B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2014. június 26-ai ülésén megtárgyalta az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló T/263. számú törvényjavaslatot. E javaslat azzal a céllal került benyújtásra, hogy az egyes törvények közötti összhangot biztosítsa. Tekintettel a 2014. május 26-án elfogadott javaslat által megszabott követelményekre, a kormány élt az Alaptörvény által biztosított szabadságával, és megalkotta tagjai feladat- és hatáskörét szabályozó rendeletét. A bizottsági ülés során a tagok hosszas vitát folytattak az Igazságügyi bizottság módosító javaslatáról, amelyet a bizottságunk 23 igen, 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatott. A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Törvényalkotási bizottság további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg. Tekintettel arra, hogy a javaslat 7. pontjában a törvény címe elírásra került, e pontról külön szavaztak a tagok, mely fenntartással együtt 23 igen, 3 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett került támogatásra, míg a többi módosító pontot 23 igen, 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatként nyújtotta be a bizottság. A bizottság az összegző jelentést 23 igen, 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd