• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság a házszabály 46. §-a alapján megtárgyalta az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/4888. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. (Az elnöki széket Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)Az összegző módosító javaslat egyrészről tartalmazza a Gazdasági bizottság módosító javaslatának egyik pontját, valamint a Törvényalkotási bizottság saját indítványát is. A törvényjavaslat 2016. január 1-jére javasolja átütemezni a közutak használatáért fizetendő díjakat és a jogosulatlan úthasználathoz kapcsolódó szankciók átalakítását annak érdekében, hogy egy év tapasztalata alapján elemezni, értékelni lehessen a bevezetni tervezett változtatások hatását és hatékonyságát. (A jegyzői székben dr. Tiba Istvánt Gelencsér Attila váltja fel.)A Gazdasági bizottság által beterjesztett módosító javaslat azt célozza, hogy az útdíjfizetési rendszer átalakítása teljeskörűen és egyidejűleg 2016. január 1-jével történhessen meg. A módosító javaslat útján elérhető, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala egy ütemben és így hatékonyabban valósíthassa meg az útdíj alól mentesülők nyilvántartását támogató informatikai fejlesztéseit. A Törvényalkotási bizottság saját indítványában a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben a közvilágítási, villany- és telefonoszlopokon történő reklámeszköz-elhelyezési tilalom feloldásra kerül. A jelen jogszabály-módosítás szabályozott keretek között engedélyezi a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közvilágítási, villany- és telefonoszlopokon történő kihelyezését. Ez utóbbi rendelkezéssel kapcsolatban felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy az érintett szakasz további előírásai értelmében a közúti forgalom szervezésének elvei továbbra is változatlanok, így a közlekedésbiztonsági szempontok továbbra sem sérülnek.Mindezek alapján, a bizottsággal összhangban, kérem a tisztelt országgyűlési képviselőtársaim támogatását a törvényjavaslathoz. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én mindig érdeklődve hallgatom újabban a többségi véleményt előadó képviselőtársamat, mert mindig ismerteti a törvény erényeit, csak éppen én úgy tudom, hogy a többségi véleménynél azt kéne ismertetni, hogy mi az, ami elhangzott a bizottság ülésén. Ebből semmi nem hangzott el a bizottság ülésén, amit képviselőtársam most elmondott és felolvasott. Egyedül Vas Imre képviselő úr szólt hozzá, de az ő hozzászólásának köze nem volt ahhoz, mint amit Vécsey képviselőtársam elmondott. Ami viszont elhangzott, és ezt azért szeretném kiemelni, mert a kritikai észrevételekre sajnos válaszokat nem kaptunk a Törvényalkotási bizottság ülésén. Talán most, ebben a vitában fogunk tudni kapni, akár képviselőtársaimtól, akár a kormány képviselőjétől. Ugyanis minden érintett frakció azt kifogásolta, és tulajdonképpen most minden frakció és minden független felszólaló képviselő nevében tudok beszélni, hogy egy személyre szabott, konkrét gazdasági érdekeket szolgáló módosító javaslatot fogadott el a Törvényalkotási bizottság. Minden képviselő, aki felszólalt a vitában, kiemelte, hogy ez nem szól másról, mint hogy korábban volt egy ESMA nevű cég, amely cég vezetője, a tulajdonosi köre nem volt szorosan a Fideszhez köthető, és ezért egy korábbi törvénymódosítással, közlekedésbiztonsági érdekre hivatkozva megszüntették azt a lehetőséget, hogy hirdetéseket villanyoszlopokon, villanypóznákon lehessen elhelyezni. Ez a cég pedig erre specializálódott. Ilyenformán ez a cég természetesen tönkrement, önök sikeresen tönkretették; majd ezt a céget később megvette Orbán Viktor kebelbarátja, Garancsi István. Ezzel a törvénymódosítással, ami most előttünk fekszik, nem csinálnak mást, mint hogy a póznákon történő reklámozást ismét törvény szerint lehetővé teszik, legálissá teszik. Azaz, ha egy nem Fidesz közeli cég kívánja ezt a tevékenységet űzni, az veszélyes a közlekedésre, ha fideszes plakátról van szó, az már nem veszélyes a közlekedésre. Ott az államtitkár urat megkérdeztük arról ‑ Szabó Zsolt államtitkár úr képviselte a kormányt ‑, hogy van-e bármilyen kimutatás arról, hogy a közlekedés biztonsága, illetve a közlekedési balesetek hogyan alakultak az elmúlt törvénymódosítás óta, azaz valójában volt-e bármilyen hatása a tiltásnak a közlekedés biztonságára. Államtitkár úr azt mondta ott, hogy semmiféle ilyen felmérésről nem tud. Akkor viszont megkérdezem most ismét, amit megtettünk akkor, minden frakció, hogy miért is ‑ és ez volt a kisebbség álláspontja ‑, miért is kell visszaállítani a korábbi rendszert. Ha akkor úgy gondolták önök, hogy veszélyes a közbiztonságra és a közlekedés biztonságára, akkor Garancsi István cége nem veszélyes már rá? Ezt én értem, ez egy gazdasági indok. Ez egy olyan indok, ami egy diktatúrában, egy autokráciában természetes, hogy a nagyvezér barátja azt csinál, amit akar. De ez eléggé nehezen akceptálható egy demokratikus berendezkedésű államban jogalkotási indokként. Másféle indokot viszont nem hallottunk. Ami viszont rendkívül érdekes volt, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén a kormány képviselője azt mondta, hogy a módosító javaslatokról a kormánynak van álláspontja, azt támogatja, kivéve, amiről most én beszélek, mert erről nem alakított ki álláspontot. Tisztelt Képviselőtársaim! Azért ez erősen érdekes. Nyilvánvalóan üzenetértéke van. Nyilvánvalóan a kormány nem kívánja vállalni azt az erkölcsi felelősséget, hogy önök megint személyre szabott jogalkotást javasolnak. Ugyanakkor persze nehezen tudom elképzelni ‑ és ez elhangzott a Törvényalkotási bizottság ülésén is ‑, hogy hogy zajlik egy olyan kormányülés ‑ talán államtitkár úr segít nekem ebben ‑, ahol a kormány maga elé veszi ezt a javaslatot, az illetékes miniszter vagy államtitkár előterjeszti, hogy ebben kéne a kormánynak döntést hozni, majd a kormány azt mondja, hogy szemezgetek belőle, erről hozok döntést, hogy támogatom-e vagy sem, egy másik részéről meg nem hozok döntést, hogy támogatom-e vagy sem. Azt én értem, hogy egy teljes javaslat vonatkozásában a kormánynak, mondjuk, nincs lehetősége időben véleményt nyilvánítani. De ha már odakerül a kormány elé, akkor hogy lehetséges az, hogy bizonyos részeiről nyilvánít véleményt ugyanannak a törvénynek, ugyanannak a módosító javaslatsornak, egy másik részéről meg nem nyilvánít véleményt. Szerintem, ha valami, ez önmagáért beszél, tisztelt államtitkár úr. Értem én, hogy nem tudják magyarázni a magyarázhatatlant, csak azt kérdezem, hogy akkor miért kell előterjeszteni. Tényleg, öt év után, amikor mindenkinek a hócipője tele van azzal, hogy önök ‑ sajnálom, hogy ezt kell mondanom ‑ kirabolják ezt az országot, hogy a miniszterelnök baráti köre, hogy Mészáros Lőrinc, hogy Garancsi István, hogy az újdonsült veje, és még sorolhatnám, hogy kik kapnak olyan állami megbízásokat, amelyek sok milliárdos tételekről szólnak, akkor miért kell ezt a vérlázító pimasz módosító javaslatot ideterjeszteni?! Nem értem, nem tudom belátni, hogy öt év után erre miért van szükség! Értem én, hogy nagy üzlet, de ahhoz képest, amit eddig már elsíboltak, szerintem ez apróság, morzsa és aprópénz, viszont az embereket rendkívüli módon felháborítja. Ez az, ami a Törvényalkotási bizottság ülésén is egyértelműen kirajzolódott. Minden egyes ellenzéki képviselő, pártállástól függetlenül, ez az, amit kifogásolt.Végül, ami azt gondolom, hogy a leginkább önmagáért beszél, ahogy képviselőtársam is elmondta, általában a szavazati arány úgy nézett ki, hogy 21:6:3, azaz 21 igen, 6 nem, 3 tartózkodás, ez végigkövette a sort. Ennél az egy javaslatnál, tisztelt képviselőtársaim, 16:6:7 volt az arány, azaz 16:13 arányban sikerült csak megszavazni. Ebből az is látszik, hogy úgy tűnik, hogy már az önök képviselői közül is sokaknak van elege ebből. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt lévő törvényjavaslat a mai nappal lezárult. Célul tűzte ki az egyes útdíjfizetési kötelezettségekre vonatkozó jogi szabályozás érdemi változásokkal nem járó pontosítását, másrészt a gyors, hatékony végrehajtás elősegítése érdekében rendelkezik az európai uniós és hazai költségvetési forrásokból támogatott hajózási projektek megvalósításának kijelöléséről. Harmadrészt pedig a rendelkezés tartalmaz európai uniós kötelezettségeket, az elmúlt években megszokott teljesítés érdekében.Tulajdonképpen négy törvény módosítását javasoltuk a módosításban. A közúti közlekedésről szóló törvény módosításával hazánk területén a gépjárműflotta üzemeltetőitől bérleti vagy lízingszerződés alapján és az előírt regisztrációs adó megfizetése mellett üzemeltett külföldi rendszámú járműveket a belföldi magánszemélyek időtartam-korlátozás nélkül lesznek jogosultak vezetni. E módosító rendelkezés révén az Európai Unió jogával konform jogi szabályozás került elfogadásra; az ettől eltérő, eddigi, macerás eljárást képviselőtársaim ismerik. (Hegedűs Lorántné elfoglalja helyét a jegyzői székben.)A közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló törvény módosítására jogtechnikai pontosítások megtétele miatt került sor. A vízi közlekedésről szóló törvény módosítása a hajózási projektek megvalósítása érdekében a NIF, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörű Részvénytársaságot jelöli ki fejlesztési közreműködőként. A módosítást követően a NIF Zrt. feladata lesz többek között a dunai vízi út, az országos közforgalmú kikötők, a hajóút-kitűzési rendszer fejlesztésével kapcsolatos előkészítői és építtetői munkák végrehajtása, továbbá a fejlesztésekkel összefüggésben úszólétesítmények és egyéb eszközök beszerzése is. Ezzel, hogy a NIF-et bevonjuk a hajózási projektek körébe, garantálható a hajózási projektek gyors, s reményeim szerint hatékony végrehajtása. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 2014-ben az e-matricás, illetve az e-útdíjrendszer egységesített szankciórendszerének általános szabályait fektette le. Ez alapján az e-matricás útdíjfizetési rendszerben a jelenlegi pótdíjat az e-útdíjnál már alkalmazott bírságolás fogja felváltani. A bírságolási rendszer bevezetésével olyan szabályozás kialakítása a cél, amely méltányosan kezeli a kisebb súlyú, illetve jóhiszemű tévesztéseket, ugyanakkor a szándékos mulasztások súlyához mérten arányos, szigorú szankcionálást alkalmaz. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a bírságbeszedés hatékonyságát mind a hazai, mind pedig a külföldi használókkal szemben az új szabályok alkalmazása során is azonos módon kell biztosítani. A szankciórendszer egységesítésének dátumát az úthasználóknak kedvező részletszabályok kidolgozása érdekében a jelen törvényjavaslat 2016. január 1-jére tűzi ki. Bizottsági módosító javaslat alapján a törvényjavaslat rendszerével konzisztens módon a mentességre jogosult úthasználókról kialakításra kerülő egységes nyilvántartás létrehozásának dátuma 2015. július 1-jéről 2016. január 1-jére módosul; inkább hagyjunk rá időt, de csináljuk meg lehetőleg hibamentesen. Az útdíjrendszert két tárgykörben érintő jogszabályi módosítások egységes, jövő év eleji hatályba léptetésével a jogalkalmazók számára kellő felkészülési idő biztosítása mellett konzisztens, hosszú távon alkalmazható és ügyfélbarát részletszabályokat alakítottunk ki. A további bizottsági módosító javaslat alapján a törvényjavaslat a közlekedésbiztonsági szempontok szem előtt tartása mellett feloldja a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közvilágítási, villany- és telefonoszlopokon történő kihelyezésének tilalmát. Tisztelt Képviselőtársaim! Bárándy képviselőtársam hozzászólásából úgy véltem kihallani, hogy ez foglalkoztatta a bizottságot és hozzászóló képviselőtársamat is. Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt négy év alatt a Központi Statisztikai Hivatalnak az egyébként évről évre megjelenő azonos sor és oszlop megnevezésű sorai nem tanúsították azt, hogy ez a rendelkezés bármilyen kihatással lett volna a közúti baleseti statisztikákra. Nem javította és nem rontotta azokat, tehát az a várt hatása, amit mi annak idején attól reméltünk, hogy ennek a rendelkezésnek a bevezetésével csökkenni fog a balesetek száma, ez nem következett be, pregnáns változás, erre visszavezethető pregnáns változás nem történt, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezt a tiltó rendelkezést ilyetén feloldottuk. (Dr. Bárándy Gergely: Most már megvette a Garancsi. ‑ Dr. Józsa István: Már nincs választás! Hatalmi terror.)Tisztelt Képviselő Úr! Én azt megértem, hogy egy ellenzéki képviselő erősen fogalmaz, pláne erősen fogalmaz, amikor ebben olyan háttereket, olyan háttér-információkat vél kiolvasni, amelyek a politikai szereplésre alkalmat adnak. S tekintettel arra, hogy nem különböztet, és általában kormányról beszél, én önnek is és az ön mögött ülőknek is tisztelettel felajánlom, hogy ha be tudja azt nekem bizonyítani, hogy az elmúlt 16 évben, mondjuk, nekem valaki egyetlenegy feketekávét kifizetett, hogy nekem egyetlenegy valaki valamit juttatott, akkor én önnek igazat fogok adni. De ön általánosít, és azt mondja, hogy az oldalnak ezek a résztvevői en bloc, úgy, ahogy vannak, gazemberek, csak azért, mert egy négy évvel ezelőtti rendelkezés feleslegességét beláttuk és megváltoztattuk. (Dr. Harangozó Tamás: Mert meg fogod nyomni a gombot, azért.) Tisztelt csodálkozó Képviselőtársam! Én 73 éve élek ebben az országban, közte jelentős részben akkor, amikor az önök szellemi elődei, példaképei vezényelték ezt az országot. Én azoknak az embereknek a beosztottja voltam, és tanúja voltam nagyon közelről, mi több, alanya is, hogy ezt az országot az önök elődei, az önök hivatkozott elvi ideológiai alapjai hogyan tették tönkre. Úgyhogy nem vitatva azt, hogy egy-egy konkrét törvénytervezet lévén erős szavakat lehet megengedni, azt nagyon kérem, hogy ezeket olyan módon tegyék meg, hogy ne kelljen nekem ilyen módon válaszolni és azt kérni, hogy akkor majd mindenki álljon ki a saját szavaiért, a saját cselekedeteiért és a saját múltjáért. (Dr. Harangozó Tamás: Csak várjál! Mindjárt!) Azt már nem is mondom, hogy képviselőtársam családi kapcsolatokra hivatkozik, amit egyébként, meggyőződésem, hogy pont ön ‑ hogy mondjam? ‑ kellő óvatossággal kellene hogy emlegessen. (Dr. Harangozó Tamás: Úgy legyen! ‑ Korózs Lajos: Hát, gyalázatos is, amit az Orbán veje csinál ebben az országban!) Úgyhogy ön is azért, mert hogyha azt feltételezzük, hogy eleve valaki csak azért, mert olyan nevet visel, amilyet visel, az családi kapcsolatok révén juthat egy adott szituációba, ez ellen ön tiltakozna a leginkább, s önnek ebben igaza lenne. (Dr. Harangozó Tamás: A Tiborcz név mit jelent?) Azért kérem, hogy másnál se családi kapcsolatokra hivatkozzon, mindenkinek megvannak a maga, esetenként kiforgatható családi kapcsolatai. (Dr. Harangozó Tamás: Úgy legyen!)Mindezeknek az elmondása után bízom abban, hogy meggyőztem önöket arról, hogy ez a törvénymódosítás korrekt, s mindezek alapján kérem, hogy mind az eredeti javaslatunkat, mind az összegző módosító javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)(14.20)
 • DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engem nagyon megdöbbentett Fónagy képviselő úr, doktor úr ilyen, hogy mondjam, őszinte, gyermeki naivitása.Képviselő Úr! Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Látott már maga is karón varjút. Szóval, ez a varjú most leesett. Szóval, bevezetni választás előtt egy hirdetési eszköz tilalmát, hogy nehogy már az ellenzék is hirdetni tudjon a villanyoszlopokon, mert ott még olyan tulajdonos van, aki elfogadná a megrendelést, mert minden mást lefedtek tulajdonosi szinten a kormányoldal háttéremberei, akkor ne legyen már ennyire gyermekien naiv, kedves államtitkár úr, hogy a közlekedés biztonságára hivatkozzon! Hogy ezt azért vezették be a választások előtt, mert úgy gondolták, hogy esetleg közlekedésbiztonsági szempontból ez problémás.Most, hogy eltelt egy év, láss csodát! (Közbeszólásra:) Jó, négy év telt el, láss csodát! (Közbeszólásra:) Akkor már hamarabb leblokkolták. (Derültség az MSZP soraiban.) Láss csodát, gazdaságilag is tönkretették az ESMA-t, nem csak a politikai cél vezérelte önöket, hogy az ellenzék ne tudjon hirdetni. Láss csodát, tönkretették az ESMA-t, töredékáron Garancsi úr meg tudta szerezni a többségi tulajdont, és most kiderül, hogy ez közlekedésbiztonsági szempontból egyáltalán nem aggályos. Ebben az egyben egyetértek önnel, államtitkár úr, közlekedésbiztonsági szempontból ez egyáltalán nem aggályos. De, ahogy tetszett mutatni, négy évvel ezelőtt sem volt az. (Dr. Fónagy János: Tévedtünk.) Akkor is egy politikai cél vezérelte az akkori előterjesztőket, és politikai okból hoztak erről törvényt, hogy villanyoszlopokon ne lehessen hirdetési felületet alkalmazni. Egyébként számomra, aki 2002 óta vagyok tagja a magyar parlamentnek, ez nem olyan nagy idő, de azért láttam már néhány karót varjún! (Jelzésre:) Hogy? Varjút a karón. Valahogy összejön. De fordítva is, bár lehet, hogy ütni kellett volna azokat a varjakat, hogy hamarabb elrepüljenek.Szóval, a Gazdasági bizottság 2014-es megalakulásakor a legeslegelső előterjesztés egy képviselői önálló indítvánnyal arról szól, hogy a Simicska érdekeltségébe tartozó meg egyébként piacorientált közlekedési táblák veszélyt jelentenek a forgalomra, kivéve, ha ilyen meg ilyen engedéllyel rendelkeznek, na látja, ez az, amire Magyar Bálint azt mondja, hogy a Fidesz maffiaállama. Mert még föl sem állt szinte a parlament, a Simicska érdekeltségét szolgáló és az ESMA-t letaposó előterjesztés már ott volt a Gazdasági bizottságban. Abban igaza van, hogy én nem tudtam teljesen azonossá tenni ezt a kettőt, akkor csak a Simicska-érdekeltséget véltem felfedezni benne, azóta ezt az élet igazolta, hogy tényleg úgy volt, akkor nem láttam, hogy az ESMA ellen van. Lehet, hogy ez egy másik előterjesztésben volt. De hogy politikai éle volt ennek a jogalkotásnak, az teljesen egyértelmű.Úgyhogy nagyon szépen kérem, a parlament komolyságára és saját önbecsülésére való tekintettel, ne akarjon eltekinteni ennek a politikai indíttatásától, mert egyszerűen nem lehet elhinni. Mert ennek van, volt politikai indíttatása. A hallgatás beleegyezés, majd elmondja államtitkár úr, ha másképp van. (Dr. Fónagy János: Csak fegyelmezett vagyok.)Még egy dologra szeretnék kitérni, mert említette államtitkár úr, hogy a gépkocsiflotta-üzemeltetőkkel kapcsolatban is milyen jó ez a módosítás meg uniós jogharmonizáció. Mi úgy látjuk, hogy ez egy kiskapu. Tehát eddig Magyarországon a külföldi rendszámú járművet belföldi honosságú személyek általában nem használhatták, vagy csak korlátozva, 30 napig. Ez most korlátozás nélküli időtartamra lehetővé teszi a használatát. Úgy gondoljuk, ez egyrészt egy büntetéselkerülési lehetőség, mert mondjuk, egy német rendszámú gépkocsi után a közúti közlekedés szabályaiban ejtett vétség utáni bírság elég lassan jut vissza az elkövetőhöz. Másrészt olyan problémákat is felvet, hogy hogyan fognak adózni utána, például az önkormányzatokat megillető súlyadó. Erre nem kaptunk választ, ezt a kérdést az általános vitában is feltettük, hogy… (Dr. Harangozó Tamás közbeszól.) Mennyi hagyjak? Jó. Tehát ez egy tisztázandó, problémás kérdés. Azt mondanám, hogy az ESMA részéért szégyelljék nagyon magukat. Ez, ha az önök bűnlajstromában valamit bizonyítani kell, konkrét bizonyíték lesz. Köszönöm, elnök úr. (Dr. Szakács László: Úgy van. ‑ Taps az MSZP soraiban.)
 • IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Egy jobboldali napilap címével szeretnék indítani. Idézem: „Kedves Fidesz, ez komcsi tempó!” Ez a törvényjavaslat, illetve az itt tárgyalt módosítás a cinizmus magasiskolája. Feloldja azt a tilalmat, amit 2012-ben vezettek be a közúti oszlopokon lévő reklámok vonatkozásában, miszerint nem helyezhető el reklám közvilágítási villany- és telefonoszlopon. Akkor a közlekedés biztonságára hivatkoztak, arra, hogy a reklámok elterelik a vezetők figyelmét a valóban fontos információkról. A célja valóban már akkor is pusztán üzleti alapú volt, ezt el is mondtuk akkor a parlamentben. Az volt az oka és a célja, hogy Simicska Lajos egyik vetélytársát, az ESMA spanyol reklámcéget lehetetlen helyzetbe hozzák.Most a biztonság már nem számít, persze, soha nem számított, csak a pénz és a baráti vállalkozó, Garancsi István. Garancsi ugyanis megvette az ESMA többségi tulajdonát, csodálatos módon ettől az oszlopokon elhelyezett reklámok hirtelen már nem veszélyesek. Ezzel a lépéssel, tisztelt államtitkár úr, a képviselők beismerik, hogy hazudtak. A javaslat benyújtója a Gazdasági bizottság. Úgy tűnik, a nagy korrupciós hálózat mozgatásában ennek a bizottságnak fontos szerepe jut, gondoljunk csak a letelepedési kötvényekre, tízmilliárdok offshore-ba pumpálására.Ennél sokkal több szót nem is érdemes erre vesztegetni, mi is tudjuk, önök is tudják, hogy ez megint csak egy ajándék üzlet a havernak, miközben a közlekedésbiztonság, az emberek élete, minden más háttérbe szorul. Úgy látszik, a Fidesz már ott tart, mint az MSZP a kormányzása végén, hogy már tényleg semmi más nem érdekli, mint a harácsolás, a zsebeik tömése. Higgyék el, az erkölcsi züllés lejtőjén nem könnyű megállni, és önök úgy néznek ki, mint akik egyáltalán meg sem próbálják ezt. Ez az igazság. Köszönöm.
 • DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tényleg nem terveztem, azért kértem képviselőtársamat, hogy ne beszélje ki az időt, mert nem terveztem ehhez a javaslathoz hozzászólni, de szóval, az a döbbenetes hozzászólás, az a döbbenetes szónoklat, amit Fónagy államtitkár úr itt elmondott, arra késztet, hogy akkor egy-két dolgot én is megjegyezzek és tisztázzunk.Államtitkár úr azzal az egyetlenegy védhetetlen érvvel próbált meg itt érvelni, hogy nem is volt semmi indoka annak, hogy ezt a törvényt annak idején elfogadták, mert az élet bebizonyította, hogy nem volt igazuk. Államtitkár úr, akkor azért ki felel? Azért ki felel, hogy azt a törvényt elfogadták? Azért ki felel, hogy ennek következtében egy céget tönkretettek? Államtitkár úr, tudomása van-e arról, hogy a magyar államot egyébként ebben az ügyben perelik? (Dr. Fónagy János bólogat.) Tudomása van róla. Akkor ön vagy nem mond igazat, vagy olyanhoz adja a nevét, ami védhetetlen. Nekem egyébként tök mindegy, bármelyik variáció is fordult ma itt elő.Arról van szó ugyanis, hogy ez a cég perli a magyar államot, hogy jogalkotással beavatkoztak a piaci folyamatokba, és nagyon komoly milliárdos kártérítést fog követelni. Azzal, ha maguk elfogadják ezt a törvényt, ennek a pernek a sorsát eldöntik. Sőt, már eldöntötték, mert amikor az államtitkár itt kimondja, hogy semmilyen valódi indoka nem volt annak a törvényjavaslatnak, abban a perben eldöntötte a kérdést, hogy a magyar állam el fogja bukni. Csakhogy nincs olyan, hogy magyar állam, hölgyeim és uraim, hanem önök vannak, személy szerint, név szerint, akik megnyomták az igen gombot. Államtitkár úr, valószínűleg ön is, személy szerint!És amikor azt mondja, hogy nekünk ne legyen bátorságunk itt ellenzékként megszólalni és számon kérni magukat, igenis személyesen felelősségre vonni azt a karéjt, igen, igen, egyetlenegy személyesen felelősségre vonható társaság ebben az országban, ebben az ügyben azok önök, akik az igen gombot megnyomták. És készülnek éppen ennek a disznóságnak is az igen gombját megnyomni és a nevükre venni ezt az egészet.Államtitkár Úr! Ez útonállás, amit önök csinálnak. Útonállás! Visszaélnek azzal a néptől kapott felhatalmazásukkal, hogy önök itt az ország dolgait befolyásolják, és szabályozókkal jobbá tegyék az emberek életét.(14.30)Maguk ezzel aljas módon visszaélnek, és egyszerű rabló, útonálló módjára tönkretesznek piaci szereplőket, hogy utána a miniszterelnök haverjának a zsebét kitömjék. Ezt nem lehet megvédeni, államtitkár úr! És ha ön becsületesen, tisztességesen élte le eddig az életét, amit én el tudok önnek hinni és el tudok fogadni, akkor egy: nem kezd el személyeskedni Bárándy képviselőtársammal anélkül, hogy valamit tudna hozzátenni. Ugyanis lehet, hogy Bárándynak hívták az ő apját, de amikor miniszter volt, egy büdös fillér megbízást nem kapott soha. Szemben az önök igazságügyi miniszterével, aki ma úgy igazságügyi miniszter, hogy 1,7 milliárd forintot kap a saját ügyvédi irodája (Közbeszólás az MSZP soraiból: Szégyen!) a saját kormányától. Hogy az a Papcsák itt ül még mindig, aki évente százmilliókat vesz fel az ügyvédi irodájából osztalékként, amíg országgyűlési képviselő. És maga oktat ki itt minket, államtitkár úr! Itt nekem, nekünk ne kommunistázzon, mert amit maguk ma itt csinálnak, az pontosan az, amit ön most szóvá tett! És lehet, hogy ma Fidesz-kormánynak hívják, de az aljas módszereik egy centivel nem különbek annál a rendszernél, amit mi is eltörölni akartunk, és azt akarjuk, hogy soha többet ne jöjjön vissza, mielőtt ebben még egyszer félreértés lenne közöttünk, államtitkár úr. Ha ön ezzel nem tud egyetérteni, akkor álljon föl, és mondja azt, vagy ha ön ezt megszavazza, akkor, és nem akarja ezt a dolgot a nevére venni, akkor mondjon le az államtitkáripozícióról! Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
 • DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Csak az ingerült szavak helyretétele érdekében mondom, hogy az érvelés nem arról szólt, hogy akkor semmi oka nem volt; akkor alaposan feltételeztük azt, hogy egyébként a közút mellett elhelyezett táblák befolyásolják a közlekedésbiztonságot. És azt mondtam, kérem, ellenőrizze, hogy ezt az elmúlt éveknek a baleseti statisztikái nem támasztották alá. Én ezt és ennyit mondtam. A többi pedig, hogy kinek milyen a felelőssége, ezzel, higgye el, én pontosan ugyanúgy tisztában vagyok, mint ön. Önökével is, meg a magaméval is. Köszönöm.
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr, bocsánat, képviselő úr ‑ de az államtitkári titulus kijár egyébként. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/4888. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/4888/2. számon, jelentését pedig T/4888/3. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/4888/5. számon, összegző jelentése pedig T/4888/6. számon a honlapon elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának, valamint a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor, ezekre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Megadom a szót Vécsey László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!(14.00)
 • ELNÖK: Köszöntöm képviselőtársaimat. Most a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Bárándy Gergely képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Megkérdezem Fónagy János államtitkár urat, kíván-e előterjesztőként felszólalni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy igen. Öné a szó, államtitkár úr.(14.10)
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Gazdasági bizottság előadót nem állított, így most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretben, kétperces hozzászólásra itt nincs lehetőség. Először az írásban jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, így Józsa István képviselő urat illeti a szó.
 • ELNÖK: Most megadom a szót Ikotity Istvánnak. Öné a szó.
 • ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Most a normál szót kérők következnek. Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni a fennmaradt időkeretben. Nem látok jelentkezőt. (Dr. Szakács László: Jól megvédték a képviselőtársai államtitkár urat!) Államtitkár úrnak van 30 másodpercnyi ideje mint előterjesztőnek, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr.
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom. A határozathozatalokra későbbi ülésünkön kerül sor. Most soron következik az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzat szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/4857. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Az Igazságügyi bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/4857/6. számon, jelentését pedig T/4857/7. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/4857/9. számon, összegző jelentése pedig T/4857/10. számon a honlapon elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Salacz Lászlónak, a bizottság előadójának.