• BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Egy igen rövid törvényjavaslat fekszik önök előtt, amelyhez a támogatásukat kérem. Ennek lényege alapvetően néhány olyan technikai pontosítás, amelyek a Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- és nyíltvízi világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztések megfelelő határidőben és megfelelő minőségben történő megvalósításához szükségesek.Mint ahogy tisztelt képviselőtársaim is látták, a viszonylag rövid, mindösszesen öt paragrafust tartalmazó törvényjavaslat elsősorban az uszoda mobil lelátórendszerének telepítésével kapcsolatos kérdéseket igyekszik szabályozni, pontosan annak érdekében, hogy egy egyébként alaphelyzetben 5 ezer fő befogadására alkalmas létesítményt, a világbajnokság idejére 14 ezer fő befogadására tegyünk alkalmassá. El szeretném mondani elöljáróban, hogy minden olyan szabályozási kérdést, amely egyébként az átlagos szabályoktól eltérő módon lenne kezelve a törvényjavaslat által, Fürjes Balázs kormánybiztos úr és a kormánybiztosság a XIII. kerületi önkormányzat vezetésével leegyeztetett. Minden részletkérdésről nemcsak a XIII. kerület polgármesterét, hanem a XIII. kerületi közgyűlést is tájékoztatta, és e tekintetben bírja a javaslat a város vezetésének támogatását is.Tehát szó sincs arról, mielőtt még a vitában ez fölmerülne majd a későbbiekben, hogy törvényi szabályozást kívánunk hozni annak érdekében, hogy egyébként egy szocialista, MSZP-s vezetésű kerület szabályozását felülírjuk, és a törvény erejénél fogva valósítunk meg olyan fejlesztési elképzeléseket, ami egyébként a város képviselőinek szándékával ellenkező volna. Azt kérem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt a javaslatot.Felmerültek különböző kérdések a TAB ülésén, a törvényjavaslathoz benyújtott, Völner Pál képviselő úr által jegyzett módosító indítványokat a magam részéről támogatom. Azt gondolom, hogy kellő garanciákat tartalmaz a törvényjavaslat arra vonatkozóan, hogy egyrészt az ideiglenes építmény a világbajnokságot követően elbontásra kerüljön, 2017. december 31-ig a javaslat szerint ezt a mobil lelátót vissza kell bontani. Illetve természetesen a belügyminiszter úr miniszteri rendeletéhez vannak kötve azok a szabályozások, amelyek a lelátó megközelítésével, használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat tartalmazzák. Azt gondolom, miniszter úr kellő körültekintéssel tudja megfogalmazni majd azokat a szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az idelátogató, reméljük, mindennap idelátogató 14 ezer ember biztonsága garantálva legyen.(12.10)Köszönöm szépen képviselőtársaimnak az eddigi támogatást is. Mindannyian tudjuk azt, hogy rendkívül kevés idő áll a rendelkezésünkre. Világcsúcsot fogunk elérni azzal, ha kellő határidőre, kellő minőségben tudjuk a létesítményeket megépíteni, és világszínvonalon tudjuk az eseményt megrendezni. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy ezt a kellő határidőben meg tudjuk tenni, ehhez viszont szükség volt azokra az általános eljárásoktól való rendkívüli eltérésekre, amelyeket korábbi jogszabály-módosítások már tartalmaztak. Tehát még egyszer szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak, azoknak a frakcióknak, akik eddig is támogattak ebben bennünket. Tudom azt ígérni nekik, hogy az egyeztetések, az átláthatóság a későbbiekben is biztosított lesz. Ahogy az előző vitában is elhangzott, a szervezőbizottságban ott ülnek azok a parlamenti frakciók, szakértők, akik arról gondoskodnak, hogy minden egyes, a rendezvénnyel kapcsolatos, szervezéssel kapcsolatos részletkérdést megvitathassanak, és arról a képviselőtársaimat, a frakciókat tájékoztathassák. Tehát kérem, hogy támogassák ezt a rövid, alapvetően technikai törvényjavaslatot annak érdekében, hogy a rövid határidőket továbbra is tartani tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Nemzetközi Úszószövetség még 2011 nyarán döntött arról, hogy a 2017-es úszó-világbajnokságot a mexikói Guadalajarában rendezi, a mexikói város azonban visszalépett a közelmúltban a rendezés jogától.Magyarország, illetve Budapest időközben már elnyerte a 2017-es junior világbajnokság, illetve a 2021. évi felnőtt világbajnokság rendezési jogát. A Magyar Úszószövetség és a magyar kormány úgy döntött, hogy a visszalépés folytán megnyílt lehetőséggel élni kíván, és jelentkezik a Nemzetközi Úszószövetségnél a 2017-ben megrendezendő felnőtt vizes világbajnokság megrendezésére. Ahhoz, hogy a rendezéshez szükséges sportlétesítmények, a korábban kijelölt ingatlanok megvalósíthatóak legyenek, rendkívül feszített munkára van szükség a beruházás összes szereplőjétől. Az Országgyűlés közel 97 százalékos többséggel fogadta el a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokságmegvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvényt. A rendkívül szoros ütemterv miatt a törvény gyorsításokat és egyszerűsítéseket tartalmaz a vizes vb Dagály strandfürdő területén megvalósuló központi létesítményeinek megvalósítására.A most tárgyalt törvényjavaslat a Dagály-törvény néhány szakaszát egészíti ki, illetve pontosítja, az építményengedélyezési eljárás zökkenőmentes lefolytatásához szükséges kiegészítéseket tartalmazza. A törvényjavaslat egyértelműsíti az ideiglenes lelátók létesítésével kapcsolatos szabályokat, még jobban kihangsúlyozva azok ideiglenes jellegét, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az engedélyeztetés során mérlegelendő szempontokat. Megteremti az ideiglenes lelátók létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás részletes rendeleti szabályozásának feltételeit. A javaslattal a kormány egyetért, azt támogatja, és ezt kéri a tisztelt parlamenttől is. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. június 29-i ülésén megtárgyalta a szóban forgó, Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/5419. számú törvényjavaslatot. A bizottsági ülés során a tagok megtárgyalták Völner Pál képviselő úr módosító javaslatát, amely alapvetően kodifikációs pontosításokat tartalmazott. Bizottságunk ezt a javaslatot 28 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. A javaslat a Magyarországon 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokságelőkészítése során felmerült gyakorlati kérdéseket kívánja megoldani, illetve az ehhez szükséges kiegészítéseket tartalmazza; így különösen azokat a mobil lelátóra és a mobil lelátó telepítésére, engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyekről már Bánki Erik képviselőtársam, illetve Fónagy államtitkár úr is beszélt.Mindezekre tekintettel ezt a rövid törvénymódosító javaslatot a bizottság az összegző módosító javaslat és összegző jelentés tekintetében 28 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A KDNP frakciója áttekintette a módosító javaslatot, és támogatja azt. Mi is úgy látjuk, hogy fontos, hogy a kormányzat minél több világversenyt rendezzen, sportversenyt rendezzen. Nyilván az a nagy társadalompolitikai célunk, hogy minden gyermek sportoljon. Ehhez kellenek világversenyek, hiszen ösztönzi a gyermekeinket, példaképeket láthatnak testközelből, ösztönzi őket arra, hogy a sportot megszeressék, és ezen keresztül is minél többen sportoljanak. Természetesen a kormányzatnak az a feladata és kötelessége, hogy a sportolás feltételeit biztosítsa, mind létesítményekben, mind pedig különböző anyagi források biztosítása vonatkozásában. A ’17-es vizes világbajnokság megrendezése valóban egy óriási lehetőség Magyarország számára, rendkívül gyorsan kell ezt a munkát elvégezni, és mi is úgy látjuk, hogy a Nemzetközi Úszószövetség, a FINA döntése Magyarország irányába rendkívül pozitív volt. Magyarország a nehéz helyzetbe jutott Nemzetközi Úszószövetséget megsegítette azzal, hogy Guadalajara visszalépett, és vállaltuk, hogy előrehozzuk a ’21-es vb rendezését ’17-re. Ez egy óriási kihívás, óriási feladatot jelent mindannyiunk számára, és az ehhez szükséges lépéseket meg kell tenni. A most előttünk fekvő T/5419. törvényjavaslat az ehhez szükséges eljárások pontosítását szolgálja, amelyet a KDNP-frakció támogat. Mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy sikeres világversenynek adhassunk otthont, sikeres vizes világbajnokságnak adhassunk otthont, és természetesen azokat a nehézségeket, amelyek ezzel kapcsolatosan esetlegesen fölmerülnek, orvosoljuk. Úgyhogy a KDNP támogatja az előttünk fekvő módosító javaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az előzőekben tárgyalt olimpiai rendezéshez kapcsolódik egyébként, hiszen ott is sokszor felmerült a kérdés, hogy van-e esélyünk olimpiát rendezni. Reálisan? Nincs. Van-e esélyünk ‑ tettük fel pár évvel ezelőtt a kérdést ‑ nagy nemzetközi versenyt rendezni, mint mondjuk, például a harmadik legnagyobb világverseny, a vizes világbajnokság? Reális, amit mondtunk volna pár évvel ezelőtt, nincs. Aztán nagyon sok ember elkezdett dolgozni azon, hogy amire azt mondtuk, hogy nincs esélyünk, az ma már valóság. Itt van előttünk a törvény, és megfeszített tempóban kell végrehajtanunk elvileg olyan törvénykezési folyamatot is, ami elősegíti a világbajnokság megrendezését. De ugyanígy feltehetjük a kérdést, van-e esélyünk labdarúgó-világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra kijutni bármikor is. Ha ’86 óta veszem figyelembe az elmúlt időszakot, akkor reálisan: nincs. Mégis alig várom a magyar-román mérkőzést, ami megint egy sorsfordító lesz, hogy hátha majd most sikerül kijutnunk. Mert a sport ilyen. Csak ezt nagyon kevesen tudják megérteni. Aki nem sportolt, az valószínűleg nem is tudja megérteni, de én azt mondom, hogy sportembernek egyébként nemcsak a pályán lehet lenni, lehetünk az élet bármely területén, akár itt, bent a parlamentben is lehetünk sportemberek, mert aki sportember, az tudja, hogy a sport, az ilyen, ahol az esélytelenebbnek is van esélye az esélyesebbekkel szemben. Erről szól a sport. Ez az egész sportnak a lényege. Tehát pontosan, ha kishitűségből indulunk neki bárminek, akkor persze soha nem fogunk nyerni, soha nem fogunk odaérkezni, akkor valóban Bostonok meg Párizsok fogják elvinni, mondjuk, az olimpiai rendezési jogokat, de én hadd higgyek már abban, hogy esetleg esélytelenként van nekünk is lehetőségünk.(12.20)És amikor lehetőségünk van, amikor megkapunk egy lehetőséget, akkor azzal a lehetőséggel viszont sportemberekként ugyanúgy élnünk kell. Így van ez a vizes vb-nél is, ahol mi azt mondjuk, hogy amíg azokat a feltételeket és eszmeiségeket szem előtt tartva, amiket a Jobbik Magyarországért Mozgalom kért ‑ a korrupciómentesség, az átláthatóság, és hogy közösen csináljuk ‑, együtt tudunk dolgozni, addig támogatni fogjuk ezeket a dolgokat, mert vannak magasabb célok, mint az állandó árokásás meg a személyes ügyek. De legyünk őszinték, ha megkérdezik tőlem ‑ ne mondják el neki, bár nem ismerem ‑, hogy szeretem-e Gyárfás Tamást, azt mondom, hogy nem, de szurkolok neki, és mindenben segítem. És szeretem-e a Fideszt? Nem, de szurkolok önöknek, és segítek, mert önök vannak kormányon, hogy a vizes világbajnokságot közösen próbáljuk megcsinálni. Éppen ezért ezt a módosító javaslatot is természetesen támogatni fogjuk, mint ahogy a tegnap tárgyalt módosító javaslatot is, amiről ma már szavaztunk, a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatta. Tegnap is elmondtam és ma is elmondok egy kritikát ezzel kapcsolatosan. A jövőben esetleg jobban össze lehetne hangolni a szervezőbizottság, a kormánymegbízott úr munkáját, és minden egyéb mást, hogy ne két törvény legyen. Mert ez elvileg egy törvény lett volna, de Kósa Lajos beadott egy törvényjavaslatot, majd ahhoz érkezett a kormánymegbízott úr részéről és mások részéről is érkeztek módosító javaslatok, amelyek túlterjeszkedők voltak, ezért nem lehetett ezeket egy törvényben behozni. Most szavaztunk az első részéről, és a jövő héten szavazni fogunk a második részéről is. Megszavazzuk mind a kettőt, de lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy kis koordinációval ezt egy törvényjavaslat keretében behozni a tisztelt Ház elé. Nagyjából elmondták előttem, hogy az ebben szereplő módosításokban miről van szó. Hozzáteszem, a kérdéseinkre itt megfelelő válaszokat kaptunk, és úgy érezzük, hogy nincs semmi probléma ezzel a törvénnyel. Továbbra is azt kívánom, hogy normálisan, teljesen átláthatóan egy minél jobb vizes vb-t rendezzünk, hiszen a vizes vb megrendezése a kivitelezéstől kezdve a rendezésig és a lebonyolításig nagyon nagy mértékben befolyásolni fogja az olimpiai pályázatot is, tehát a kettő nem független egymástól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik és a kormánypártok soraiban.)
 • KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy nekem kell belerondítanom egy kicsit a nemzeti együttmunkálkodás rendszerébe, ha megengedik. A Szocialista Párt megszavazta a vizes vb rendezését, és azt kell mondjam, hogy teljes mellszélességgel állt és áll ki azért, hogy ez a rendezvény minél sikeresebb legyen. Mindenkivel egyetértek, akik az előző hozzászólásokban méltatták ennek az ügynek a fontosságát. Magam is azt gondolom személyesen, és az MSZP is azt gondolja, nagyon jó esélyünk van arra, hogy egy olyan világrendezvényt, egy olyan sporteseményt rendezzünk, amely a magyarság érdekét erőteljesen szolgálja. Ugyanakkor azonban a helyzet sajnos nem az, amiről Bánki Erik képviselőtársam beszélt, ugyanis azok az egyeztetések, amelyek az eredeti törvényjavaslatnál mintaszerűen zajlottak le, a további javaslatok kapcsán már nem folytak ilyen mintaszerűen. Amikor meghallottam képviselőtársamat az egyeztetési eljárásokat lefolytatni, megkérdeztem a XIII. kerületi önkormányzat képviselőit, hogy ők mit gondolnak azokról az egyeztetésekről, amelyek képviselőtársaim szerint rendben vannak. Én tegnap még úgy tudtam, hogy nincsenek rendben, hátha este 9 óta, amikor utoljára beszéltem az érintettekkel, változott valami. Azt kell mondjam, hogy este 9 óta nem változott a XIII. kerületi önkormányzat álláspontja azokról az egyeztetésekről, amelyek az első törvény óta bevont új ingatlanlistára vonatkoznak, amelyek a rendezvény költségének a kérdéseire vonatkoznak, és amelyek Garancsi úr megbízására vonatkoznak. Ezekben mind-mind nem változott az álláspont, egyikben sem történt olyan elmozdulás, amely alapján azt lehet mondani, igaz az, hogy az egyeztetés megtörtént. Abban az esetben, ha az azóta felmerült kérdések ügyében megnyugtató válasz születik, akkor az MSZP álláspontja biztosan igen lesz, de ez most még nincs így. Nincs így, mert nem tudjuk, hogy miért kellett emelkednie ennek a költségnek ilyen mértékben, nem tudjuk, hogy Garancsi úr hol jelent meg ebben a kérdésben, és azt sem tudjuk, hogy az újonnan bevont ingatlanok kérdésében ezeknek az indokoltsága mi. Hogy mi ezt nem tudjuk, az egy dolog, de ezt nem tudja például az érintett kerületi önkormányzat sem. Nem akarnék kitérni azokra a részekre, amelyek alapján nagyon fontosnak tartjuk ennek a rendezvénynek a megrendezését, mert ebben mindenki egyetért ebben a Házban. Mi azt szeretnénk, ha konszenzussal tudna a Ház dönteni ezekben a kérdésekben, mert ezt fontosnak érezzük. De kérem önöket, hogy ne spórolják meg azokat az egyeztetéseket, amelyeket az eredeti javaslat benyújtásakor még nem spóroltak meg. Kérem, hogy menjenek végig ezen a checklistán. Ne bízzák meg a haverjaikat a kivitelezéssel, hanem tényleg az történjen, hogy ha valóban Garancsi úr tudja a legjobb pályázatokat benyújtani, akkor egy pályázati eljárás során történjen meg ezeknek a kiválasztása. Ne történjen meg az, hogy azt érzi a kerületi önkormányzat, hogy nem vonják be egy olyan egyeztetési folyamatba, amelybe az eredeti törvényjavaslat kapcsán még bevonták. Úgy érezzük, nagyon nagy különbség van aközött, amikor önök a rendezvény megszervezéséért próbálták elnyerni mindenkinek a támogatását ‑ akkor valóban mintaszerűen tevékenykedtek ‑, és az azóta eltelt idő között. Jó lenne, ha visszatérnének ehhez a dologhoz. Nagyon egyetértek Szilágyi képviselőtársammal, aki transzparenciát kér, átláthatóságot kér ezen a rendezvényen. Én is azt gondolom, hogy ezeknek a szempontoknak kell érvényesülniük. Azt látjuk egy kicsit talán másként, hogy ezek jelen pillanatban érvényesülnek-e. Magam úgy gondolom, hogy nem érvényesülnek. Nem gondolom, hogy nem lehet visszatérni erre az útra. Nem gondolom, hogy annyira elment a megrendezés ügye, hogy nem tudnak ebből visszajönni, és nem tudnak egy jól megszervezett, átlátható, tiszta rendezvényt csinálni. De akkor ezt kell csinálni. Nem gondolom, hogy nem lehet a XIII. kerületi önkormányzattal lefolytatni azokat az egyeztetéseket, amelyeket önök korábban már sikeresen lefolytattak. De akkor ezt kell csinálni. Kérem önöket, hogy a későbbiek során mindenképpen módosítsák ezt a fajta hiátusukat, és abban az esetben nyilván az MSZP magatartása is meg fog változni, és igennel fogunk szavazni minden olyan előterjesztésre, amelyek valóban azokat a célokat szolgálják, amelyekért mindenki küzd ebben a Házban, és amelyek megfelelnek azoknak az igényeknek ‑ átláthatóság, tisztaság ‑, amelyek szerintem is nagyon fontosak ezzel kapcsolatban. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiban.)
 • IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Jó lenne, ha arról beszélhetnénk, hogy Magyarország az erejét meg nem haladó és átlátható módon képes megrendezni egy világversenyt. Onnan kezdve azonban, hogy Magyarország megkapta a lehetőséget arra, hogy megrendezze a 2017-es vizes vb-t, mozgásba lendült a kormányzati gépezet, hogy egyre nagyobb ködbe burkolja a szervezést, és minél nagyobb hasznot hajtson néhány jól ismert oligarchának. A parlament sorozatban tárgyalja a vizes vb-hez szükséges törvényjavaslatokat. A kormányoldal sorozatban ad felmentést a garanciális szabályok alól, lassan már a kivételekhez is kivételeket rendelnek. Mára teljesen egyértelmű, hogy a vb nem a sportról, nem az egyenlő feltételek melletti küzdelemről szól, hanem arról, hogy a kormány biztosítsa a számára kedves vállalkozók erőfölényét egy olyan beruházás során, amely maradandó károkat fog okozni az országnak. Károkról pedig sajnos bőven beszélhetünk. Beszéljünk először is azokról a természeti károkról, amelyeket az átgondolatlan beruházások okoznak. A vb helyszínének választott Dagály strand platán- és nyárfáinak kivágása nyilvánvalóan csak a kezdet. Mi másra lehetne ugyanis számítani akkor, amikor ismét egy olyan törvénymódosítást tárgyalunk, amely nem csupán az átláthatóság szabályai alól mentesíti a beruházást, de bővíti a természeti értékek figyelmen kívül hagyását is. De nem számítanak a régészeti értékek sem, ezt is tudhatjuk már a korábban hozott módosítókból. De a várható károknak ez csak az egyik csoportja. A természetkárosításra ugyanis teljesen követhetetlen pénzügyi feltételek mellett ad lehetőséget a kormánytöbbség. Teljesen megdöbbentő, de már alig meglepő módon a vizes vb költségei hirtelen megkétszereződtek, és világossá vált, kik is húznak majd hasznot a beruházásból. A jelenlegi ismereteink szerint közel 50 milliárdos építkezés környékén máris feltűntek Garancsi István és Mészáros Lőrinc kapcsolatai és érdekeltségei. A vizes vb első győztesei ezzel már meg is vannak. A verseny feltételeit a kormány határozta meg, a versenyzők a kormánytól kaptak segítséget, és a díjakat is a kormány osztotta ki.(12.30)Hogy a nyeremények értéke nő-e, az szintén csak a kormány döntésén múlik. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben a nyilvánosságra került dokumentumok igazak, a szerződést úgy kötötték meg a nyertes Market Zrt.-vel, hogy a beruházásokról szóló kormányhatározat még meg sem jelent. A közzétett dokumentumok szerint ugyanis május 11-én hirdettek eredményt, és másnap már meg is kötötték a szerződést. De a kormányhatározat csak május 26-án jelent meg a Magyar Közlönyben, ami lehetővé tette volna ezt az aláírást. A beruházás alapkőletételére pedig május 18-án került sor. Ez a káosz jellemzi a vizes vb-vel kapcsolatos teljes jogalkotást. Annak sem örülnénk, ha ennek az alkalmatlanság lenne az oka, de erős a gyanú, hogy a homály a háttérben meghúzódó nyers érdekeknek köszönhető. Nyilván a kormány is érzi, hogy mennyire gyanús ez az egész beruházás, ezért hoztak létre egy beruházást ellenőrző testületet. Rejtélyes oknál fogva a beruházást kezdettől fogva ellenző LMP-t ebbe elfelejtették meghívni, aminél árulkodóbb jelet nem is találhatnánk. Az önök elképzelései szerint ezek szerint ugyanis csak az gyakoroljon ellenőrzést, aki eleve egyetért, akinek nincsenek fenntartásai, aki előre elfogadja az ellenőrzés eredményeit. A sportban ezt bundának hívják, és elég szomorú, hogy ezt a helyzetet évekkel a rendezvény előtt már képesek előállítani. Aggasztó előjelek ezek az olimpiai pályázatot tekintve is.Tisztelt Országgyűlés! Az átláthatatlan szabályozás, a folyamatosan emelkedő költségek, a haverok helyzetbe hozása, valamint a környezetkárosító tervek miatt az LMP eddig sem támogatta a kezdeményezést. Szerintünk egy világverseny célja nem az, hogy extraprofithoz juttassa a kormány közeli oligarchákat. Szerintünk egy vizes vb sem magyarázat arra, hogy a természeti értékeket sodorjuk veszélybe. Szerintünk nem szabad tízmilliárdokat átláthatatlan módon elkölteni. Nem biztos, hogy erre a beruházásra most és így van szüksége Magyarországnak. Az ország ezt nem engedheti meg magának. Jó lenne persze, ha Magyarország büszke lehetne arra, hogy képes megrendezni egy világszínvonalú sportrendezvényt, jó lenne itthon örülni a sportolóink sikereinek. Ezt az élményt azonban a kormány máris tönkretette, és ebben ezért nem szeretnénk partnerek lenni. Köszönöm a figyelmet.
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kiss László szavaira szeretnék reagálni. Amiket Kiss László felvetett, azok jogos kérdések lehetnének. A problémát csak abban látom ‑ és ezt elmondtam az előző dolognál is ‑, hogy dolgozni kellene. Képviselő úr, tegnap reggel 10 órára ötpárti egyeztetés volt összehívva. Mindenki megjelenhetett volna. Az ötpárti egyeztetésen megjelent a KDNP, a Fidesz és a Jobbik. Önök nem voltak ott. Ha ott lettek volna, ugyanúgy ezeket a jogos kérdéseket feltehették volna. Ezért van az, hogy nekem kellett feltennem azt a kérdést, amit fel is tettem, hogy például ebben a módosító javaslatban szereplő legnagyobb beépítettségi mértéket, a terepszint alatti és a megengedett legnagyobb beépítettségi mértéket és hasonlókat egyeztették-e a XIII. kerületi önkormányzattal. Megkérdeztem tegnap, még jegyzőkönyvben is van. Igen ‑ ezt a választ kaptam. De ha ott lettek volna, önök is megkérdezhették volna. Ebben a kérdésben ön azt mondja, hogy ha normális válaszokat kapnak, akkor tovább dolgoznak. Dolgozni kellene, oda kellene ülni. Tíz órától délutánig folyamatosan egyeztettünk bizonyos kérdésekben, és feltettünk kérdéseket az előterjesztők és a kormány felé, és csak sejtetett kéréseket is. Megint hadd mondjak egy példát! Remélem, majd figyelembe fogják venni, amikor azt mondtuk, mi nem nagyon szeretnénk, hogy például az olimpiai pályázati bizottságban benne legyen; reméljük, majd bölcs lesz annyira a Ház elnöke, hogy Oszkó Péter ne legyen benne ebben a bizottságban. Vagy teljesítik ezt a kérést, vagy nem teljesítik. Amikor nem teljesítik, akkor ráérünk erről az egészről beszélgetni. De ha önök nem tesznek fel kérdéseket, akkor nem lehet.Ez vonatkozik Ikotity képviselő úrra is. Nem egy ellenőrző testületben vannak benne azok az ellenzéki képviselők, hanem a szervezőbizottságban, ahol munkát kellene végezni. Munkát úgy végez az ember általában, ha valamiben hisz, ha valamilyen rendezvényért tenni akar. Én ‑ hogy mondjak egy példát ‑ a Pride szervezőbizottságában nem szeretnék benne lenni, mert biztos, hogy nem tudnék egy jó lépést tenni értük, azért, hogy az a rendezvény normális legyen. Ugyanez elvárt. Munkát kellene csinálni, munkát kell végezni ebben a szervezőbizottságban. Nem kapnak érte egy fillért sem, ráadásul társadalmi munkában végzik ezt a tevékenységet, de igenis fontosnak tartjuk, hogy akár az ötleteinkkel, akár a szakértelmünkkel ott legyünk. Nem politikust ültettünk be ide, hanem egy szakértőt, egy olyan embert ültettünk be a szervezőbizottságba, aki, most nem akarok senkit megsérteni, de talán a legtöbbször volt FINA-világversenyen, mert sportolóként részt vett ezeken a világversenyeken, van tapasztalata, több nyelven beszél és szakpolitikusként lehet rá tekinteni ebben a kérdésben. Munkát végez, dolgozni ment oda. Önöknek is nyitva áll a lehetőség egyébként. Tudja, ha van egy bizonyos szervezőbizottság, aki küzd valamiért, el kellene hinni azt is, hogy ő valóban azért küzd, hogy sikeres legyen. Adott esetben, ha valaki nem hisz abban, hogy egy rendezvényt meg akarunk vagy meg tudunk rendezni egyáltalán, ami nem egyszerű dolog… Azért is vannak ilyen hibák, amelyeket ön is mondott. Persze, vannak hibák, már csak azért is, mert az idő nagyon rövid, és nagyon rövid idő alatt kell teljesíteni olyan feladatokat, amely feladatokat más országok egyébként nem vállaltak volna el. Vagy ha arról polemizáltunk volna, amikor a FINA felajánlotta ezt a lehetőséget, hogy van-e esélyünk egyáltalán 2017-ig felépíteni az infrastruktúrát és megrendezni ezt a rendezvényt, akkor nem sportemberekként viselkedve azt kellett volna mondani így összeülve, hogy nincs, felejtsük el, nekünk ez nem fog menni. De menni fog! Mert a magyar egy tehetséges, a magyar szeret dolgozni, a magyar emberek valóban, én azt mondom, kiemelkedő munkát tudnak végezni, és hiszünk ebben, hogy lehet ilyen munkát végezni. Reméljük, hogy azokat a negatívumokat, amelyek eddig jellemezték az ilyen nagyobb beruházásokat, el tudjuk felejteni, le tudjuk nyesegetni, és innentől kezdve egy nagyon sikeres világbajnokság megrendezésén leszünk majd túl, remélhetőleg 2017-ben. Megmondom őszintén, minket abszolút nem érdekel, hogy ez egy évvel a választások előtt politikailag mit jelent adott esetben egy kormánynak vagy a Fidesznek. Nem ez számít! Felül kell tudni emelkedni pártérdekeken, egyéni érdekeken és minden egyéb érdeken ilyen események kapcsán. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
 • KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Nem gondoltam, hogy a tisztelt Ház ilyen mélységben érdeklődik az egyeztetés részletei iránt, de akár beszélhetünk erről is. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ezt a rendezvényt bizonyos parlamenti bizottságok rendezik és szervezik meg. Nyilvánvalóan nem erről van szó.Nyilvánvalóan nem is arról van szó, ilyen állítást senki nem fogalmazott meg, hogy nem folyik munka ezen a területen. Pusztán arról van szó, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben valóban nem történt érdemi egyeztetés, és vannak olyan kérdések, amelyekben történt. Ezt el is mondtam, hogy a javaslat előkészítése kapcsán, az első törvényjavaslat kapcsán, azt kell mondanom, mintaszerű tevékenység folyt.Én is tudok olyan ötpárti egyeztetésről, ahol gyakorlatilag az sem vett részt, aki összehívta és szinte ‑ azt mondom ‑ csak mi voltunk jelen. De lényegtelen kérdések, mert azt gondolom, hogy egyébként más is egyeztetésnek számít, például az is, ha egy polgármester kérdez valamit, és arra választ kap nem egy 600 fős grémium előtt, vagy ha egy országgyűlési képviselő, aki konkrétan a körzet országgyűlési képviselője, kérdez valamit és arra választ kap. Nincsenek ilyen extra elvárások, hogy jegyzőkönyvezni kell azt a fajta tevékenységet. Ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy ne essünk abba a hibába, hogy túlértékeljük a formalizált testületek munkáját, Szilágyi képviselőtársam. Nem csak az a munka, amit íróasztal mellett lehet folytatni ebben a dologban, mint ahogy nem gondolom azt, hogy az sem az. De ön is tudja, hogy nem csak ez az egyeztetés, és ön is tudja, hogy nem csak erről beszéltem.Arról beszéltem, hogy voltak dolgok, amelyekben nem léptünk előre és voltak dolgok, amelyekben pedig előreléptünk, valóban. Abban, hogy milyen fákat vágjanak ki, a XIII. kerületi önkormányzat is azt állítja, hogy kiválóan együtt tudnak működni a szervezőkkel. Abban viszont, hogy a 20-ból hogy lett 50 milliárd forint, nem sikerült választ kapnia sem a körzet országgyűlési képviselőjének, sem bárkinek, aki ezt a kérdést feltette. Azt, hogy miért kell kijelölni előre úgymond nyerteseket ebben a történetben, arra is azt tudom mondani, hogy ebben nem sikerült választ kapni. Lehet, hogy erre van ok, nincs ezzel probléma, meg lehet ezt magyarázni, de nem sikerült választ kapni. Abban pedig, hogy egyébként milyen ingatlanokat vonnak még be pluszban a megvalósításba, azt kell mondanom, hogy felemásra sikerült a történet. Egy-két esetben, amikor rákérdezett akár az önkormányzat, akár Hiszékeny képviselő úr, hogy ez most pont miért kell, amikor kiderült, hogy nem kell, valóban hajlandóak voltak módosítani a listán. De azt kell mondanom, hogy ebben sem sikerült megnyugtató módon végére járni a dolgoknak.Ezért mondtam azt, hogy az MSZP nem a rendezvény megtartása ellen van. Mi támogatjuk, hogy ezt meg tudjuk tartani. Támogatjuk mindazokért a dolgokért, amiket itt mindenki elmondott a Házban, Hiszékeny képviselő úr is, én magam is elmondtam. De azt nem támogatjuk, hogy olyan módon valósuljon meg a rendezvény, amiről Szilágyi képviselőtársam beszélt. Szerinte ezek rendben vannak, hogy 20-ról 50 milliárdra nőtt egy dolog, csak így. Szerintünk ez nincs rendben, de nyilvánvalóan gondolhatjuk ezt máshogy. (12.40)Abban az esetben, ha az a fajta tevékenység, amit önök egyébként az első törvénynél le tudtak folytatni mintaszerűen, továbbra is így fog folyni, akkor a Magyar Szocialista Párt biztos, hogy támogatni fogja ezt a javaslatot, de jelen pillanatban ez nem így van. Így kérek mindenkit arra, hogy ezt a fajta egyeztető tevékenységet ne spórolják meg. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nem nőttek 20-ról 50 milliárd forintra, 47 milliárd forint körül lesz körülbelül ennek az egésznek a költsége. (Gőgös Zoltán: Jaj, de jó!) Hogy önök ezt próbálják mondani, az egy dolog.Ennél fontosabb kérdésem lenne (Gőgös Zoltán: Mi van? Bevontak az osztogatásba téged?), mert végre akkor hátha megtudom esetleg, hátha pluszinformációval rendelkezem önöktől. Tehát akkor most ön azt mondja, hogy Tóth József, a XIII. kerület polgármestere kiszállt a vizes vb támogatása mögül? Mert a szavaiból azt lehet kivenni, hogy akkor ezek szerint nem normálisan egyeztetnek a XIII. kerülettel. Azért lenne jó tudni, mert akkor megváltozik a helyzet. Eddig úgy tudtam, hogy mind a XIII. kerület, mind a főváros, mind a parlament bizonyos része támogatja a vizes vb megrendezését. Ez új helyzetet teremt, ha Tóth József úgy gondolja MSZP-s polgármesterként, hogy ő kiszáll a vizes vb támogatása mögül, mert ha ezek szerint nincs vele egyeztetés, gondolom, megunja előbb-utóbb, és akkor ki fog szállni. Tehát erre várnék választ esetleg, hátha mi is tudunk akkor új információt. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Érdekes hallani Szilágyi képviselő urat, hogy egész délelőtt az ellenzék ellenzékének a szerepében tetszeleg, és azt se tudja, hogyan nyalogassa a Fidesz-frakció kezét. Nyilvánvalóan érdekes ezt hallani, de mi azért ezen annyira nem csodálkozunk, mert tudjuk, hogy mi tartozik össze és mi nő össze egy idő után. Nyilvánvaló, nem zavarja az, hogy ‑ nem 50 milliárd, hanem 47 milliárd ‑ 20-ról 47 milliárdra nő kettő hét alatt egy költség, ez a Jobbikot nem zavarja. Ez a 27 milliárd öt-hat új kórházi pavilon ára, ez önt nem zavarja, nyugodtan lehet. Úgy látszik, most már az se zavarja, hogy pályázat nélkül megkapja Garancsi úr ezt az 50 milliárdot. Nem tudom, bevették talán a Jobbikot ebbe a történetbe? Vagy nem tudok már másra gondolni, mert eddig önök harcosan kiálltak és oligarcháztak itt, most pedig kap Garancsi úr így 50 milliárdot zsebbe pályázat nélkül, és ön meg itt elmondja, hogy ezzel minden rendben van. Akkor mondjuk ki: a Fidesz beállt ebben a dologban Garancsi úr mögé, a Fidesz mögé meg beállt ebben a dologban a Jobbik, és arról beszél teljesen értelmetlen módon, hogy aki egy vizes világbajnokság megrendezése esetén felhívja a figyelmet arra, hogy itt már megint lopnak, itt már megint a fideszes oligarchák kapnak pályázat nélküli tízmilliárdokat, az nem támogatja a világbajnokságot. Szerintem meg pont az támogatja a világbajnokságot, aki egyébként ezzel egyetért, és egyébként a részletekre is odafigyel.Akkor ma az derült ki ebben a Házban, hogy a Fidesz, a Jobbik együtt Garancsi úrral itt 47 milliárdot elrak zsebre. Ez azért mindenesetre tanulságos volt. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)
 • BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! (Lukács Zoltán: Mégse mentem haza!) Szeretnék mindenképpen reagálni a vitában elhangzottakra, már csak azért is, mert ismét egy tanulságos vitán vagyunk túl.Azt korábban is megszoktam, hogy ellenzéki képviselőtársaim egyrészt nem feltétlenül olvassák el azokat a törvényjavaslatokat, amelyekről vitázunk, másrészt, ha netán el is olvasták volna, akkor egyáltalán nem beszélnek arról. A mostani helyzetben, azt gondolom, ugyanennek lehettünk szemtanúi: Lukács Zoltán gyakorlatilag semmi másról nem beszélt, mint az őáltala fantomizált beruházások körüli összefonódásokról (Lukács Zoltán: És még haza se mentem, Erik!), az ön által egyébként teljesen alaptalanul összekevert beruházási költségekről. Ebben a Házban is többször elhangzott, de a kormánybiztos maga is több fórumon elmondta, az államtitkár úr éppen a tegnapi nap folyamán itt a parlamentben adott erre választ három alkalommal is: 25 milliárd forint az uszoda építésének költsége, 47 milliárd forint a teljes beruházás utakkal, közlekedőterekkel, mindenféle egyéb infrastrukturális beruházással, megjegyzem, amelynek nagy része éppen az MSZP-s polgármester és MSZP-s többségű közgyűlés által vezetett XIII. kerületet fogja gazdagítani. (Lukács Zoltán: Meg azt, aki felépíti!) Ezért gondoltuk azt a kezdetektől, hogy ilyen esetben, amikor a beruházás egyébként alapvetően, szinte 100 százalékban a XIII. kerületet fogja gyarapítani és gazdagítani, akkor legalább arra veszik a fáradságot, hogy a polgármester úrral és a képviselőkkel ők, önök maguk egyeztessenek ilyen kérdéskörökben. Egy technikai jellegű törvényjavaslatról volt szó, ehhez képest általános politikai vitát folytattak le néhány esetben az ellenzéki képviselők. Ehhez csatlakozott Ikotity István is, és most már azt kell mondjam tényleg, képviselő úr, ha bármi felmerül a magyar parlamentben, bármilyen kérdés az űrkutatástól a Tudományos Akadémia működéséig, két dolog tud az eszükbe jutni: Paks II. és a fenntartható fejlődés, a zöldügyek. Tisztelt Képviselő Úr! Ezeken az egyeztetéseken, amik a beruházás kapcsán történtek, fáról fára, méterről méterre lett végigegyeztetve minden, a beruházással kapcsolatos várható fejlemény a XIII. kerületi polgármester úrral. Nem hinném, hogy egyébként egy közvetlen úton megválasztott, így igen erős legitimációval rendelkező polgármester és képviselő-testület hajlandó lett volna egy olyan programot támogatni, ami a XIII. kerületi zöldkérdéseket nem kellően járta volna körül. Azt gondolom, önök is vehetnék a fáradságot időnként, hogy részletkérdésekről tájékozódnak, ne pedig egy ilyen politikai alapszöveget nyomjanak a parlamentben, mert egy idő után ez olyan sablonossá válik, hogy nem fogják elérni azt a hatást se, amit szeretnének vele, hogy a választóik vagy akik önökre szavaztak, értsék, hogy miről is beszélnek. Nekem nem tisztem megvédeni a jobbikos képviselők felszólalásait, de Lukács Zoltán szavaira mindenképpen reflektálnék. Tehát a Jobbik a Jobbik ellenzéke? Nem. Azt gondolom, a mai két törvényjavaslat kapcsán, mind az olimpia, mind a vizes vb kapcsán konstruktív ellenzéki magatartást láthattunk a Jobbik részéről. (Lukács Zoltán: Mondom, nagy a barátság!) Az ellenzék ellenzéke éppen önök voltak, Lukács képviselő úr, az MSZP, aki viszont érthetetlen pálfordulást tanúsított az olimpiai törvény kapcsán, most pedig egy technikai törvényjavaslat esetében mindenféle korrupciós összefonódásokról beszélnek (Lukács Zoltán: Miért nem volt pályázat?), amihez semmi köze nincs egy ideiglenes lelátó telepítéséről szóló törvényjavaslatnak. (Lukács Zoltán: Miért nem volt pályázat?) Nem probléma ez sem, megtehetik nyilvánvalóan, azt gondolom, nem idetartozik, ez nem a mai nap kérdése volt. (Lukács Zoltán: Miért nem volt pályázat? Arról lehetne két szót?)Egy dolog kétségtelen tény (Lukács Zoltán: Nem lehetne.): ha hiszünk abban, hogy ezt a beruházást rekordidő alatt meg tudjuk valósítani, azt gondolom, az Magyarország presztízse szempontjából újabb mérföldkő lehet. Két dátumra szeretném még felhívni a figyelmüket: 2017. augusztus, amikor lezárul a vizes vb, illetve az ehhez kapcsolódó szenior világbajnokság, és utána pedig 2017. szeptember 15., amikor pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Limában dönt a 2024-es olimpia rendezési pályázatairól. Azt gondolom, egy sikeres vizes világbajnokság nagyon nagy mértékben tud hozzájárulni egy olimpiai pályázat sikeréhez is, ezért is kérném önöktől, hogy amennyire lehet, úgy igyekezzenek felülemelkedni a kicsinyes pártérdekeken, és tényleg össznemzeti ügyként kezeljék a vizes világbajnokság megrendezését is, mert azt gondolom, ezzel a sikerrel jelentősen tudjuk segíteni az olimpiai pályázatunk eredményességét. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem, támogassák ezt a törvényjavaslatot. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalra július 6-án kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló előterjesztés összevont vitája. A Bánki Erik képviselő úr, Fidesz, által T/5419. számon benyújtott előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Tájékoztatom önöket, hogy az elfogadott házszabálytól eltérés szerint a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására összesen 15 perc, a kormány képviselőjének nyilatkozatára 5 perc, a Törvényalkotási bizottság felszólalására 6 perc, ebből a kisebbségi vélemény ismertetésére 3 perc, a képviselőcsoportok felszólalására összesen 10-10 perc, a független képviselők felszólalására 3 perc áll rendelkezésre.Tisztelt Országgyűlés! Most megadom a szót Bánki Erik képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Mielőtt megadnám a szót, kötelességem felhívni a figyelmet, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perc áll rendelkezésére. Öné a szó, parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e most felszólalni államtitkár úr. (Jelzésre:) Fónagy államtitkár úré a szó, ötperces időkeretben. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Vécsey László képviselő úrnak, a bizottság előadójának, hatperces időkeretben. Tessék!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom a figyelmüket, hogy a frakcióknak 10-10 perc, a független képviselőknek összesen 3 perc áll rendelkezésükre. Először az írásban jelentkezett képviselők felszólalása következik, ezek sorában pedig elsőként a KDNP képviselője, Simicskó István képviselő úr, államtitkár kap szót. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Szilágyi György képviselő úr, Jobbik, a következő felszólaló. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss László képviselő úr, MSZP, a következő felszólaló.
 • ELNÖK: Én is köszönöm. Ikotity István képviselő úr a következő hozzászóló, LMP.
 • ELNÖK:Köszönöm szépen. Normál szót kérő felszólalásra jelentkezett Szilágyi György képviselő úr, Jobbik. Parancsoljon! Ott az időkerete a táblán.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss László képviselő úr, MSZP!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr 54 másodpercét fogjuk hallani.
 • ELNÖK: Lukács Zoltán képviselő úr, MSZP.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nem. Az összevont vitát lezárom.Megkérdezem Bánki Erik képviselő urat, kíván-e reagálni. (Bánki Erik jelzésére:) Jelzi, hogy igen. Maximum 10 perc 40 másodperce van. Parancsoljon!