B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. június 5-ei ülésén megtárgyalta az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló T/4393. számú törvényjavaslatot. A bizottsági ülés során a tagok vitát folytattak a Gazdasági bizottság 55 pontos módosító javaslatáról, amelyek közül a bizottság bizonyos pontokat nem támogatott, mivel ezen pontokat a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatában rendezi.A módosítások többek között érintik a Magyar Nemzeti Bank közjogi felelősségére vonatkozó részt, tekintettel arra, hogy szükséges volt a polgári törvénykönyvvel való összhang megteremtése. A Könyvvizsgálói Kamarával kapcsolatos módosítások rendezik a kamara jelenlegi jogkörét, amelynek egy részét a közfelügyeleti hatósághoz kell áttelepíteni. Ezt az indokolja, hogy a minisztériumban lefolytatott minőség-ellenőrzési eljárások egyértelműen bebizonyították, hogy bizonyos könyvvizsgálók nem képesek megfelelni azoknak a kritériumoknak, amik ahhoz kellenek, hogy a közérdeklődésre számot tartó cégek könyvvizsgálatát elvégezhessék. Az imént említett módosító szándékokat a bizottság 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta. A törvényjavaslat célja a pénzügyi fogyasztóvédelem erősítése, valamint a jogfejlődés miatt szükségessé váló módosítások átvezetése. A javaslat ennek érdekében számos pénzügyi tárgyú törvény módosítását tartalmazza, valamint szigorítja a szolgáltatók felügyeletére vonatkozó szabályokat. A bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm figyelmüket.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd