• DR. PESTI IMRE, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság május 28-án a házszabály 46. §-a alapján megtárgyalta a T/4646. számon benyújtott, egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz 27 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat a Népjóléti bizottság indítványának szinte valamennyi pontját tartalmazza, a fennmaradó három esetben pedig a Törvényalkotási bizottság korrigálja a szakbizottság javaslatát a hatályba léptetés tekintetében.A törvényjavaslat egésze az egészségügyben szerzett tapasztalatokat igyekszik hasznosítani a betegek érdekében, legyen szó szakmai kérdésekről vagy az egészségügy igazgatásáról. Fontos kiemelni még, hogy a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos rendelkezések az EU-s szabályok átvételével kerültek a törvényjavaslatba, míg az újfajta dizáj­nerdrogok elleni harc érdekében elengedhetetlen a törvénymódosítás. Az utóbbi kapcsán megjegyzem, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centruma elvégezte az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. rendelet új pszichoaktív jegyzékén szereplő öt vegyület kockázatértékelését, és kezdeményezte az anyag felvételét a pszichotróp anyagok listájára. Ennek fényében ma már a hatóságok a mostanság terjedő úgynevezett „Facebook tudatmódosító szer” ellen is bátran felvehetik a küzdelmet. Úgy gondolom, a javaslat elfogadásával számos bürokratikus akadály kikerül az egészségügy rendszeréből, ezáltal gyorsabbá és hatékonyabbá válhat a betegellátás. Ugyanakkor az egészség megőrzése érdekében is tesz lépéseket a törvénymódosítás, így reményeink szerint kevesebben szorulnak majd kezelésre, orvosi ellátásra. Ezért tisztelettel kérem az Országgyűlést a javaslat támogatására. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Többször beszéltünk már arról, hogy nagyon fontos cél, hogy a népegészségügyi mutatóink kedvező irányba mozduljanak, és célunk az is, hogy az egészségügy a fentieken túl a betegek biztonságos ellátását is megfelelő módon tudja biztosítani. Jelen törvényjavaslat ezen folyamatok egy meghatározó elemének tekinthető.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk lévő törvényjavaslat több fő célkitűzés megvalósítására tesz javaslatot. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolt személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény módosítása pontosítja a védőoltásban részesültek személyazonosító adatainak elektronikus továbbítására vonatkozó szabályokat. Az egészségügyi dokumentáció megőrzése keretében előírja, hogy a külföldi vények esetében, ha az eredeti külföldi vény a beteg kérésére visszaadásra kerül, akkor a gyógyszertár a második példányt őrizze meg öt évig. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítása az ügyfél választása esetén lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést az egészségbiztosító által a gyógyszer, a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer árához, valamint a gyógyászati segédeszköz árához, illetve javítási díjához méltányosságból nyújtható támogatás eljárása során. A törvényjavaslat tartalmazza a gyógyászati segédeszközök meghatározott körének tekintetében az egyedi méltányosság keretében igényelhető támogatások kiterjesztését a kölcsönzés intézményére. Fontos, hogy a módosítás pontosítja a gyermekvállalás további ösztönzése érdekében a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra jogosultak egyes csoportjai számára az ellátás kiszámítására és igénybevételére vonatkozó jogszabályokat is. Nagyon fontos, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény módosítása pontosítja a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének jogosultjai és az OEP között megkötésre kerülő támogatásvolumen-szerződésben rögzített befizetési kötelezettségre vonatkozó szabályozást. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény módosítása pedig lehetővé teszi, hogy a gyakorlati igények alapján szükségesnek mutatkozó, különböző fenntartásban működő szolgáltatók között a kapacitásátcsoportosítás rugalmasan megtörténjen a szükségletekhez jobban idomuló ellátórendszer létrehozásával. Örömteli, hogy mind az általános vitában, mind a Népjóléti bizottság által lefolytatott részletes vitában a képviselőtársaim a törvényjavaslat támogatásáról biztosítottak. Tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt a továbbiakban szíveskedjenek megtartani. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP):Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A mi álláspontunk sem változott azóta, amióta az általános vitában hosszabban is szót ejtettünk erről a kérdésről. Ahogy akkor elmondtuk, még azt is mondhatnánk, hogy ez a salátatörvény részünkről rendben van. Rengeteg adminisztratív aktust változtat meg alapvetően az egészségügyben ez a javaslat, egyfelől nyilvánvalóan az európai uniós direktíváknak, illetve az európai jognak való megfelelés érdekében, másfelől pedig a bürokratikus akadályok korábban elhatározott elhárítása érdekében. Ámbár mégis azt kell mondani, hogy bürokratikus akadályokat elhárító rendelkezéseket tartalmaz ugyan, még ha nem is olyan mértékben, mint ahogyan azt fideszes képviselőtársaink elmondják, hogy most aztán rengeteg bürokratikus akadály el fog hárulni, és hatékony lesz az egészségügy, illetve a megelőzés is. Itt kell megállnom egy szóra. Ugyanis ha szolgálja is ezt a célt, egészen biztosan nem éri el ez a javaslat.(21.20)Mi úgy gondoljuk, hogy az egészségügy a jelen állapotában, ahogyan nagyon sok felszólalásban is elmondtuk, rengeteg sebből vérzik. Az orvos-, az ápolóelvándorlás, a hálapénz, az adósság kérdése, hogyan lehetne itthon tartani a szakdolgozókat, a szakápolókat, úgy gondolom, ezek volnának azok a kérdések, amelyekre reflektálnia kellene a kormányzatnak, nem pedig egy jó iparosmunkát végezve letenni ide olyan adminisztratív aktusokat, illetve olyan adminisztratív rendelkezéseket, amelyek valamilyen szinten elkerülhetetlenek voltak. Éppen abban a vitában hallhattuk államtitkár úrtól, már hogy akkor, hogy egy hét múlva jön az alapellátás javaslata. Most igaz, hogy ezen a héten jönni fog az alapellátás javaslata, tehát egy héten belül vagyunk, csak a kettő között eltelt egy hónap. Attól félek, abban is lesz kellő csalódás egyébként az egészségügy szereplőinek, mint ahogyan úgy gondolom, hogy ebben az esetben is, ha már hozzányúl a kormányzat ezekhez a kérdésekhez, akkor lehetett volna ez egy sokkal mélyrehatóbb, sokkal jobban a folyamatokat megértő, azokat elemző és azokra pedig megfelelő olyan válaszokat nyújtó előterjesztés, ahelyett, hogy egy adminisztratív, jó iparosmunkát ellátunk itt.Akkor is feltettem kérdésként, hol vannak azok a többletforrások, amelyek az egészségügy rendelkezésére álltak, hiszen a chipsadó, a mindenfajta különadó, a dohánycégeket terhelő egészségügyi hozzájárulás, amit 11,5 milliárdra állítottak be a 2016-os költségvetésben is, pedig idén is csak 9 milliárd fog belőle bejönni, az hova kerül, mit tudunk azzal kezdeni, illetve milyen olyan prioritási sorok vannak, amelyekre ezt el lehet költeni. Úgy gondolom, ezek azok a kérdések, amelyekre valójában reflektálnia kellene. Akkor még arányaiban sem volt ismert az egészségügy, illetve az EMMI költségvetése, bár már akkor is hangsúlyoztam, hogy egy eléggé komoly aránytévesztésben vagyunk akkor, amikor bizonyos számokat bizonyos célok mellé írunk, és más számokat írunk más célok mellé. Ezért most is gyorsan elmondanám, hogy ameddig az egészségügyben a teljes infrastruktúra karbantartására 5,5 milliárdot adunk, és ugyanúgy 5,5 milliárdot adunk öt budapesti futballklub létesítményfenntartására és finanszírozására, addig úgy gondolom, minimum aránytévesztésben vagyunk. Ha a Magyar Olimpiai Bizottság kap 37 milliárd forintot, az Országos Mentőszolgálat pedig csak 32 milliárd forintot, akkor én úgy gondolom, hogy az EMMI-ben megint nem folytattak le nagyon fontos vitákat arról, hogy melyik az elsődleges prioritás. Szerintem a mentőszolgálat, még akkor is, ha olimpiai év következik. Persze az is érdekelne, hogy mire költ a Magyar Olimpiai Bizottság 37 milliárdot, de miért nem kaphatnak annyit a mentők is legalább. Legalább annyit, mint az Olimpiai Bizottság. Úgy gondolom, talán még fontosabbak is.Ugyancsak akkor felmerült kérdésként, és még mindig válaszra vár az a kérdés, hogy akkor, amikor gyógyászati segédeszközöket vásárolunk, és azokat nyilvánvalóan bérbe lehet venni, ami, úgy gondolom, valamilyen szinten üdvözlendő folyamat, de akkor itt egy hatalmas összegről beszélünk. Itt egy nemzetközi, de legalábbis európai értékhatáros közbeszerzésről beszélünk. Bízom benne, hogy sikerül majd átláthatóan és úgy lefolytatni ezt a közbeszerzési eljárást, amelyben ‑ hogy mondjam ‑ nem kell majd kellemetlen kérdéseket feltenni, nem lesznek benne rokoni szálak, nem lesznek benne kormánypárthoz köthető szálak, hanem ténylegesen egy tiszta verseny lesz. Mint ahogyan az is, ahogyan a képalkotó diagnosztikát, a magánkézben lévő képalkotó diagnosztikát ‑ Lázár János nyilatkozatára utalok ezzel, ami körülbelül másfél hónappal ezelőtt volt ‑ 100-150 milliárd forintért szerezné meg az állam.Úgy gondolom, ezek azok a nyitott kérdések, amelyek a törvényjavaslat kapcsán felmerülnek. Mindazonáltal egy adminisztratív aktusokat bevezető, ámbár szerintem a hatékonyságot olyan nagyon nagyban nem növelő javaslattal állunk szemben, még egyszer mondom, egy jó iparosmunkával, amit nyilvánvalóan ebben a formájában egyébként támogatni is lehetne, de mégis, ami a mi problémánk, az az, hogy nem reflektál azokra a kérdésekre, amelyek az egészségügyben valódi problémák, égető problémák. A dolgozók az utcán vannak, a betegek lassan már nem mernek bemenni a kórházba. Nagyon sok olyat hallunk, hogy ha valaki el akar menni képalkotó diagnosztikára, akkor lesz szíves magával vinni írható DVD-t, írható CD-t, már az sincs a kórházakban. Úgy gondolom, hogy nem ezek most a legfontosabb feladataink. Ezt is el kell látni, ez is nagyon fontos lehet, de természetesen emellett úgy gondolom, arra is kellene sokkal több energiát fordítani, hogy a valódi problémákat megoldjuk, illetve még egyszer hadd emeljem ki az arányokat, és a prioritásokat megfelelőképpen állítsuk fel. Nem ismerek olyan politikust ebben a Házban, aki ne azt mondaná, hogy az egészségügy és az oktatás, ez a kettő a lehető legfontosabb. Mégis, amikor a költségvetést tárgyaljuk, és ezeket az aránypárokat az ember elmondja, még amikor elolvasom, akkor is felforr tőle a vérem, nemhogy amikor elmondom, és akkor pedig válasz nélkül hagyja egyébként az egészségügyi kormányzat, hogy miért nem lobbizik saját magáért, egy kicsit többet lehetne egyébként megoldani a kórházi konszolidációtól elkezdve a béremelésen keresztül az életpályamodelleken át mindent.Azt látjuk, hogy a jövő évben megint a járulékbevételek nagyjából-egészében ez E-kassza 60 százalékának a kiadásait fogják majd fedezni, a többit majd a költségvetésből kell ‑ hogy így mondjam ‑ összekoldulni hozzá. A strukturális problémák megmaradtak, és újra fog termelődni az az adósság, amit most nagy nehezen egy ilyen hó végi kölcsönnel ‑ mondjam úgy, hogy nagyobbrészt? ‑ kifizettek, de lehet, hogy csak kisebb részt fizettek ki. Mi úgy gondoljuk, hogy erről kellene szólni ennek a javaslatnak. Nem megyek már abba bele, hogy a salátatörvényeknek általában milyen jellemzői vannak. Természetesen egyetlenegy képviselő sem szereti a salátatörvényeket, de tudjuk, hogy ez is az életünk része, és ezzel együtt kell élnünk. Ez a Szocialista Párt véleménye, ennek megfelelően fogunk eljárni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)
  • IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő javaslat kétségtelenül jobb, mint a Fidesz eddigi szociálpolitikai intézkedései, legalább részben emlékeztet egy emberséges, igazságos szabályozásra. Egyes részei támogathatók és fontosak, mint például a gyermekgondozási ellátásokat érintő rendelkezések is. Viszont vannak fájóan hiányos részei is, csak a munkahellyel rendelkező szülők családjait tartja érdemesnek a támogatásra, miközben megfeledkezik a munkanélküli szülőkről és gyermekeikről. Ez óriási hiba, mert ezzel a gyermekeket büntetik, különbséget téve gyermek és gyermek között. A családi pótlék és a gyermekgondozási segély emelése sokat tudna segíteni ezeken a családokon. A második gyermek megszületését és a nők munkába állását is segíti egy másik módosítás, ez a gyed mellett részmunkaidőben munkába visszatérő anyáknak biztosítja, hogy új gyermekvállalás esetén a korábbi, magasabb jövedelmet vegyék alapul a csed összegének megállapításánál. Ha ugyanis a gyed mellett dolgozó kismama újabb ellátásalapjának megállapításakor a részmunkaidőben szerzett jövedelem lesz az ellátás alapja, akkor előfordulhat, hogy az ellátás összege kevesebb lesz, mint abban az esetben, mintha vissza se ment volna dolgozni. Azonban ‑ fontos hozzátenni ‑ a részmunkaidő a mai alacsonyan tartott fizetések mellett nem jelent valódi megoldást az anyáknak. Többször is tettünk javaslatot a rugalmas, teljes fizetéssel járó munkavégzés megkönnyítésére, de ezt mindannyiszor leszavazták. A gyed extra törvényjavaslatban vezették be azt az értelmetlen szabályt, amely korlátozza az apák hozzáférését ehhez az ellátáshoz. Eszerint ha a gyermek egyéves kora után az anya szeretne visszatérni a munkaerőpiacra, és az apa szeretné igénybe venni a gyedet, munka mellett csak 60 nap várakozás után van erre lehetősége. Tehát két hónapig nem folyósítják neki az ellátást. A mostani kormánytöbbségtől komoly eredmény, hogy mostanra elismerik a korábbi szabályukról, hogy ez indokolatlan megszorítás. Ez jobb későn, mint soha. Fontos elem az egyedi méltányossági kölcsönzés, amellyel kapcsolatban az LMP már korábban is egyértelműen állást foglalt. A fontossága miatt elismételnénk, hogy miközben az OEP a tápszerhez támogatást nyújt, az anyatej kinyerését szolgáló eszközök megvásárlásához vagy kölcsönzéséhez nem. Ezen fontos lenne változtatni. Ezekben tehát egyetértünk a kormányzati szándékokkal, de a javasolt szabályozás sok más tekintetben továbbra is problémás, hogy már nem minősülne üzemi balesetnek, ami csak részben a dolgozó alkoholos befolyásoltsága miatt következik be például.(21.30)Azt gondoljuk erről, hogy ha csak részben okozza befolyásoltság a balesetet, akkor azt nem az üzemi baleset minőség megtagadásával kell kezelni, ahogy ilyenkor a kártérítési jog máskor is teszi, a felróható magatartást a kártérítési igény elbírálásakor kell figyelembe venni.Vannak további kérdések, amelyek jelentősen befolyásolhatják, hogy végül egy-egy pontja a javaslatnak mennyire lesz hatásos, például ilyen az, hogy hogyan pontosítják végre a gyógyszerészekre vonatkozó követelményt. Eszerint szakgyógyszerészi szakképesítés szükséges gyógyszertár vezetéséhez. Ez önmagában támogatandó is lenne, de azt már nem tudjuk meg, hogy bármilyen szakgyógyszerészi végzettség megfelelő lesz-e, ugyanis nem mindegyik szakgyógyszerészi képzés teszi erre a feladatra alkalmassá a gyógyszerészeket.Ezért is merülnek fel kétségek a majdani alkalmazással kapcsolatban.És végül a dohánytermékekre vonatkozó szabályozások is megengedőbbek ahhoz képest, hogy milyen mértékű társadalmi károkat okoz a dohányzás hazánkban is. Évente ugyanis továbbra is tízezrek halála köthető a dohányzás okozta megbetegedésekhez, 2000-2012 között pedig 275 ezer magyar állampolgár vesztette életét ugyanebből az okból kifolyólag. Semmilyen ország nem engedheti meg magának, hogy ilyen mértékű károkat okozzon a dohányzás.Összességében véve mi akképpen járunk el, hogy az összegző javaslat kapcsán tartózkodni fogunk, míg a zárószavazáson, mivel előrelépést jelent mégis sok dologban a korábbiakhoz képest, ezért támogatni fogjuk a javaslatot. Köszönöm a figyelmet.
  • DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm szépen, hogy a záróvitában is részt vesz és meghallgatja mindazokat, amelyek itt a bizottság részéről, illetve még a képviselők részéről elhangzanak.Itt szóba kerültek az imént a népegészségügyi célok, amelyek nagyon fontosak. Ezzel azonban egy nagyon picit ellentétes az az európai uniós irányelv, amit egyébként a Népjóléti bizottság módosítása alapján a Törvényalkotási bizottságon volt szerencsénk először tárgyalni. Lényegében ez a dohányzást, illetve a dohányzásnál a fogyasztói csomagokat érintő kiszerelésnek a szabályait jelentette. Maga ez az irányelv rengeteg sok paramétert meghatároz a dohányzással kapcsolatosan, egyrészt a dohány összetevőivel kapcsolatban, hogy mivel ízesíthető, mivel dúsítható, milyen méretűnek kell lennie egyes dobozoknak, miből készüljenek, de itt a legfontosabb változás, ami népegészségügyi szempontból lehet, hogy hátrányos következményeket fog magában hordozni, az a 20 szálas fogyasztói csomagnak a megjelenése, ugyanis a 19 szálról ismételten 20 szálra fog változni. Mondjuk, az szintén egyébként egy jó irány ‑ és talán ennyiben dicsérhető az irányelv ‑, hogy ki fog vonni olyan extra adalékokat ezekből a dohánytermékekből, amelyek például vitaminnal dúsítva vagy különböző ízesítéssel dúsítva kerültek eddig is a boltok polcaira. Rossz hír azonban azoknak, akik mentolos cigarettát szívtak, hogy 2020-tól a mentolos cigaretta nem lesz megtalálható a piacon. Egyébként 16 százalékos piaci részesedése van ennek a cigarettatípusnak, tehát egy elég komoly átrendeződés lesz addigra a piacon. Az egy érdekessége volt tehát, hogy egy ilyen irányelv folytán a salátához még egy kis salátát kellett adni, és még egy kicsivel módosítani azt, amit eredetileg a kormány behozott.A Jobbik mindig következetes és elkötelezett volt a dizájnerdrogok tiltása és a dizájnerdrogok elleni hatékony fellépésben. Ezt többször egyébként a kormány részére folyamatosan artikuláltuk. Támogatásukról biztosítottak minket, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az őszi salátatörvény tárgyalásakor jómagam is feltüntettem olyan vegyületeket, amelyek most visszaköszönnek és rákerültek arra a bizonyos C-listára. Tehát próbálja a kormány is és próbálják a hatóságok is a lépést tartani az egyébként irdatlan tempóval fejlődő, általában keleti, távol-keleti laborokkal. Ebben még hatékonyabb fellépést kértünk a kormánytól, ezen véleményünket egyébként kifejeztük a Törvényalkotási bizottságban, és kifejeztük egyébként az általános vitában is.Én nem kívánok ‑ ahogy itt előttem többen foglalkoztak ‑ a generális problémákkal foglalkozni, hogy mi az, ami az egészségügynek a vállát nyomja, úgy gondolom, hogy arra még lesz kellő tér, arra még lesz kellő keret, és eddig is nagyon sok helyen és nagyon sokszor elmondtuk, és nagyon sok mindenben kellett a kormánynak természetesen meghallgatnia az álláspontunkat. A tavaszi egészségügyi salátatörvénnyel kapcsolatosan az előnyöket, a hátrányokat, a kihívásokat elmondtuk az általános vitában, a Jobbik Magyarországért Mozgalom álláspontja ezáltal ismert. Ezt a salátatörvényt, a tavaszi egészségügyi salátatörvényt a Jobbik támogatni fogja, tehát a párt támogatását élvezi. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • DR. ZOMBOR GÁBOR, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a vitában az aktív részvételt és azt, hogy ha még csak ilyen iparosmunkának tekintik is, támogatják, hiszen azért fontos elemei vannak ennek a sokszor adminisztratívnak tűnő szabályozásnak. Itt a salátatörvénnyel kapcsolatban mindig elhangzik, hogy nem jó a salátatörvény formátum, és a múltkor is elmondtam, hogy az egészségügyet olyan sok törvény szabályozza és nagyon sok összefüggés van egyes törvények között, hogy ennél jobb módot nem sikerült találni. Ez egyébként a képviselők dolgát is egy picit könnyíti, hiszen jelenleg hét törvény módosítását tudjuk egy törvényi eljárásban megtenni, és amíg ez így konszenzussal sikerül, addig úgy gondolom, hogy az egészségügyet szabályozó jogszabályokat érdemes már csak a dizájnerdrogok miatt is sűrűbben felülvizsgálni. Ha jobbító szándékkal és a tapasztalatokból kiindulva vagy a javaslatokat figyelembe véve tudunk jobb, hatékonyabb, kevésbé bürokratikus szabályokat alkotni, és olyanokat, amelyek a betegeknek vagy az egészségügyben dolgozóknak előnyösek, akkor ezt érdemes megtenni.Néhány olyan kérdésre szeretnék válaszolni itt a végén, ami elhangzott az általános vitában és a Törvényalkotási bizottság előtt is. A dohányzással kapcsolatos irányelv átvétele ‑ és ezt Lukács képviselő úrnak mondom ‑ gyakorlatilag arról szól, hogy minden olyat, és ez döntően szigorításokat jelent, egységesen kell átvennünk, ami az irányelvben van. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy ami nem tetszik, azt nem, ami tetszik, azt igen.Maga a módosító javaslat is szűkíti egy csomagban az eredeti javaslatnak vagy az irányelvben meghatározott keretszámoknak a mennyiségét, a cigaretta mennyiségét, hiszen ott 20-50 közötti nagyságrend van, és ezt mi lecsökkentettük a minimálisra. Ugyanígy a felirat, a csomagolás, az adalékanyagokkal kapcsolatos intézkedések gyakorlatilag mind-mind azt jelentik, hogy teljes egészében átvesszük és EU-konformmá válik a nemdohányzók védelméről szóló magyar törvény.Nagy valószínűséggel az irányelv változni fog egyébként, hiszen folyamatos felülvizsgálat alatt van az Európai Unióban is, és ezeket is majd át kell vennünk.Szakács képviselő úrnak szeretném mondani, hogy minden olyan, ami különadóból származó bevétel érkezik az E-Alapba, az mind béremelésre megy. Tehát a chipsadó, a dohány jövedéki adója, ezek mind béremelési források, amelyek szerintünk sem elegendőek, tehát ebben nincs vita köztünk, de ebben van egy konzekvencia az elmúlt évekhez képest is.A gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos megjegyzést ismételten bevéstem, és igyekszem rá figyelni, hogy még a gyanúja se legyen annak, amit képviselő úr mond. Itt hála istennek, az elkölthető pénz nőni fog a jövő évben, és úgy gondolom, hogy azok, amelyeket megemlítettek és elmondtak, azokban talán nincsen vita.(21.40)Hiszen, ha kicsit viccesen mondhatnám, minden ellenzéki módosító javaslatot támogatott a kormány, hiszen nem voltak, tehát ebben egységesek vagyunk.Az anyatejjel kapcsolatos kérdésben Ikotity képviselő úrnak mondom, hogy a miniszteri rendeletben szerepel az ezzel kapcsolatos eszközök kölcsönözhetősége. Tehát ebben is azok a javaslatok egyébként, amelyek az általános vitában elhangzottak, szinte kivétel nélkül beépítésre kerültek a bizottsági módosító javaslatba. Köszönöm szépen a támogatást, és akkor találkozunk pénteken. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Kérdezem Zombor Gábort, előterjesztőként kíván-e most hozzászólni. (Dr. Zombor Gábor nemet int.) Nem kíván. A kijelölt Népjóléti bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek. Ennek keretében elsőként Bene Ildikó képviselő asszonynak adom meg a szót.
  • ELNÖK: Most megadom a szót Szakács László képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Most megadom a szót Ikotity Istvánnak, az LMP képviselőjének.
  • ELNÖK: Most Lukács László György képviselő úrnak adom meg a szót.
  • ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a vitához. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, így a vitát lezárom. Megkérdezem Zombor Gábor államtitkár urat, hogy kíván-e hozzászólni. Jelzi, hogy igen. Öné a szó, államtitkár úr.