HOLLIK ISTVÁN, a KDNP képviselőcsoportja ré­szé­ről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő­tár­saim! Köszönöm szépen a szót. Az előttem szólók már részletesen bemutatták a társasági adóról, az osztalékadóról, valamint a sportról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat lényegi elemeit. Ezért a felszólalásomban csak szeretném hangsú­lyoz­ni a kormányzat sport és olimpia iránti elköte­lezettségét, és szeretném kérni tisztelt ellenzéki képvi­selőtársaimat az olimpia ügyében a közös össze­fogásra.2010-ben, az Orbán-kormány hatalomra kerü­lésével új impulzusokat kapott a magyar sport, és az Európai Bizottság jóváhagyásával 2011-ben beve­ze­tés­re került a látvány-csapatsportok támogatási rend­szere, ami tao néven híresült el. A Nemzeti Sport 2011-ben az év emberének magát ezt a rend­szert, a taót választotta. A tao első négy támogatási idő­szakában 2011-től ’15-ig az öt látvány-csapat­sportág és a MOB részére több mint 260 milliárd forint­nyi program került jóváhagyásra. A jelenlegi jogszabály-módosítás lehetővé teszi a gazdasági szervezetek számára, hogy célzott felaján­lásokat tegyenek az olimpiai pályázattal össze­függésben a felmerülő költségekkel kapcsolatban, mely támogatások után a támogató adózók kedvez­ményre, adókedvezményre lesznek jogosultak.(11.30)Mi bízunk abban, hogy ez a javaslat az adózókat is érdekeltté teszi egy olyan társadalmi-gazdasági összefogásban, amely nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az olimpiai pályázat sikeres legyen. Ezért a KDNP elvi álláspontja a törvényjavaslattal kapcsolatban teljesen egyértelmű: minden olyan módosítást támogatni tudunk, amely hozzásegíti Magyarországot, hozzásegíti az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős zrt.-t ahhoz, hogy az olimpiai pályázat sikerre juthasson, és Magyarország, illetve Budapest tudja megrendezni a 2024-es olimpiát. Mi úgy gondoljuk, hogy az előttünk lévő törvényjavaslat ezt a célt szolgálja, és ezen elvi alapból mi ezt támogatni tudjuk. Két rövid gondolatot még engedjenek meg. Az egyik, hogy nagyon fontosnak és kifejezetten üdvözlendőnek tartjuk azt, hogy az olimpia rendezését minden párt parlamenten belül és parlamenten kívül is össznemzeti ügynek tartja. Ez pontosan azért fontos, mert eddig nem tettük pártpolitikai kérdéssé, és így egyébként a magyar emberek nincsenek megosztva ebben a kérdésben, ami valószínűleg nagyban segít majd abban, hogy az olimpiai pályázat sikeres legyen, és a megfelelő társadalmi támogatást ez a pályázat meg tudja kapni.A másik gondolathoz pedig érdemes visszamenni 2010-ig. 2010-ben csődben volt tulajdonképpen Magyarország. A második Orbán-kormány a csődhelyzetből az országot vissza tudta (Dr. Józsa István: Nem igaz!) rángatni, és jó irányba indította el az ország fejlődését. (Dr. Józsa István: Nem igaz!) Ma abban a helyzetben vagyunk, hogy reális esélyünk lehet arra, hogy 2024-ben olimpiát tudjunk szervezni. 2014 óta - miután négy év alatt sikerült rendbe tenni az ország pénzügyeit - stabil lábakon áll ma Magyarország. Az a feladatunk, hogy a posztkommunizmus időszakának lezárása után berendezzük a polgári Magyarországot. Ez a mi generációnknak az egyik legfontosabb feladata. És ebben a feladatban tulajdonképpen szimbolikus helyet foglal el az olimpiai pályázat, hiszen ha ezt az olimpiai pályázatot sikerre tudjuk vinni, akkor ez a polgári Magyarország berendezésének az egyik, ha nem a legfontosabb szimbolikus ügye lehet. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy minden eszközt megragadjunk ahhoz, hogy ezt az olimpiai pályázatot sikerre tudjuk vinni. Ez a törvényjavaslat, ami előttünk van, ezt a célt szolgálja. Azokat az ellenzéki aggodalmakat, amelyeket hallottunk jobbikos képviselőtársainktól, értjük, de úgy gondolom, hogy maga a zrt. transzparens módon működik, és minden adóforinttal vagy tao által hozzájuk juttatott forinttal el fognak tudni számolni. Úgyhogy a magunk részéről támogatjuk a törvényjavaslatot, és kérjük az ellenzéki pártokat, hogy ők is csatlakozzanak ehhez. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd