VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. március 26-ai ülésén megtárgyalta a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/3782. számú törvényjavaslatot. A bizottsági ülés során a tagok megtárgyalták a Gazdasági bizottság ötpontos módosító javaslatát, amelynek 1., 3. és 4. pontját a bizottságunk 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett támogatta. A Gazdasági bizottság javaslatának 2. és 5. pontját a Törvényalkotási bizottság javította. Összességében, illetve a törvényjavaslatról általánosságban elmondható, hogy az iparági szabályozás a lakossági fogyasztók és a törvényben meghatározott egyéb felhasználók esetében a földgázellátás biztosítását úgynevezett egyetemes szolgáltatás keretében is lehetővé teszi. Az egyetemes szolgáltatás a hatósági áron túl számos, a felhasználók számára előnyös feltételt biztosít. Mindezen előnyök folyamatos biztosítása érdekében, a vállalkozás szabadságára is figyelemmel szükséges azt az esetet szabályozni, ha valamely társaság egyetemes szolgáltatói tevékenységével fel kíván hagyni. A jelen törvényjavaslat célja az egyetemes szolgáltatói tevékenységgel felhagyni kívánó társaság által ellátott felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltatás keretei között történő folyamatos földgázellátás biztosítása. A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Törvényalkotási bizottság további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg, amely 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatást nyert. A bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. (21.10)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd