ORBÁN GÁBOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselők! 2014. február 4-én megállapodást kötöttünk az Amerikai Egyesült Államokkal a nemzetközi adóügyi megfelelés fejlesztéséről és a FATCA-szabályozás végrehajtásáról. Az egyezményt a miniszterelnöki határozatban kapott felhatalmazás alapján lefolytatott egyeztetések előzték meg, s a kormány döntését követően a térségbeli tagállamok közül elsőként írtuk alá. (Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.) A megállapodás fő célja az adóelkerülés elleni küzdelem és a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása. A megállapodással lehetőség nyílik arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok adóhatósága és a magyar adóhatóság automatikusan cseréljenek egymással információkat. Az adatcsere feltétele, hogy mindkét állam megfelelő biztosítékokkal rendelkezzen, s infrastruktúrával rendelkezzen ahhoz, hogy a hatékony cserekapcsolatot le tudja bonyolítani. Szólok egypár szót a FATCA-szabályozás hátteréről. Az Amerikai Egyesült Államok 2010-ben alkotta meg és 2014. július 1-jével lépteti hatályba a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló szabályozását. Ennek a rövidítése a FATCA. A G-20 felkérésére - ez jól jelzi egyébként a dolog súlyosságát - az OECD a FATCA-szabályozás alapján dolgozza ki az automatikus információcsere globális modelljét. Részben a szabályozásban foglalt szankciók elkerülése, részben pedig az információáramlás koordinálása céljából döntött úgy a világ államainak nagy része, az Európai Unió tagállamai is, hogy kétoldalú egyezményben szabályozzák a számlainformációk cseréjét. A megállapodás megkötésével Magyarország FATCA-partnerállammá válik, és ennek a megkötése, ez a mozzanat igen jelentősen befolyásolja hazánk piaci megítélését. A megállapodás hiánya a befektetői piacon bizonytalanságot, számos hazai pénz- és tőkepiaci szereplő részére többletterhet, piacvesztést, a kis szereplők számára jogbizonytalanságot eredményezne. Mindezek alapján elmondható, hogy megállapodás hiányában hazánk érdekei jelentős mértékben sérülnének. A megállapodás megkötésével egyidejűleg biztosítható az adóügyi átláthatóság növelése, valamint a magyar pénz- és tőkepiac versenyképességének a megőrzése is. Egyidejűleg elkerülhetővé válik az, hogy 2014. július 1-jével a magyar szereplők felé fizetett amerikai forrású jövedelmek 30 százalékát visszatartsák az Amerikai Egyesült Államokban. Ez az a legfontosabb szankció, amit már néhány perccel ezelőtt említettem. Ahhoz, hogy a nemzetközi szerződés a belső jog részévé váljon, szükséges kötelező hatályának elismerése és jogszabályban való kihirdetése, ezért van önök előtt jelenleg ez a javaslat. Tekintettel arra, hogy a megállapodás kizárólagos törvényhozási tárgyat érint, kihirdetésére csak törvényben van lehetőség. Tisztelt Ház! Az önök előtt lévő törvényjavaslat több pénzügyi ágazati törvény módosítását is tartalmazza, a FATCA-egyezmény ugyanis a hazai pénzügyi intézmények számára ír elő jelentős kötelezettségeket, elsősorban jelentéstételi kötelezettségeket. Ennek teljesítéséhez több olyan jogszabály módosítására van szükség, amelyek a hazai pénzügyi szolgáltatások körébe tartoznak, egyrészt a titokszabályok betartása, másrészt az ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében. A törvényjavaslat mindezek mellett az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényt is módosítja. A módosítás a hazai pénzintézetek számára adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a magyar adóhatóság felé az amerikai illetőségű személyek számláival kapcsolatban. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a tárgyévet követő év június 30-áig kell teljesíteni, első alkalommal a 2014. év második félévéről. Az állami adóhatóság az adatszolgáltatást összesíti és a tárgyévet követő szeptember 30-áig az amerikai adóhatóságnak megküldi. Az automatikus információcsere keretében a tárgyévet követő év szeptember 30-áig az amerikai adóhatóság is megküldi a magyar adózók számláiról szóló adatszolgáltatást a magyar adóhatóság felé. Ezeket az adatokat aztán a magyar adóhatóság hazai adóügyekben bizonyítékként fel tudja használni. Az automatikus információcsere várakozásaink szerint hatékony eszközként szolgál majd az adócsalás elleni küzdelemben. Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottak alapján kérem, hogy a törvényjavaslatot elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd