VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2015. december 10. napján megtárgyalta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/7397. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést fogadott el.A Fenntartható fejlődés bizottsága által előterjesztett módosító javaslat célja, hogy e törvényjavaslat kodifikációs szempontú pontosítása megtörténjen. A törvényjavaslatot ugyanis több helyen pontosítani szükséges annak érdekében, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. számú IRM-ren­deletben foglaltaknak megfeleljen. Így tehát a jelen módosító javaslat alapvetően a jogszabályszerkesztés előírásainak történő megfelelést szolgálja. Tudni való ugyanakkor, hogy a jelen módosítás a szolgáltatók számára egy új, részben átmeneti helyzetet teremt. A szolgáltatást igénybe vevő lakosoknak azonban nem jelent semmilyen hátrányt, sőt kijelenthetjük, hogy magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak, hiszen a szelektivitással nyilvánvalóan magasabb szintű szolgáltatást kapnak. Január 1-jétől pedig a díjak is a fogyasztók számára kedvező módon változnak. A közszolgáltatók ma nehezen átláthatónak, bonyolultnak tételezhető helyzetét pedig minden bizonnyal rendezni fogja a törvénynek az a törekvése, hogy az önkormányzati és az állami hatásköröket világosan szétválassza. Mindezek alapján kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a szóban forgó törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd