• SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Asszony! Tavaly azonnali kérdést intéztem Lázár miniszter úrhoz egy szegedi céggel, a Titan Project’s House Kft.-vel kapcsolatosan, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy cég árbevételének száz százalékát, 185 millió forintot nyer el egy turisztikai projektre úgy, hogy szakértők szerint ez a projekt 50 millió forintból megvalósítható volt. Azt is elmondtam, hogy a cég erősen köthető volt az akkori szegedi Fidesz-elnökhöz, hiszen mind az ügyvezetője, mind a tulajdonosai baráti és munkatársi kapcsolatban álltak vele. Akkor miniszter úr nekem azt ígérte, hogy az ügyet kivizsgálja, többszöri levélváltásunk után végül arról tájékoztatott, hogy szabálytalanságot a pénz felhasználása során nem talált.Közben egy szegedi önkormányzati képviselő feljelentést tett szintén ez ügyben, és a NAV Bűnügyi Igazgatóságánál költségvetési csalás miatt nyomozás indult el; illetve az OLAF az európai uniós források felhasználása során is eljárást indított a cég ellen.Mindesetre ez a turisztikai projekt, ami nem más, mint egy játszótér, elkészült, és a Szegedi Vadasparkban működött is egy darabig. A működtetésre a vadasparkkal egy megállapodás született, amiért bérleti díjat fizetett a cég. Csakhogy sok panasz érkezett itt is a cégre, hiszen a fő nyitvatartási időben nem volt nyitva a játszótér, az alapvető karbantartásokat nem végezte el a cég, és egy idő után a bérleti díjat sem fizette a cég, ami miatt a vadaspark megszüntette a megállapodást, és felszámolási eljárást indított a cég ellen. Időközben a céggel is sok minden történt. Most már egy ukrán magántulajdonosa van a cégnek, és sok székhelyváltozás után most egy olyan szegedi telephelyre van bejelentve a cég, ahol rajta kívül 56 más cég található. Ennyi az előtörténet, ami eddig is elfogadhatatlan. A kérdésem arra vonatkozna, államtitkár asszony, hogy ezek után hogyan lehetséges mégis az, hogy OLAF-eljárás ellenére, bűnügyi nyomozás ellenére mégis telephelyfejlesztésre 50 millió forintot tudott a cég nyerni úgy, hogy 25 millió forintot már ki is fizettek neki. Arról nem is beszélve, hogy a cég már jogerős végrehajtás alatt áll. Kérem, államtitkár asszony, érdemben vizsgálja ki az ügyet, és válaszoljon a kérdésemre. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)
  • DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kérdésében hivatkozott telephely-fejlesztési projekt - mint ahogyan arról ön is említést tesz - átadásra került. A projektet átvevő kft. változatlan műszaki tartalommal és költségvetéssel valósítja meg a beruházást, a pályázatban szereplő indikátorok teljesülése az irányító hatóság tájékoztatása szerint biztosított. A megvalósítási helyszínre vonatkozóan a tulajdonviszonyok rendezettségét az átvevő kft. igazolta. Engedje meg, hogy megnyugtassam, tisztelt képviselő úr, a tárgyi projekt kapcsán is működött az a többszintű ellenőrzési rendszer, amelyet a kormányzat az utóbbi években a végrehajtás központosítása által megerősített, és amely az uniós projektek szabályszerű felhasználását hivatott biztosítani. A hatékony ellenőrzési rendszernek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a 2007-13-as időszak uniós forrásai lehívásának vége felé közeledve, a lezárt szabálytalansági eljárásokat figyelembe véve, az összes kifizetett támogatás elenyésző része érintett bármilyen szabálytalansági üggyel. A támogató-irányító hatóság tájékoztatása szerint a projekt jogelőd cége ellen, a Titan Project’s House Kft. ellen lefolytatásra került egy szabálytalansági eljárás, amelynek eredményeként jogosulatlanul felvett támogatási összeg visszafizetésére köteleztük az időközben felszámolási eljárás alá került kedvezményezettet. Ha valaki nem szabályszerűen, az előírásoknak megfelelően használja fel az uniós pénzeket, attól mindenképpen visszaköveteljük az utolsó forintot is, illetve szükség esetén megtesszük a megfelelő jogi intézkedéseket is. Ebből a következő uniós időszakban sem fogunk engedni. A kormány elkötelezett az uniós pénzek minél hatékonyabb, ugyanakkor szabályszerű felhasználása iránt.Tisztelt Képviselő Úr! Az uniós és hazai jogszabályok adta keretek között mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb kiszűrjük azokat a projekteket, amelyek pénzügyi nehézséggel küzdenek. Amennyiben egy projekt megvalósítása veszélybe kerül, megtesszük a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben a kifizetések azonnali felfüggesztése vagy akár a támogatási szerződés megszüntetése által.Végezetül pedig szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az uniós források keretéből kiírt felhívásokra bárki adhat be pályázatot. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)Az irányító hatóság feladata annak elbírálása, hogy a benyújtott (Az elnök ismét csenget.) anyagot értékelve eldöntse, ki és… ELNÖK: Köszönöm szépen. DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség államtitkára: …mekkora összegű támogatásban részesül. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Szabó Sándor, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a Miniszterelnökséget vezető miniszternek: „Uniós pénzkifizetés egy végrehajtás alatt álló cégnek?” címmel. Szabó Sándor képviselő urat illeti a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Vitályos Eszter államtitkár asszonynak.