VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Azt gondolom, nem okoz meglepetést, ha azzal kezdem, hogy a Jobbik támogatni fogja ezt a javaslatot, hiszen a mai napon is volt már alkalmam, személy szerint nekem kifejteni a kvóták elutasításával kapcsolatos álláspontunkat. (19.40)A Jobbik visszautasítja a kvótákat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindig hozzátegyük: visszautasítja a visszatoloncolás intézményét is. Ezzel kapcsolatban is, azt gondolom, érdemes már most egyértelművé tenni a magyar álláspontot. De azt is nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy ezt a küzdelmünket a kvóták és a visszatoloncolás ellen ne csupán szavakkal tegyük, hanem érdemi lépésekkel is. Ha nem sértődnek meg a kormánypárti képviselőtársaim, hiszen láthatták a konstruktív hozzáállásunkat, azért azt ismerjük el itt szűk körben a mai napon, hogy nagyon sok show-elem színesíti az önök politikáját a kvóta elleni harcban. Tehát nem kisebbítve az érdemi lépéseket, de a show-elemből egyre több van.Maga Gulyás Gergely is elmondta itt a fölszólalásában, hogy lényegében a kormánynak nem is kellett volna megkérdeznie most az Országgyűlést, de ő éppen úgy tartotta a fontosnak, illetve a Fidesz, hogy most erről beszéljünk az Országgyűlésben, kérjük ki a parlamentáris demokrácia értelmében és szépsége által az ellenzéki pártok véleményét is, hogy minél nagyobb felhatalmazás legyen. Öröm volt egyébként hallgatni ezt. Félreértés ne essék, örülünk annak, hogy erről az álláspontunkról itt most még pluszban tudunk beszélni, de annak örülnénk igazán, ha más esetekben, más kérdésekben is ez a fajta nagyvonalúság, a parlamentáris demokrácia iránti alázat megnyilvánulna. Például megnyilvánulhatott volna a mai napon akkor, amikor a Jobbik népszavazási kezdeményezésével kapcsolatos alaptörvény-módo­sí­tá­sunkat szerettük volna az Országgyűlés elé tárni, benyújtani, behozni ide az Országgyűlés ülésére, de önök ezt lesöpörték az asztalról.Miniszterelnök úr is elég határozottan és keményen nyilatkozott itt ma a napirend előtti felszólalása során. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy amíg a kormány tud lélegezni, addig sem kvóta, sem visszatoloncolás nem lesz Magyarországon. Ezt is örömmel hallgattuk, de azért volt az örömben egy kis üröm. Hiszen sokunkban fölmerülhetett az az emlék, amikor miniszterelnök úr ugyanilyen határozottsággal beszélt arról, hogy amíg ő van kormányon, amíg önök vannak kormányon, addig külföldi nem fog ter­mő­földet szerezni Magyarországon. Hát, láttuk, hogy ez az időszak eljött, és önök még mindig kormányon vannak. Úgyhogy nagyon remélem, ezzel a nyilatkozatával kapcsolatban miniszterelnök urat nem éri utol a saját ideje.Tehát valódi lépésekre van szükség a kvótával kapcsolatban, a kvóta elutasításával kapcsolatban. Nagyon sok minden elhangzott már arról, hogy miért rossz is ez a kvóta, de ha megengedik, azért a Jobbik álláspontját is elmondanám és elmondanák majd képviselőtársaim is. A kvóta egy rossz javaslat, egy rossz megoldási javaslat az Európai Unió részéről a népvándorlásra, bevándorlásra, mert ahelyett, hogy megakadályozná ezt a káros folyamatot, ehelyett éppen ellenkezőleg, ösztönzi ezt a folyamatot. Ezzel egy meghívólevelet küld Ázsia, Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Afrika, Észak-Afrika, Fekete-Afrika irányába, és azt üzeni, hogy nem kell most már dilemmázni, nem kell most már lamentálni, megszületett a mechanizmus, nyugodtan lehet jönni az Európai Unióba, és ki-ki ezen mechanizmus szerint megkapja a maga új hazáját. Lesz, aki éppen Magyarországot, van, aki Németországot, kinek mit dob a gép, de azért mégiscsak az Európai Unió állampolgáraivá válhatnak. Azt gondolom, a jelenlegi világpolitikai, nemzetközi helyzetben azért, mondjuk, a szub­szaharai Afrikába ilyen üzenetet küldeni komoly felelőtlenség.Igazságtalan is ez a kvótajavaslat, hiszen Brüsszel, Berlin egy elképesztően ostoba bevándorlás­politikát folytatott, majd amikor rájön, hogy ez működésképtelen, akkor megpróbálja szétteríteni a saját problémáját, a saját maga okozta kárt az Európai Unió tagállamai között. Picit olyan érzésem van, egy hasonlattal élve, mint ha valaki szervezne egy házibulit, lemegy a térre, elkiabálja ott magát, hogy van nálam egy házibuli, nyugodtan lehet jönni, hatalmas parti lesz, fölmegy boldog-boldogtalan ebbe a házibuliba, élvezik az ottlétet, majd amikor megkérdezik a házigazdát, hogy és akkor most hol fogunk aludni, akkor a házigazda azt mondja, hogy a szomszédoknál. (Derültség a Jobbik soraiban.) És amikor azt mondják a vendégek, hogy de hát a szomszédoknak nem fog tetszeni, akkor azt mondja, hogy azoknak majd adunk valami kötelező kvótát.Körülbelül így próbál velünk Brüsszel is, Berlin is elbánni, hogy egy olyan problémába próbál bennünket belemártani, belevinni, belevonni, amihez nekünk semmi közünk nem volt. Ez nem Magyarország hibája, hogy Európát a bevándorlás ilyen mértékben érinti, hanem ez Brüsszelnek és Berlinnek a teljesen ostoba és teljesen észszerűtlen, a józanságtól teljesen elszakadt politikájának a következménye. Működésképtelen is ez a kvótarendszer, hiszen az Európai Unióban nehezen tudom elképzelni, hogy a személyek szabad áramlásának mint alapvető uniós elvnek a működését hogyan egyeztetnék össze a kvóták rendszerével. Hogyan tudnák elérni azt, hogy mondjuk, a Magyarországra vagy a különféle tagállamokba kvóták alapján helyezett bevándorlók valóban abban a tagállamban maradjanak? Ezekre a kérdésekre még mind a mai napig nem kaptunk megnyugtató választ. Talán az LMP-nek volt itt a csipes javaslata, ami ezt a gordiuszi csomót igyekezett elvágni, de azt gondolom, hogy nem ebbe az irányba kellene talán vinni Európa jövőjét.De ami a legfontosabb, erről beszélt Németh Szilárd is a Fidesz szónokaként, hogy életveszélyes ez az egész. Pontosan a péntek 13-ai párizsi események óta, azt gondolom, ez most már tagadhatatlan. A mai felszólalásomban is, amikor miniszterelnök úr napirend előtti beszédére reagáltam, elmondtam, hogy persze, a bevándorlók nem terroristák, ez egyértelmű. De azt is ki kell mondani, és azt a mondatot is meg kell érteni, hogy a terroristák viszont bevándorlók. Van, aki esetleg már a bevándorlás folyamata során eleve terrorszándékkal érkezik ide, de lehet olyan bevándorló is, aki persze csak új hazát keres, de aztán majd nem találja meg azt a számítását, amiben reménykedett, frusztrálttá válik, dühössé válik az adott európai társadalomra, és nagyon jó céltáblájává válik ezáltal a mindenféle fundamentális iszlám ideológiának.Sajnos azt kell mondjuk, bármennyire is a balliberális pártok ódzkodnak ettől, és reménykednek esetleg abban, hogy a bevándorlás majd a folyamatosan fogyó szavazóbázisukat újratermelheti, a bevándorlás kéz a kézben jár a terrorizmussal. Tehát ha a terrorizmustól Magyarországot meg akarjuk védeni, akkor a bevándorlástól is meg kell védenünk magunkat és Magyarországot. Ha valaki pedig a bevándorlástól meg akarja védeni Magyarországot, akkor a kvótáktól meg kell védenie. Annyiban tudok csatlakozni vagy annyiban is tudok csatlakozni Németh Szilárdhoz, hogy múlt hét péntek óta ezt a vitát itt tovább dagasztani már szerintem nincs értelme. Aki még múlt hét péntek óta sem érti, hogy miért kell visszautasítani a kvótákat, az már soha nem fogja megérteni, attól tartok.Visszatérve akkor a kormány lépéseire, nagyon sok olyan lépést indítottak önök, amit a Jobbik támogat. De azt még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy ezen lépések között azért van olyan, aminek az ereje, aminek a hatása eléggé korlátozott. Nagyon szép az aláírásgyűjtés, amiről Németh Szilárd beszélt, és mi magunk is támogatjuk, de azért nem ettől fog összerezzenni Brüsszel, amikor az aláírások sikerét bejelentjük, amihez egyébként sok sikert kívánunk, és ahogy mondtam, mi is támogatjuk. A nemzeti konzultáció sem ilyen eszköz. Az Európai Bírósághoz való fordulás persze már egy komolyabb eszköz, ezt nem vitatjuk, ezért is fogjuk támogatni természetesen a javaslatot, de azt azért hadd mondjam el, ne legyen igazam, de van bennem elég erős szkepszis az ügyben, hogy ez az ügy milyen sikerrel kecsegtethet bennünket.És még egy dolog. Ha a Fidesz valóban elutasítja a kvótát, jó lenne, ha a szónokai közül valaki elmondaná azt, hogy akkor a világkvóta-javaslat is lekerült a napirendről. Mert persze a világkvóta egy szebben hangzó vagy kozmetikázott javaslata az eredeti abszurd és bűn rossz javaslatnak, de azért ugyanúgy nem jó. Tehát köszönöm szépen, én a világkvótából sem kérek, és jó lenne, ha ezt a Fidesz képviselői is kimondanák, vagy legalábbis remélem, hogy kimondják, és ők is elismerik, hogy ezt a javaslatot a hirtelen sokk okozta, és most már ők sem gondolják komolyan.De ami a lényeg, és ami a legfontosabb szerintem, hogy Magyarországnak, amennyiben az Európai Bírósághoz fordul, de ott elbukik ez a kezdeményezés, akkor, úgy tűnik, a kormánynak nincs B-terve. Pedig szerintem kell hogy legyen B-terv is, és ez lehet egy népszavazás, egy ügydöntő népszavazás. Ennek nincsenek meg, vagy legalábbis vitatottak az alaptörvényi lehetőségei, feltételei, de éppen ezzel kapcsolatban nyújtottuk be azt a javaslatunkat, alaptörvény-módosító javaslatunkat, amiről itt az elején már beszéltem, és amit önök, ugye, nem voltak hajlandók továbbengedni. De még egyszer arra kérem önöket, és próbálok a józan eszükre és a jogos félelemérzetükre alapozni, hogy gondolják meg a népszavazás lehetőségét, az ügydöntő népszavazás lehetőségét, mert ez lehet egy olyan eszköz, amivel egyértelművé tesszük Magyarország álláspontját, és a mindenkori magyar kormány mozgásterét meghatározzuk a kvóta és a visszatoloncolás kérdésében.Nem lesznek önök mindig kormányon, 2018-ban lesz választás, a Jobbik szeretne kormányra kerülni, és így is dolgozik, és ha mi kerülünk kormányra, természetesen nem kell attól félni, hogy a bevándorlás kérdésében az önökénél mérsékeltebb politika fog megvalósulni Magyarországon. De azt szeretném, ha ez utána is így lenne, vagy bármikor. Bárki kerül kormányra, azt igenis a magyar társadalom egy népszavazással mozgásterében korlátozza, és tegye számára egyértelművé, hogy sem kvóta, sem visszatoloncolás nem lehet Magyarországon.Most gondoljunk bele tényleg, ne valósuljon meg, csak gondoljunk bele annak a lehetőségébe, hogy most jelen pillanatban az MSZP vagy a baloldal lenne kormányon! Ezért kérem önöket, hogy tényleg fontolják meg a népszavazás lehetőségét. Most már csak ismétlem önmagam, de ez lehet az a B-terv, ami Magyarországnak biztos hátteret nyújthat a kvóta elleni küzdelemben, és még egy fontos és pozitív következménye lehet: talán precedenst teremthet Európában. Hiszen miniszterelnök úr arról beszélt, hogy vissza kell adni Európának a demokráciát. Vissza kell adni az Európai Unióban annak a lehetőségét, hogy az emberek maguk a véleményüket érvényesítsék. Hiszen az Európai Unió, azért mondjuk ki, antidemokratikus mechanizmusok alapján működik.(19.50)Erre a népszavazás a legjobb eszköz, és hogyha Magyarország ebben ‑ most nagyon rosszul hangzik talán, de ‑ úttörő tud lenni és először tud ebben áttörést megvalósítani, akkor talán más országok is fölbátorodnak, más országokban is lehet népszavazás, és akkor végre az Európai Unió józan többsége a történelem szemétdombjára küldheti a kvótajavaslatát, ahogy azt mondani szokás. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd