DR. TILKI ATTILA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének tárgyalása kapcsán röviden felelevenítsem, mit tartalmaz az egyezmény nemzetközi együttműködéssel foglalkozó IV. fejezete. A fejezet szerint a szerződő felek a lehető legszélesebb körben együttműködnek egymással a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás, illetve eljárás során. Ennek keretében kölcsönös jogsegélyt nyújtanak egymásnak, és az ilyen jogsegélyre irányuló megkereséseket, néhány kivételtől eltekintve, nem utasíthatják vissza. Sőt, amennyiben a felek úgy ítélik meg, hogy egy másik fél számára segítséget nyújthatnak a korrupciós nyomozások vagy eljárások elrendelésében vagy lefolytatásában, ilyen megkeresés hiányában is közölhetnek egymással információkat. Az egyezménynek ezen rendelkezései a világ minden olyan állama számára példaértékűek, amelyek őszintén érdekeltek a korrupció visszaszorításában. Joggal várhatjuk el barátainktól, hogy amennyiben érdemi információval rendelkeznek bármilyen korrupciós gyanúval kapcsolatban, ezt olyan formában közöljék a magyar hatóságokkal, hogy azok megtehessék a szükséges lépéseket. A józan ész szerint ez minimálisan magában foglalja azt, hogy kikkel kapcsolatban, illetve milyen ügyben merült fel a korrupció gyanúja.Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség a legmesszebbmenőkig elkötelezett a korrupció elleni küzdelem mellett, és mivel az előttünk fekvő kiegészítő jegyzőkönyv hozzájárul az egyezmény teljesebbé tételéhez, ezért természetesen támogatjuk annak elfogadását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd