VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2015. november 26-án megtárgyalta a T/5486. számon benyújtott, az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztó védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot és ezzel összefüggésben a Házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést fogadott el. Az elfogadott összegző módosító javaslat tartalmazza a Gazdasági bizottság módosító javaslatait, illetve az 1. hivatkozási számon kormánypárti törvényalkotási bizottsági javaslat is megtalálható a háttéranyagban.A törvényjavaslat célja, hogy az árubemutatóval összekötött termékértékesítésre vonatkozó szabályok szigorítását valósítsa meg. A javaslat kimondja, hogy az ilyen tevékenységet folytató vállalatok kötelesek ügyfélszolgálatot fenntartani. A javaslat tartalmazza az ügyfélszolgálati szabályokat és azok pontos körülírását. Közelebbről szemügyre véve ezeket az előírásokat, megállapíthatjuk, hogy a javaslat nehéz feladat elé állítja azon személyeket, cégeket, akik/ame­lyek vissza szeretnének élni az árubemutató adta lehetőségekkel.(23.00)További fontos célként jelenik meg, hogy a javaslat megtiltsa a termékbemutatót szervező cégeknek, hogy fogyasztói hitelt közvetítsenek. Ezzel nagy biztonsággal kizárjuk az árubemutatókkal visszaélő, magukat vállalkozásoknak, tisztességes vállalkozásoknak, tisztességes fényben feltüntető, valójában azonban tisztességtelen vállalkozóknak, vállalkozásoknak a körét. Nagy biztonsággal kizárhatjuk, ámde azt, hogy esetleg az új rendelkezések szerinti árubemutatók során további kiskapukat, visszaéléseket találjanak, örök időkre ki nem jelenthetjük. Éppen ezért a kormányzat arra készül, hogy a javaslat hatálybalépése után az új keretek között történő működés bizonyos idő elteltével felülvizsgálatra kerül, tehát hatásvizsgálatok fognak készülni, és a hatásvizsgálatok nyomán, amennyiben szükségessé válik, további intézkedésekre, további szigorításokra kerül sor, hogy ezeket az esetleg ma még nem látható kiskapukat is bezárjuk és ezzel végképp megszüntessük a tisztességtelen árubemutató-szervezés rendszerét.Éppen ezért köszönöm képviselőtársaim figyelmét, és kérem, hogy a szavazásnál támogassák a javaslatot. Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd