VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság május 21-én megtárgyalta a T/4449. számon benyújtott, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 33 igen és 1 tartózkodás mellett, tehát ellenszavazat nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést fogadott el.(21.30)Mint közismert, a járások kialakításával a közigazgatás, az államigazgatás területi szerveinek átalakítása, illetve járáshatárokhoz rendezése megtörtént, azonban nem történt meg a nevek megváltoztatása ellenére ez a járásbíróságok, illetve a járási ügyészségek esetében. Ezért, mint a törvényjavaslat általános indoklása is tartalmazza, ezt a törvénymódosítással pótolni volt szükséges.Az illetékességhez igazodás természetesen a továbbiakban sem jelenti azt, hogy minden egyes járásbíróság egy-egy járás területére korlátozódik. Vannak olyan járásbíróságok, amelyek adott esetben több járás területére is illetékességgel rendelkeznek majd, viszont ezeknek a járásoknak a területéhez, határaihoz igazodnak.A továbbiakban pedig a járási ügyészségek, illetve a rendőrkapitányságok automatikusan a járásbíróságok illetékességi területéhez igazodnak, illetve a részletes indoklásban az ehhez, a működés fenntartásához szükséges rendelkezéseket is megtaláljuk. Tehát az ügyek esetleges áthelyezésére nem kerülhet sor, és nem szenvednek késedelmet az ügyek, mert a törvény hatálybalépése után indult ügyekre alkalmazzák majd ezt az új területi beosztást.Az összegző módosító javaslat tehát egyrészről tartalmazza az Igazságügyi bizottság által benyújtott iromány érdemi változtatásra irányuló részeit, illetve ehhez kapcsolódóan a Törvényalkotási bizottság néhány kodifikációs pontosítását. Egy lényeges változás, amint a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az eredeti törvényjavaslathoz képest a módosítás tartalmazza Érd esetében azt, hogy miután Érd volt az egyetlen megyei jogú város, ahol jelenleg nem volt még járásbíróság, és ezt korrigálja, ezen a helyzeten kíván változtatni. Ez az állampolgárok életét mindenképpen megkönnyítő változtatás.A törvény 1. számú melléklete kijelöli az új járásbírósági határokat, a 2. számú melléklet pedig biztosítja, hogy a 2018. január 1-jével létrejövő érdi járásbíróság illetékességi területéhez a következő települések tartozzanak: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint. Meg kell jegyeznünk, hogy a települések, ezen települések összlakossága egyébként meghaladja a 110 ezret, és valamennyi település az érdi járáshoz tartozik. Az elfogadandó módosító javaslattal így még közelebb kerülhetünk a törvényjavaslat által megfogalmazott célhoz, vagyis hogy a járásbíróságok ne csak nevükben, hanem tényleges illetékességük szerint is igazodjanak a járásokhoz.Ehhez kérem a tisztelt Ház támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd