FIRTL MÁTYÁS, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Országgyűlés! Az állam által foglalkoztatott személyi állomány jogállásának, foglalkoztatási rendszerének átalakítása, megreformálása a kormány személyzeti stratégiájának és az államreformprogram keretei között történik. Ennek a reformnak elsődleges célja a hatékony állami feladat-végrehajtás személyi felté­teleinek megteremtése érdekében, hosszú távú és kiszámítható életpályák felvázolásával rendezni a rendvédelmi, a közigazgatási és a honvédelem személyi állományának helyzetét.Ez a törvényjavaslat a Magyar Honvédség hivatásos állományának szolgálati jogviszonyát hivatott rendezni. A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli a honvédelmi miniszter úr által benyújtott törvényjavaslatot, amely a korábban oly sokszor emlegetett problémákat hivatott orvosolni. A jelenlegi szolgálati törvényt leváltó jogszabály új előmeneteli és illetményrendszert vezet be. A Kereszténydemokrata Néppárt fontosnak tartja a honvédségi személyi állomány bérének rendezését, amely hosszú évek óta húzódik, és ennek a megoldása most miniszter úr által mégiscsak beterjesztésre kerül.A törvényjavaslat új illetményrendszere egy olyan pénzbeli elismerést vázol fel a jövőre vonatkozóan, ami a hivatásos állomány tagjai számára jelentős fizetésemelkedést jelent, ezáltal biztosítja számukra a nyugodt és biztos megélhetést. Az új illetményrendszer létrehozásának célja, hogy egyidejűleg ismerje el a teljesítményt, a tudást és a szolgálati teljesítményt. Ennek megfelelően az illetmény az alapilletményből, a szolgálati díjból és az illetménypótlékból fog állni. Ezeken felül a jelenlegi pótlékrendszer helyett kizárólag az alábbi pótlékok kifizetésére nyílik majd lehetőség: az átlagosnál nagyobb veszélyt elismerő pótlék, a fokozott igénybevétel utáni pótlék, az idegennyelv-tudás elismerése után járó pótlék, a munkaerő-piaci pótlék, a területi pótlék, a kockázatvállalás, illetve a titkosszolgálati tevékenység elismeréséért járó pótlék. Ezek mellett a katonai állomány tagjai számára kimagasló teljesítmény alapján vagy többletfeladatok elvégzése után teljesítményjuttatás is folyósítható.Összességben a hivatásos állomány valamennyi tagja részére biztosított lesz az átlagosan 30 százalékos mértékű illetményemelkedés, és mint ahogy el is hangzott, 2015. július 1-jétől fog életbe lépni. Az idei illetményemelkedést a következő években a jelenlegi szinthez képest további átlagosan 5-5 százalékos emelkedés fogja követni. Így 2019. január 1-jére átlagosan 50 százalékkal emelkedik a honvédek fizetése a jelenlegihez képest.A törvényjavaslat második kiemelkedő eleme a katonai életpályák megújítása. Az új katonai életpálya bevezetése: nemcsak magasabb beosztásba való kerülés lehetősége nyújt karriert a honvédek számára, hanem megjelenik az oldalirányú karrier lehetősége is. Az oldalirányú karrier ugyanabban vagy azonos beosztásban bizonyos fokozatok megszerzésével biztosít az állomány tagjai számára fejlődési lehetőséget, így elismeri a megszerzett tudás és tapasztalat értékét. A javaslat bevezeti a fokozati vizsgák rendszerét, amelyeknek célja fenntartani a motivációt, valamint az állomány tagja tudásának további bővítését. A fokozati vizsga letételével a katona magasabb összegű honvédelmi szolgálati díjra válik jogosulttá.Az új katonai életpálya és illetményrendszer kidolgozása során egyértelműen láthatjuk, hogy a telje­sít­ményt, a tudást, a tapasztalatot értékelő rendszer került kidolgozásra, melyek célja a magyar katonák számára egy versenyképes kereset biztosítása és elő­menetelük minden irányú biztosítása.Tisztelt Miniszter Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt köszöni ezt a törvényjavaslatot, és képviselő­társaimnak is jó szívvel ajánljuk a törvény elfogadását. Bízunk benne, hogy ez a törvényjavaslat valóban megteremti a Magyar Honvédségben szolgálóknak azt a lehetőséget, hogy az elkövetkező életpályájuk során a most megszavazott béremelésekkel egy új korszak nyílik számukra a Magyar Honvédségen belül, ezzel szolgálva a magyar nemzetet.Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd