MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat és a széles közvéleményt is, hogy a napokban egy hiánypótló könyv jelent meg, amelynek egy-egy példányával a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója meg is ajándékoz minden országgyűlési képviselőt. A magyar föld sorsa című könyv (Felmutatja.) Andrásfalvy Bertalan, Ángyán József, Márai Géza, Molnár Géza és Tanka Endre tanulmánykötete. Ez a mű a tudományos kutatások szokatlan vállalkozása. A szerzők nemegyszer évtizedes kutatómunkájuk eredménye alapján arra tesznek kísérletet, hogy a hazai földügy évezredes Kárpát-medencei történetiségének és a mai alakulásoknak a magyarság nemzeti és etnikai megmaradásának szempontjából sorshatározó lényegét egyetlen tanulmánykötetben feltárják. Arra biztatom képviselőtársaimat, hogy fogadják el tőlünk ezt a könyvet, és forgassák befogadó szellemben. Biztos vagyok benne, ha a könyv mondanivalójának, megállapításainak csak 10 százalékát magukévá teszik, nem fognak többé olyan gyalázatos jogszabályokat elfogadni, amelyek egy szebb magyar jövő ellen hatnak. Reményeink szerint ez a mű hatással lehet gondolkodásukra, és talán segít abban, hogy felfogják azt a történelmi felelősséget, ami az önök kezében van. (A jegyzői székben Hegedűs Lorántnét Mirkóczki Ádám váltja fel.) Hiszen az eddigi magyar kormányok földdel és vidékkel kapcsolatos döntéseinek eredményét mindannyian látjuk. Szétzilálódott a magyar falu, megtartó ereje megszűnt. Fiataljai nem maradnak otthon, többségükben a munkalehetőség is elenyésző. A normális élethez méltó, nyugodt és közbiztonságban bővelkedő élet egész térségekben szűnt meg. De megszűnőben van a tipikus magyar vidéki életforma is, ami sok száz év óta adta ennek a nemzetnek a túléléshez az erőt és az utánpótlást. A Jobbik programja pontosan ezt célozza meg, hogy a XXI. században, XXI. századi technológiák mellett, a mai kor igényeinek megfelelő életszínvonal mellett, a hagyományokat tisztelve teremtsük meg újra az élhető magyar vidéket. Ez a könyv is arra tesz kísérletet és azon elmélkedik, hogy ezt hogyan lehet megteremteni a XXI. században, és hogyan lehetünk képesek az ősök tudását, tapasztalatait mind-mind beépítve egy modern korban helytállni, és egy olyan magyar vidéket megteremteni, ami újra gyarapodó lehet, ahol újra gyermekek sokasága tud születni, és ami újra képes lesz büszkének lenni hagyományaira, múltjára, és egyben egy stabil jövőképet is tud biztosítani. Jelenleg ennek egyébként az egyik fő akadálya az elmúlt évtizedek földpolitikája, ahogy önök és elődeik a nagybirtoknak, spekulánsoknak és külföldieknek játszották át a magyar föld jelentős részét. Ezen fog egyébként a Jobbik változtatni, reményeim szerint már akár most, október 12-étől jó néhány önkormányzatban megtörténhet ez a változás, és el tudjuk indítani ezt a folyamatot. Tehát még egyszer arra biztatnám képviselőtársaimat, hogy ezt a könyvet vegyék át, mindannyian megkapták erre a levelet, amiben ezt felajánlotta a Jobbik frakciója. Illetve a közvélemény figyelmébe is ajánlom, hiszen kapható ez a könyv a könyvesboltokban is. Úgy gondolom, tényleg egy hiánypótló műről van szó, ezért mindenképpen szükségesnek tartottam ezt itt napirend előtt bemutatni, elmondani, és arra biztatni mindannyiunkat, hogy tanuljunk, okosodjunk ebből a műből, hogy ne kövessék el elődeik hibáját. Hiszen a magyar föld kérdése évszázadokra meghatározhatja nemzetünk sorsát, legfőképpen természetesen a magyar vidék sorsát, ami, mindannyian látjuk, mennyire gyalázatos állapotban van jelenleg. Ez egy tarthatatlan folyamat, ami egyébként eljuthat néhány éven belül arra a szintre, ahonnan már visszafordíthatatlan lesz. Ezt kellene még most, idejében megakadályoznunk. Önöknek erre minden lehetőségük megvan, hiszen kétharmadot kaptak az emberektől, legalábbis úgy alakították a választójogi törvényt, hogy ebből a felhatalmazásból kétharmad lett végül. Mindenesetre a lehetőség az önök kezében van. A Jobbik eddig is megtett mindent annak érdekében, hogy felhívja az önök és a közvélemény figyelmét is erre a problémára. Ha mást nem említek, akkor talán a legutóbbi héten benyújtott üzemtörvényünkre hívnám fel még zárószóként a figyelmet. Hiszen ezzel az üzemtörvénnyel egyébként a magyar politika 25 éve adós a magyar embereknek, és önök is most már négy éve csak ígérgetik, hogy majd-majd a következő hónapban benyújtják. Nem várhattunk tovább, annak ellenére, hogy ellenzéki párt vagyunk, benyújtottuk ezt a javaslatot, és arra biztatom önöket, hogy fontolják meg, fogadják meg az abban leírtakat, és fogadjuk el együtt ezt az üzemtörvényt. Ez fogja biztosítani azt, hogy a magyar föld végérvényesen és mindörökre a helyben élő magyar családi gazdaságok, magyar gazdálkodók kezébe kerüljön, és ezzel biztosítsa a magyar vidék sorsát most és mindörökre. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd