VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta a T/2373. számon benyújtott, az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz 25 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül összegző módosító javaslatot és összegző módosító jelentést nyújtott be.A Törvényalkotási bizottság az önálló képviselői módosítók közül egyiket sem támogatta, részben tartalmi okokból, részben a házszabálynak való megfelelés hiánya miatt. Az összegző módosító javaslatot így a Törvényalkotási bizottság két módosító indítványa tartalmazza. Külön felhívom a figyelmet arra a változásra, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának új (3a) bekezdését hozza az Alaptörvénnyel összhangba. A bizottság elnökének ismertetője szerint az Adatvédelmi Hatóság a benyújtott normaszöveg azon részét, amely a sportági szakszövetségek tevékenységét teljes egészében kiveszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) törvény hatálya alól, alkotmányellenesnek minősítette. A Törvényalkotási bizottság javaslata ezzel szemben csupán a nem az államháztartás alrendszereiből származó támogatások tekintetében tesz olyan kivételt, hogy összesített adattartalommal is teljesíthetőek a közérdekű adatigénylések. Fontos hangsúlyozni, hogy ez esetben nem közpénzekről van szó, és csak az információs, az adminisztrációs terhek csökkentése miatt tesz engedményt a javaslat, a szövetségek zökkenőmentes működése érdekében. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal informális véleménye szerint ebben a formában eleget tesz a javaslat minden alkotmányossági kritériumnak. A Törvényalkotási bizottság módosítója a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel való összhang megtermését is szolgálja. Mint államtitkár úr is említette, az EKÁER-rendszerrel kapcsolatban a normaszöveg rögzíti, hogy csak 2015. február 1-jétől szankcionálhatók a bejelentési kötelezettséget hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesítők, ez nyilvánvalóan engedmény a törvény bevezetésével kapcsolatban. Ezért is kérem a bizottság nevében a javaslat támogatását. Köszönöm, elnök úr. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd