B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2015. november 26-án megtárgyalta a kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3784. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 18 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat tartalmazza egyrészről a Honvédelmi és rendészeti bizottság indítványát, továbbá a Törvényalkotási bizottság pontosító javaslatát. A módosító javaslat kimondja: a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött, a törvényjavaslat hatálybalépésének időpontjában lévő közszolgálati szerződések rendezéséhez a jogalkotónak segítséget kell nyújtani. A módosító javaslat ezért a feleknek lehetővé teszi a hatályos közszolgáltatási szerződések megszüntetését, valamint azt is, hogy a közszolgáltatási szerződés hatályát a felek fenntartsák, és a közszolgáltatók a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződés szerinti területen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellássák. A módosítás így a megrendelő önkormányzatnak választási lehetőséget biztosít, hogy saját jogán, érdekei és lehetőségei figyelembevételével dönthessen arról, fenntartja-e a közszolgáltatási szerződést, vagy áttér a hivatásos katasztrófavédelmi szerv általi szolgáltatásra. Az önkormányzat választási lehetőségének bevezetésével a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátását az önkormányzat nemleges döntése esetén több esetben nem az önkormányzat biztosítja majd, hanem egy állami szerv, azaz az önkormányzat önként átadja a kötelező feladat ellátását a katasztrófavédelmi szervezetnek. Az elhangzottakra is tekintettel a Törvényalkotási bizottság saját javaslata szerint a törvényjavaslat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítására vonatkozó rendelkezéseit szükséges elhagyni, mivel a szakbizottság módosító javaslata az önkormányzatok döntésére bízza, hogy továbbra is önkormányzat biztosítja-e a szerződéses közszolgáltatás útján a kéményseprő-ipari ellátást, vagy megszünteti a közszolgáltatási szerződést, és ezzel az állami szerv veszi át és látja el a továbbiakban a kéményseprő-ipari feladatokat. Bízom benne, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat elfogadásával megfelelően és megnyugtatóan rendezzük a hazai kéményseprői feladat ellátását, helyzetét mind a kéményseprői feladatot ellátók szempontjából, mind a háztartások szempontjából és érdekében. Ezért kérem, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)(22.00)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd