• FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterhelyettes Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójának egy újabb fontos mérföldkövéhez érkeztünk, amikor a múlt héten Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úr részvételével került sor az épületegyütteshez tartozó, megújult kertrészek átadására, a Rózsakert, az Angolkert és az Északi park helyreállítására, továbbá a Lés-erdő megújítására. Magam a térség országgyűlési képviselőjeként az átadó ünnepségen nem vehettem részt, mert a parlamentben fogadtam Bosznia-Hercegovina küldöttségét.Egyrészt ezért is tartom fontosnak, hogy a parlament nyilvánossága előtt most a rekonstrukció folytatásának fontosságát külön is kiemeljem. Az eddigi felújítás kapcsán és az épületegyütteshez tartozó kertrészek átadása kapcsán fontosnak tartom azt tudatosítani, hogy mi, magyarok a fertődi Esterházy-kastélyegyüttesben és környezetében a világ egyik legértékesebb táj- és épületegységének lehetünk birtokosai. Európában nagyon kevés olyan hely van, ahol ilyen grandiózus kiállásban nyilvánul meg a XVIII. század kultúrája, szemlélete, gondolatvilága.A helyreállítás az értékek bemutatásán túl azt szolgálja, hogy ezt az értéket a jelen és a jövő, a régióra kiható fejlődés szolgálatába állítsuk. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásával mindaz az érték, kultúrtörténeti örökség, ami a történelem ebből a térségből nemzetünk gyarapítására megszületett, olyan gondozót kapott, aki hiteles szakmaisággal hangolja össze az értékmentést, a felújítást, a fejlesztést, XXI. századi igények szerint. Teszi ezt úgy, hogy a térség fejlődésére kihatóan erősíti fel kultúrtörténeti értékeink vonzerejét, és tölti meg azt újabb, korszerű, XXI. századi funkciókkal.Tisztelt Képviselőtársaim! A 2009 óta zajló kastélyrekonstrukció eredménye mára már szemmel látható, és a térségben élők számára is érzékelhető. Az Eszterháza Központ összefogja a térségbeli településeket, együttműködik a rekonstrukcióban és a működtetésben partner szervezetekkel. Nyitottá és megismerhetővé teszi a kastélyegyüttest a helyiek és a turisták számára. Különösen fontos, hogy egyre nagyobb számmal érkeznek az ország minden részéből diákcsoportok, akik számára a személyes tapasztalatszerzés lehetősége is biztosított.A konkrét eredmények során fontos, hogy a térségbeli kulturális örökség gondozójaként az Eszterháza Központ komplex és kompetens módon az Esterházy- mellett a térségbeli Széchenyi-örökség rangjához méltó helyreállításának feladatát és küldetését is felvállalta és betölti. Mindezekkel együtt a térségbeli települések, a Fertő-táj egésze számára a fejlődés újabb, eddig kihasználatlan lehetőségeit nyitja meg az Eszterháza Központ tevékenysége, ami elősegíti az idegenforgalom, a turisztika egységben és összehangoltan történő fejlesztését.Ez a települések, a térség vonzerejének erősödését, a vállalkozások ösztönzését, a gazdaságélénkítést, az itt élők gyarapodását szolgálja. Így például a Fertő tó turisztikai, idegenforgalmi célú fejlesztése, hasznosítása is új dimenziót kaphat a jövőben.Tisztelt Ház! Köszönettel tartozunk elsősorban Magyarország Kormányának, miniszterelnök úrnak, hogy felismerte azt, hogy mindazzal, amivel a térség nagy történelmi családjai, az Esterházyiak, a Széchenyiek a maguk környezetét, életét kiteljesítették, a hazájukat szolgálták. Ez a szolgálat a jelenre is kihat, hiszen a magyarok számára a mai épített örökség egyik legértékesebbje az Esterházy-kastély és környezete, mint ahogyan a legmeghatározóbb szellemi örökségünk helyei a térségbeli Széchenyi-emlék­helyek. Olyan értékeink ezek, amelyekért felelősek vagyunk, amelyeket közkinccsé kell tennünk helyben, európai és világviszonylatban is.A fejlesztés jelenlegi mérföldköve annak biztos jele, hogy megvalósítható a cél, hogy az Eszterháza Központ Európa egyik legkiemelkedőbb kulturális, szellemi központjaként legyen a régió fejlődésének motorja. Ezért tartom fontosnak, hogy az Esterházy-kastély és környéke fejlesztéseinek sora folytatódjon, amely a térségbeli értékeken alapulva az egész ország, a nemzet érdekét szolgálja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • L. SIMON LÁSZLÓ, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Köszönöm, hogy újfent napirend előtti felszólalásában foglalkozik Fertőddel, Eszterházával és a térség fejlesztésével. Azt gondolom, képviselő úr segítségével komoly eredményeket tud felmutatni a kormány ezen a tájegységen, ebben a térségben és Eszterházán is.(9.40)Engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy röviden összefoglaljam, mit is adtunk át a múlt héten, mit is adott át a nagyközönségnek Lázár János miniszter úr, hiszen nem a kastély épületegyüttesének a fejlesztésében értünk el újabb nagy eredményt, hanem a kastély környezetében levő több mint 200 hektáros park, erdő megújítása történt meg. Több mint 2 ezer fát ültettek el a projektben részt vevő Állami Erdőgazdaság és az Eszterháza Központ munkatársai; 22 hektárnyi erdőt ültettek el, ami, azt gondolom, óriási nagy eredmény. Több mint 1200 idős fát mentettek meg; páratlan értékű parkról van szó. Ezt mindenki tudja, aki már járt ott.Több mint 5 kilométernyi sétányt állítottak helyre a munkatársaink, ami szinte példa nélküli a parkfejlesztések körében. A park, illetve az erdő mellett teljes egészében sikerült rekonstruálni az egykori hercegi rózsakertet. Közel 9 ezer rózsatővel gazdagodott ez a rózsakert. Egy speciális fajtagyűjtemény jött itt létre, sőt, ez egy nemzetközi szinten is jelentős magyar génbank szerepét is be fogja tölteni, hiszen idekerülnek Márk Gergely, nemzetközileg elismert rózsanemesítőnk több mint 700, saját nemesítésű rózsafajtája. Ez egy nagyon-nagyon komoly eredmény, amire méltán lehetünk valamennyien büszkék.Helyreállítottuk azt a 220 méter hosszú, futórózsákkal befuttatott, kereszt alakú lugast is, közepén a pagodaszerű pavilonnal, amelyet a szocializmus időszakában romboltak le teljesen méltatlanul. Itt két-három év múlva fantasztikus környezetben fogjuk tudni fogadni a látogatókat. Ezzel az Esterházy-kastély parkja helyreállításának első üteme lezárult, és mindezeket a munkálatokat 250 millió forintos támogatásból valósította meg Eszterháza. Ennek része tehát a Rózsakert, az Angolkert, az Északi park egy részének hiteles műemléki helyreállítása. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy egy olyan együttest sikerült így megmenteni, a jövő számára rendbe tenni, amely Schönbrunn mellett Közép-Európa egyedülálló együttese. De ha már lehetőségem van arra, hogy képviselő úr napirend előtti felszólalásra reagáljak a parlamentben, hadd foglaljam össze, hogy mi mindent történt Eszterházán, és mi minden fog az előttünk álló éveken is megtörténni, megvalósulni. Egyrészt 2009 szeptemberében elindult a kastélyegyüttes felújítása. Az első ütemben 1 milliárd 375 millió forintot használtunk fel. 2012 májusában adtuk át az első ütemet, jelentős műemléki felújításokat megvalósítva. A második ütem 2010 decemberében indult 1 milliárd 923 millió forintos támogatással. Ennek a második ütemnek az ünnepélyes átadása 2015. április 16-án volt.A második ütemben megvalósuló projekt a főépületben folyó rekonstrukciók mellett a kastélykomplexumhoz tartozó további épületek fejlesztéseit tartalmazza: átadtuk a Marionettszínházat, a Narancsházat, illetve a Gránátosházak egy része is megújult. Aki jár az Eszterháza Központ fesztiváljain, az tudhatja, hogy ez milyen jelentős kulturális eredményt jelent. Nem véletlen tehát, hogy 2014-ben ICOMOS-díjban részesült a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes egykori Marionettszínháza. Ez a legrangosabb nemzetközi műemlékvédelmi díj, tehát jó irányba halad a felújítás.2012 végén elindult a harmadik ütem is, amely szerves folytatása az első és a második ütemnek; az úgynevezett Kiskastély fölújítása most zajlik. Idén decemberben ezzel is el fogunk készülni. Egyébként erre az ütemre 1 milliárd 511 millió forintot fogunk fordítani. Közben elindult nemzeti forrásból a nyugati szárny felújítása, ahonnan kiköltözött az iskola. Itt várhatóan 2016-ban meg fogjuk tudni nyitni az Esterházy-kincstárat, a kincstár fantasztikus értékű kincseit bemutató gyűjteményét a nagyközönségnek. Mindezeken túl kisebb beruházások is zajlanak. 76 millió forintból rendbe tettük az Esterházy-család sírboltját, az odavezető utat újítjuk most föl, és az egykori lakosztályok rekonstrukciója is megtörténik 228 millió forintból. Azt gondolom, hogy ez óriási eredmény. Kérem a képviselő urat, hogy továbbra is támogassa és segítse a kormány ez irányú munkáját. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, Tállai András államtitkár úr. „Újabb mérföldkőhöz érkezett a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciója” címmel szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Firtl Mátyás képviselő úr, a Kereszténydemokrata Néppárt részéről.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében L. Simon László államtitkár úr válaszol az elhangzottakra.