állam és 10 joghatóság csatlakozott ehhez a megállapodáshoz. Az egyezményhez és a jegyzőkönyvhöz történő csatlakozás számos szakmai indok mellett az OECD- és az Európa tanácsi tagságunk miatt is indokolt volt, azt mára közel valamennyi OECD-tagállam aláírta. Az egyezmény szövegét a kormány határozatban hagyta jóvá, aláírása 2013 novemberében történt meg. Az egyezmény és a jegyzőkönyv aláírásával az adóhatóság eszköztára számos új elemmel bővül, amellyel eredményesebben lehet érvényt szerezni adószabályainknak. Különös jelentősége van a nem európai uniós tagállamok esetében a teljes körű információcsere megvalósulásának és az adóbeszedésben, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények által biztosított adminisztratív együttműködéshez képest többletet jelentő további adónemekre vonatkozó segítségnyújtásnak. Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottak alapján kérem, a törvényjavaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd