GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat a bizottsági vitaszakaszok során minimális változásokon esett át. A javaslat gerincét képező rendelkezések, például a földminősítési eljárás, igazgatási szolgáltatási díj számítási módjára vonatkozó rendelkezések, a gyümölcsültetvény-kataszter törvényi szabályainak pontosítása, a termőföld védelmére és a kisajátításra vonatkozó szabályozás egymáshoz való viszonya, illetve a földvédelmi eljárás lefolytatására vonatkozó szakaszok nem változtak.A javaslat célkitűzéseivel képviselőtársaim többsége a viták során egyetértett. A beérkezett módosító javaslatok alapján a növénytermesztési hatóság alaposabb bevonása mellett csak jogtechnikai, illetve helyesírási pontosítások kerültek átvezetésre. A javaslat házszabályi rendelkezéseknek való megfelelése is megállapításra került.Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd