BODÓ SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, egy ilyen politikai vitanap kiváló alkalom arra, hogy az elmúlt időszak európai uniós fejlesztéséről szót váltsunk, és nyilvánvalóan az értékek és a pozitívumok mellett esetleg a jövőben szükséges korrekciók is elhangozzanak.Úgy ítélem meg, hogy az európai uniós fejlesztések az elmúlt időszakban látható eredményeket hoztak Magyarországon, legyen ez akár egy önkormányzati, akár egy állami beruházás, de akár az intézményi megújuló programok kapcsán vagy a vállalkozói rétegben, a gazdasági szereplőknél is erre nagyon szép példák vannak. Talán nem hangzott el elég markánsan, de számomra különösen kedves a tárgyi feltételek mellett az a szakmai megújulás, amit szintén az előző időszak európai uniós fejlesztésének köszönhetünk. Nem tudom megállani, hogy ne reagáljak arra, amit Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársam említett az állami beruházások kapcsán, nevezetesen Magyarország, mindenképpen Kelet-Magyarország legnagyobb vasúti fejlesztése kapcsán. Úgy ítélem meg, tisztelt képviselőtársam, hogy ennek a programnak az apropóján nem igazán lényeges szempont az, hogy kik és hányan vannak ott az átadó ünnepségen, nem igazán mértékadó, hogy a szalagot tartó hostess hölgyek hol állnak. Nem igazán fontos szerintem az sem, hogy esetleg a műsorvezető milyen nyelvbotlás kapcsán kit és hogyan nevesít. (Bangóné Borbély Ildikó: Én csak védtem a képviselő urat.) Kérem, legyen türelemmel! Tehát ezek szerintem nem igazán fontos szempontok. (Bangóné Borbély Ildikó: Dehogynem!) A mi szempontunkból szerintem sokkal fontosabb ‑ és a „mi” alatt az ott élőket értem ‑, hogy bizony Püspökladányban megépült a zajvédő fal több száz méter hosszan, megépült a várost eddig elválasztó vasúti átjáró alatt egy aluljáró, és az állomás épülete is magasított peronnal, mozgáskorlátozott-lifttel van felszerelve. Számomra e beruházás kapcsán ezek a fő üzenetek.De visszatérve kicsit a fejlesztési folyamatok elemzéséhez, azt gondolom, hogy minden egyes program kapcsán, legyen ez akár a hétköznapi munkánk vagy egy igen komoly, összetett folyamat, az ellenőrzési folyamatnak helye van. Helye van, ezt mindenki jogosan várja el, és ezt így éltem meg polgármesterként, megyei közgyűlési elnökként is, hogy minden egyes ellenőrzést segítő szándékú folyamatnak tekintek. Nyilván néha azt éreztük, hogy ebben már túlzott jelentőségű szerepek is vannak, amikor egy-egy ellenőr már túlértékeli saját maga szerepét, de azt gondolom, hogy ez még bőven belefér abba a folyamatba, ahogy szokták mondani: a cél szentesíti az eszközt.Nyilván az ellenőrzési folyamatok egyrészt a magyar kormány és a hozzá tartozó szervek égisze alatt zajlottak, másrészt a brüsszeli ellenőrzési folyamatok. Ebben a világban érdekes szereplőként bukkant fel az utóbbi években a Korrupciókutató Központ. Valóban az ő szerepvállalása több szempontból is érdekes. Az egyik az, hogy nem európai uniós ciklusokat kutat, elemez, hanem csak úgy beleszúr a közepébe, és 2010-től kívánja az elemzéseket, illetve az ellenőrzéseket elvégezni. Nem bontja sem 2007-2013-ra, sem 2014-’20-ra a munkáját, csak úgy beleszúr a közepébe. A 2010 előtti időszakokról én nem találtam tőlük értelmezhető írásbeli tanulmányt. Bár zömében egyetemi tanárok és egyetemi hallgatók alkotják ezt a stábot, munkájukban egyébként teljesen megdöbbentő módon gyakran utalnak arra, hogy valamelyik bulvárlapból veszik az adataikat. Azért ez elég érdekes!Az egyik vezető munkatársuk pedig Ungár Klára volt, egy SZDSZ-es politikus, aki többször is nyilvánosan gyűlölettel beszélt az Orbán-kormány tevékenységéről. Így tényleg azt kell mondanom, hogy a szakmaiság és az elfogulatlanság is jogosan kérdőjelezhető meg. 2016 októberében pedig ismét egy tudományosnak beállított elemzés jelent meg a „Társadalmi riport, 2006” című kiadványukban, amely szerint a közbeszerzési tenderek Magyarországon a korrupció melegágyának számítanak. Minden különösebb alátámasztás nélkül írják ezeket a ‑ szerin­tük ‑ tényeket.Mindenképpen érdemes lenne azon polemizálni, hogy egy ilyen elfogulatlansággal egyáltalán nem vádolható szervezet hogyan és miképpen, honnan veszi ezeket az állításait. Ami a legfontosabb: a kormány feladata pedig, hogy a közbeszerzések átláthatóságáért a jövőben is tegyünk meg mindent. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Dr. Józsa István: Ezzel egyetértünk! ‑ Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd