GYŐRFFY BALÁZS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A hatályos termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ott meghatározott eseteket nem tekinti más célú hasznosításnak, jóllehet, ezek mindegyike kimeríti a termőföld más célú hasznosítását. Ez a rendelkezés nyilvánvalóan a földvédelmi eljárás lefolytatásának mellőzésére irányult, de helytelen kodifikációs megoldással. Ezt hivatott orvosolni a T/3753. számú törvényjavaslat, amely négy fontosabb témakört érint.Egyrészt egyértelműen meghatározásra kerül, hogy mely esetekben nincs szükség a földvédelmi eljárás lefolytatására a termőföld más célú hasznosítása esetén. Ennek megfelelően nincs szükség az ingatlanügyi hatóság engedélyére osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetése során keletkező új földrészletek megközelítését szolgáló utak kialakítása, mezőgazdasági célú tereprendezés, erdőtelepítés, a földmérési, térképészeti tevékenység és halastó létesítése esetén. Ez utóbbi a korábbi szabályozáshoz képest új elemként jelenik meg. A halastavak létesítése ezáltal gyakorlatilag a művelésiág-váltás kategóriájába kerül.Másodsorban a javaslat a termőföld védelmére és a kisajátításra vonatkozó szabályozás egymáshoz való viszonyát is szabályozni kívánja.Harmadrészt pontosításra kerül a földminőségi eljárás igazgatási szolgáltatási díja számításának módja a közérthetőség elősegítése és az egységes jogalkalmazás érdekében. Meghatározásra kerülnek a díjfizetésre vonatkozó különböző szabályok is, többek között a díjfizetési mulasztás és a mentesség esetei. A díjmentes esetkörök egyes művelésiág-változásokra is kiterjesztésre kerülnek. Így például az ültetvény újratelepítése, feltéve, ha arra legfeljebb három éven belül kerül sor, hiszen nem cél, hogy ilyen rövid időtartamon belül további terheket rójunk a gazdálkodóra az újratelepítés járulékos költségeként.Negyedrészt a módosítás további fontos célja a gyümölcsültetvény-kataszter törvényi szabályainak pontosítása. A javaslat ezerről 3 ezer négyzetméterre emeli a gyümölcsösök telepítésekor előírt engedélyezési határértéket a bogyósgyümölcsök esetében, igazodva a területalapú támogatások igénybevételének alsó határaként előírt területnagysághoz és csökkentve a kisméretű földterületen gazdálkodók terheit. Pontosításra kerül az is, hogy egyedül az árutermelő gyümölcsültetvényekre vonatkozik a telepítési engedély beszerzésének kötelezettsége.A javaslat pontosítja a gyümölcsültetvény-kataszter tartalmát, törölve azon pontokat, amelyek szükségtelenek a telepítési engedélyezési eljárás szempontjából, továbbá a KSH egyedi azonosításra alkalmas módon is megkapja a támogatási kérelmek adatait az MVH-tól, ami a kataszter pontosságát szolgálja.Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy szavazatukkal támogassák majd a T/3753. számú törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen, elnök úr. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd