BARTOS MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA-szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló megállapodás célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása. Ennek eszköze az automatikus információcsere hatékony infrastruktúrájára épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtás. Ezt államtitkár úr is hangsúlyozta. Eszerint az USA és Magyarország adóhatósága automatikus módon információt cserélnek a területükön bejegyzett pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban belföldön működő ügyfelek számláiról. A hatékony cserekapcsolat elengedhetetlen feltétele azonban, hogy mindkét ország rendelkezzen megfelelő biztosítékokkal és infrastruktúrával. Miért fontos ez, képviselőtársaim? A hatóságok közti együttműködés és az adóügyi információcsere a leghatékonyabb módja a nemzetközi adócsalás és adóelkerülés megakadályozásának. Nemzeti hatáskörben azonban manapság képtelenség az adóelkerülés visszaszorítása, ezért szükséges az államok közti közös fellépés és a nemzetközi sztenderdek bevezetése. Ezen sztenderdek kidolgozásában az OECD jutott a legmesszebb, valamint a problémára sajátos megoldást kínált az amerikaiak által bevezetett FATCA-szabályozás, amely a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló törvény, ahogy államtitkár úr is elmondta. (14.20) A FATCA szabályozása komoly kötelezettséget ró a kifizetésekre az amerikai adózók külföldi számlákon elhelyezett befektetései vonatkozásában. Eszerint a külföldi pénzügyi intézményeknek, többek között a bankoknak, a biztosítóknak, befektetési alapoknak, amennyiben nem kötnek megállapodást az amerikai adóhatósággal az ügyfél-azonosítási és jelentéstételi, meghatározott esetekben forráslevonási kötelezettségről, akkor az amerikai forrású jövedelmekből 30 százalékos visszatartás kerül levonásra. A szabályozás, ahogy elhangzott, 2014. július 1-jétől fokozatosan lép hatályba. Igaz, a FATCA-szabályozás nagy anyagi és adminisztrációs terhet jelent az EU területén működő gazdasági és pénzügyi szereplőknek, ezért hatékonyabb, ha nem ezen szereplők kötnek egyenként megállapodást az USA adóhatóságával, hanem az adott európai államok adóhatóságai szolgáltatnak automatikusan információkat. Ez pedig kormányközi megállapodással egyszerűen megvalósítható. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy látják képviselőtársaim, az előttünk fekvő javaslat a megállapodás és a belső jog összhangjának biztosítása érdekében egyes törvények módosítását tartalmazza, erre utalt államtitkár úr is. Ez komoly jelentőséggel bír, hiszen mára számos uniós tagállam már aláírt egyezménnyel rendelkezik. Ezen túl a kormányközi megállapodás és a megfelelést lehetővé tevő jogszabályi környezet kialakításának hiányában 2014. július 1-jétől a hazai szereplők felé fizetett amerikai forrású jövedelmekből 30 százalék visszatartásra kerülne az Amerikai Egyesült Államokban. Ezenkívül jelentős befektetői bizalomcsökkenést eredményezne az ország FATCA-t érintő bizonytalan megítélése. Ezek miatt, ezek elkerülése érdekében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd