VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékozatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság a mai napon megtárgyalta a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, T/1995. sorszámon benyújtott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése, fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz 24 igen és 10 nem szavazat mellett módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.A bizottsági ülésen az ellenzék részéről felmerültek a törvényjavaslat egészét érintő kritikák, ezek azonban újdonságot nem tartalmaztak az általános vitában elhangzottakhoz képest. A házszabály alapján megjegyezném ‑ ahogy a bizottság elnöke is tette ‑, hogy a Törvényalkotási bizottságnak csupán a kifogásolt rendelkezésekkel összefüggésben van lehetősége módosító javaslatot megfogalmazni. Hozzátenném, hogy éppen a köztársasági elnök által kifogásolt rendelkezéseket az általános vitában az ellenzék sem találta aggályosnak, nem jelezte nekünk kifogásait, ilyen módon tehát nem könnyítették munkánkat. (Derültség az MSZP soraiban. - Köz­beszólások ugyanonnan, köztük: Komolyan mondod? ‑ Dr. Harangozó Tamás Attila: Ne mondjál már ilyet!)A bizottság által benyújtott módosító javaslat… (Az elnök csenget.) A bizottság által benyújtott módosító javaslat tehát a köztársasági elnök T/1995/14. számú, megfontolásra visszaküldő levelére figyelemmel javaslatot tesz a köztársasági elnök által kifogásolt rendelkezések módosítására. Ennek megfelelően a módosító javaslat kiiktatja a kormányhivatal eljárásának felfüggesztési lehetőségét, ugyanakkor megállapítja eljárásának határidejét, figyelemmel az eljárásban beszerzendő bizottsági vélemény kialakításának időszükségletére; másfelől a bizottság létrehozását előrehozza 2015. január 15-ére az eljárások mielőbbi lefolytatása érdekében. Emellett a módosítás átmeneti szabályt ad az új törvényi engedélyezési szabályok alkalmazásával összefüggésben a hatálybalépést megelőző időszakban benyújtott esetleges kérelmek elbírálására nézve.Itt megjegyzendő, hogy ez a javaslat nem okoz koherenciazavart, hiszen csak és csupán egy speciális átmeneti rendelkezésről van szó, amelynek értelmében a hatóság ‑ mint az egyébként más esetekben is szokás ‑ eltérhet az eljárási rendtől. Felhívnám a figyelmet, hogy a módosító javaslat azért nem tartalmazza a bizottság mérlegelési szempontjainak pontosítását, mert a törvényjavaslatban kormányrendeleti felhatalmazás adására került sor, így nem a törvényben kerülnek rögzítésre a részletes bizottsági mérlegelési szempontok. Megjegyzendő, a törvényjavaslat utal arra is, hogy a szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési szempontok az irányadók, amelyeket a kormány majd a megfelelő rendeletben részletesen szabályoz.Amennyiben tehát a Ház támogatja az előttünk fekvő módosító javaslatot, úgy az eredeti javaslat céljainak megfelelően, de az alkotmányossági kritériumok maradéktalan betartásával fogadhatjuk el a törvényjavaslatot. Ehhez kérem a tisztelt Ház támogatását. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd