BARTOS MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! A magyar-liechtensteini kapcsolatok most még nem túl szorosak, de történelmi múltra tekintenek vissza. A Liechtensteini Hercegséggel, amelyet VI. Károly német-római császár alapított rendeleti úton 1719. január 23-án a Német-római Birodalom keretei között, Magyar­ország az Osztrák-Magyar Monarchia részeként a XIX. század második felétől valutaunióban és vámunióban állt. A hercegség a teljes függetlenséget a német szövetség felbomlása után, 1866-ban nyerte el.Az egykor szegény hercegség ma jómódú, gazdag ország; Európa egyik adóparadicsoma, ezért sok külföldi vállalat választja székhelyéül, és ezek adják az állami adóbevételek egyharmadát. Az ország kis mérete és korlátozott mértékű erőforrásai ellenére Liechtenstein egy folyamatosan fejlődő, erőteljesen ipari országgá vált, ahol a vállalkozásokat a pénzügyi és bankszektor támogatja. A 160 négyzetkilométer területű hercegségben az életszínvonal magasabb a nála nagyobb méretű szomszédos országokénál. Fontos bevételi forrása a bélyegkiadás és az idegenforgalom, elsősorban az alpesi turizmus és a síelés. Nagy az ország tranzitforgalma, hiszen a Párizs-Bécs főútvonalon fekszik. Iparára a munkaigényes ágazatok jellemzőek.1924 óta valuta- és vámunióban van Svájccal, és védelméért is ő a felelős. Liechtenstein és az Európai Unió kapcsolata Norvégiához és Izlandhoz hasonlítható. Bár az Európai Uniónak nem tagja, de az Európai Gazdasági Térségnek igen. Ezáltal olyan mértékben vesz részt Európa belső kereskedelmében, hogy Norvégia és Izland mellett az EU-ba leginkább integrált három nem európai uniós állam között szerepel.A Magyarország és Liechtenstein közötti kapcsolatok az 1990-es években értek fordulóponthoz. A Monarchia felbomlásával megszakadt diplomáciai kapcsolatok teljes körű rendezésére 1993 júniusában került sor. Az Európai Gazdasági Térségnek Liechtenstein és Magyarország is tagja, ezért a két ország kapcsolatát 2004. május 1. óta az EGT-megállapodás szabályozza. Az EGT-bővítés után Liechtenstein a többi EGT-országhoz hasonlóan Magyarországot is kvótarendszerének részesévé tette, amely a hercegségbe érkező külföldi munkavállalók beáramlását szabályozza.A munka-erőpiaci viszonosság elvét követve a magyarországi munkavállaláshoz a liechtensteini állampolgároknak munkavállalási engedélyre van szükségük. A magyar kivitel fontosabb termékei a szerszámok, alumíniumlemezek, digitális integrált áramkörök. A Magyarországra importált áruk között a kézi fúrógépek, tengelyek és forgattyúk, elektronikus integrált áramkört tartalmazó kártyák és az elektromos kéziszerszámok dominálnak.2015 szeptemberében „Az állam a harmadik évezredben” című könyve magyarországi bemutatója alkalmából II. János-Ádám liechtensteini herceg Budapestre látogatott, akit fogadott Orbán Viktor miniszterelnök úr is. A felsőoktatási államtitkártól pedig a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében szerzett érdemei elismeréseként Pro Cultura Hungarica emlékplakettet vehetett át.Az előttünk fekvő egyezmény egy újabb szál, amellyel szorosabbra fűzhetjük kapcsolatainkat. Ahogy államtitkár úr is említette, az új adóegyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél befektetői számára. Az egyezmény fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele. Hatálya a jövedelem- és a vagyonadókra terjed ki. Jelentősége, hogy kizárja a kettős adóztatás lehetőségét. Az egyezmény biztosítja a teljes körű információcserét, valamint azt, hogy bármelyik szerződő fél egyezető eljárást kezdeményezhessen a másik félnél, amennyiben úgy látja, hogy annak adóztatása nem felel meg az egyezményben foglaltaknak.A nemzetközi szerződések megkötésének alkotmányos szabályai és a jogalkotás rendjének törvényi előírásai szerint az egyezmény kihirdetésére törvényben van mód. Kérem képviselőtársaim támogatását, hogy erre lehetőség nyílhasson. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)(11.10)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd