• DR. PAPCSÁK FERENC, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke: Én, Papcsák Ferenc fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen! (Keresztet vet. ‑ Taps.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága tagjai eskütételére kerül sor. Felkérem Madarász László, dr. Szényei Gábor András és dr. Nyikos László urakat, tegyék le esküjüket, és felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét. (Dr. Szűcs Lajos előolvassa az eskü szövegét.)
  • MADARÁSZ LÁSZLÓ/DR. SZÉNYEI GÁBOR ANDRÁS/DR. NYIKOS LÁSZLÓ, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjai: Én, Madarász László/dr. Szényei Gábor András/dr. Nyikos László fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagi tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen! (Taps.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjának esküje következik. Felkérem dr. Báger Gusztáv urat, tegye le esküjét, és kérem Szűcs Lajos jegyző urat, olvassa elő az eskü szövegét. (Dr. Szűcs Lajos előolvassa az eskü szövegét.)
  • DR. BÁGER GUSZTÁV, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja: Én, Báger Gusztáv fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsi tagi tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen! (Taps.)